Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Laisvės dovana

2022 06 26

Jūs esate pašaukti laisvei! /Gal 5, 13/

Pakalbėkime apie laisvės dovaną. Daugelis žmonių šiandien gyvena ir vargsta, nes nepriima Kristaus dovanotos laisvės. Jie nuolat mąsto apie savo problemas, trūkumus, nesėkmes. Jie kalba apie tai, kas nepasisekė, kas jiems sunku, ko jie negali pakeisti. Jie pasiduoda vergystės dvasiai, nes nuolat prisimena neigiamą nuomonę, kurią kas nors kada nors praeityje pasakė jiems. Gal jų tėvai arba mokytojai pasakė jiems, kad jie netalentingi ir negabūs. Gal kiti sakė jiems, kad jie nieko nesugeba, kad jie nieko nepasieks. Jie dažnai mąstė apie tuos žodžius ir tikėjo, kad tai tiesa. Tie žodžiai įsišaknijo jų mąstysenoje. Tai vergystės jungas, kuris varžo jų laisvę.

Vienas tėvelis labai džiaugėsi, kai sužinojo, kad jo žmona laukėsi kūdikio. Kai gimė dukra, jis pradėjo susitikinėti su kita moterimi. Ištikimybė žmonai nebuvo jo vertybė. Jo dukra augo jausdama didelę neapykantą savo tėvui dėl tokio jo požiūrio į šeimą. Be to, ji jautė neapykantą visiems kitiems vyrams, kuriuos ji sutikdavo savo gyvenime. Toks tėvo požiūris į žmoną ir šeimos vertybes darė neigiamą įtaką dukrai. Jis sukėlė daug skausmo ir vargo jos gyvenime. Ji dažnai buvo pikta, irzli, sumišusi ir nerami. Ji labai norėjo kuo greičiau išeiti iš savo tėvų namų.

Sulaukusi 18 metų amžiaus pradėjo dirbti, išsikėlė į kitą miestą ir tais pačiais metais ištekėjo. Ji skubėjo pabėgti nuo tėvų ir sukurti savo šeimą. Netrukus susilaukė trijų vaikų. Po kelerių metų ji pradėjo susitikinėti su kitais vyrais. Ji darė tai, ko nekentė savo tėvo elgsenoje. Labai greitai iširo jos santuoka, nes ją vargino paveldėta tėvo priklausomybė ir jo požiūris į šeimą. Tai buvo paveldėtas vergystės jungas, kuris varžė jos laisvę, ją vargino ir slėgė. Jis neleido jai kurti laimingos šeimos ir sėkmingo gyvenimo. Ji pati nieko negalėjo pakeisti.

Dalį žmonių šiandien vargina depresijos jungas, nusivylimo jungas, negatyvumo jungas, nesąžiningumo jungas. Tas jungas varžo jų laisvę ir neleidžia jiems eiti pirmyn bei džiaugtis laimėjimais. Dažniausiai jokie specialistai negali padėti išsilaisvinti iš tos vergijos. Ji valdo jų gyvenimą ir temps juos žemyn.

Šventasis Raštas sako, kad ateis diena, kai jus slegiantis jungas bus sulaužytas. Jėzus jau sunaikino bet kokį jus slegiantį priklausomybių, silpnybių, trūkumų, ligų, nesutarimų jungą. Jis išlaisvino jus iš jūsų sielos priešo vergijos tam, kad galėtumėte pakilti į naują savo gyvenimo lygmenį ir pasiekti didesnių pergalių visose jo srityse. Jis suteikė jums galios įveikti daug stipresnius priešininkus. Jis suteikė jums laisvę tam, kad galėtumėte įveikti tas kliūtis, kurios šiandien atrodo neįveikiamos. Ta laisvė leidžia jums pasiekti tuos tikslus, kurie šiandien jums atrodo nepasiekiami. Ji išlaisvina jus iš pažeminimo, kurį šiandien patiriate, ir suteikia jums pagarbą bei pripažinimą, kurio trokštate.

Viešpats šiandien sako: „Tu jau seniai kovoji su šia liga. Tu jau seniai sieki įveikti šią priklausomybę. Jau labai ilgai tave vargina šios šeimos problemos. Jau daugelį metų tave slegia sunki depresija. Aš paimu šią naštą. Aš sulaužiau šį jungą. Aš ne tik paimu, bet ir sunaikinu tai, kas tave slegia. Ta depresija tavęs daugiau nebevargins. Aš nutraukiau tą priklausomybę, kurią tu paveldėjai iš ankstesnių kartų. Ta liga pašalinta iš tavo kūno ir nebegrįš pas tave. Jau dabar paimu ir sunaikinu bet kokį jungą. Jau nuimu bet kokį vargą, kuris neleidžia tau eiti pirmyn.“

Gal jūsų tėvai darė klaidingus pasirinkimus. Gal jie nešlovino Dievo ir jam netarnavo. Nesvarbu, kokie buvo jų pasirinkimai. Svarbu tai, koks jūsų pasirinkimas. Jei priimate Viešpatį ir tikite jo meilės galia, jūsų nebevaržo jūsų praeities jungas. Jis sunaikina bet kokį jus stabdantį ir slegiantį jungą. Jūs esate laisvi kurti nuostabų gyvenimą. Jūs esate laisvi nuo praeities kartų padarytų klaidų. Jis laimina jus ir jūsų vaikus.

Gal jūsų tėvai ir seneliai buvo labai tikintys ir Dievui ištikimi žmonės. Gal jie priėmė jo gausią palaimą. Jis turi parengęs jums dar daugiau palaimos, kurios jūsų praeities kartos neįstengė paimti. Jo malonė ir meilės galia neturi jokių ribų. Jis duoda jums daug daugiau negu galite priimti ir panaudoti.
Izraelitai vargo Egipto nelaisvėje 440 metų. Tuomet Dievas pašaukė Mozę išlaisvinti jų iš vergovės. Išeidami iš vergovės jie iš savo pavergėjų gavo labai daug gyvulių, grūdų ir aukso. Iš vergovės išėjo ne tuščiomis rankomis. Jie ėjo su gausia Dievo palaima. Jis jiems dosniai atlygino už patirtą vargą ir neteisingumą. Jie ėjo į pažadėtąją žemę. Jie klausė jo vedimo. Jie nusprendė būti jo pusėje. Todėl jie gavo daug daugiau turto negu jie patys užsidirbo. Jie gavo visa tai, kas priklausė 10 kartų, kurios kentėjo vergijoje. Jie gavo tai, ko nepasiėmė jų tėvai, seneliai ir proseneliai.

Šiandien mes dėkojame už tai, ką mums sukaupė prieš mus gyvenę kartos. Mes priimame visa tai, ko jie nepriėmė. Šiandien mes gauname visas galimybes, kurias jie prarado. Mes gauname tas svajones, kurių jie nepasiekė. Dievas tikrai atlygina mums už tą neteisingumą, kurį jie patyrė. Jis laimina mus gausiai, nežiūrėdamas jų padarytų klaidų ir neteisingų pasirinkimų. Priimame jo gausią palaimą, kurią jis sukaupė praeityje.

Visagalis Amžinasis Tėvas tikrai nustebins jus savo gerumu. Jūs pasieksite tų tikslų, kurie dabar jums atrodo neįmanomi. Išsipildys jūsų didžiausios svajonės. Pasikeis pati sudėtingiausia situacija, kurioje nematote jokios išeities. Jūs darysite geresnius sprendimus, pasinaudosite netikėtomis galimybėmis ir išnaudosite daugiau savo talentų. Jūs būsite laimingesni, sveikesni, turtingesni. Jūs laiminsite savo šeimą ir palikite gausią palaimą savo ateities kartoms. Jūs priimsite tą palaimą, kuri jums skirta. Jūs jau dabar žengiate į naują laisvą, sėkmingą ir laimingą gyvenimą.
-
Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad esu pašauktas laisvei. Dėkoju, kad tavo Sūnus išvadavo mane. Esu laisvas. Mane slegiantis jungas jau sulaužytas. Jis jau sunaikino bet kokį mane slegiantį priklausomybių, silpnybių, trūkumų, ligų, nesutarimų jungą. Jis išlaisvino mane iš sielos priešo vergijos tam, kad galėčiau nuolat kilti į naują savo gyvenimo lygmenį ir pasiekti didesnių pergalių visose jo srityse. Jis suteikė man galios įveikti daug stipresnius priešininkus. Jis suteikė man laisvę tam, kad galėčiau įveikti tas kliūtis, kurios šiandien atrodo neįveikiamos. Ta laisvė leidžia man pasiekti tuos tikslus, kurie šiandien man atrodo nepasiekiami. Dėkoju, kad man duoti tai, ką sukaupė prieš mane gyvenę kartos. Tu duodi visa tai, ko jie nepriėmė. Tu duodi visas galimybes, kurias jie prarado. Tu dovanoji visas svajones, kurių jie nepasiekė. Tu atlygini man už tą neteisingumą, kurį jie patyrė. Tu laimini mane gausiai, nežiūrėdamas jų padarytų klaidų ir neteisingų pasirinkimų. Priimu tavo gausią palaimą, kurią man sukaupei praeityje. Tu nori nustebinti mane savo gerumu. Padėk man atrasti ir panaudoti dar daugiau savo talentų. Priimu tave ir tą palaimą, kuri man skirta per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.


Kun. Rytis Gurkšnys