Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Mieli mano svetainės lankytojai,

Dėkoju, kad skaitote ir dalinate mano mokymų mintis kitiems.

Kitas mano sekmadienio mokymas bus parengtas ir čia įdėtas rugsėjo 5 d.

Linkiu Jums visiems ramių vasaros atostogų dienų ir sėkmės darbuose!

-

 Stebuklingai sukurti

2021 06 27

Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei, kad visi tavo darbai stebuklingi. /Ps 138, 14/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kad visi esame stebuklingai sukurti. Nesame sukurti vargingam ir vidutiniškam gyvenimui. Šventasis Raštas mus moko, kad esame sukurti pagal Visagalio atvaizdą. Kai jis mus sukūrė, jis suteikė mums dalį savęs. Galime pasakyti, kad nešiojamės jo genus. Jis mūsų Dangiškasis Tėvas. Mes nešiojamės jo savybes ir bruožus. Mūsų genuose slypi jo išmintis, stiprybė, palaima, talentai ir sugebėjimai. Jis mums įkvėpė savo gyvenimą. Iš savo tėvų mes paveldime fizinius genus ir galias. Iš Dangiškojo Tėvo paveldėjome jo dvasines galias. Dvasinė galia yra daug stipresnė už fizines. Dvasinė galia papildo mūsų fizines galias.

Dar prieš mums gimstant Dievas apie mus žinojo. Dar prieš gimimą jis davė mums ypatingą užduotį, specialią misiją, kurią turime įvykdyti gyvenime. Turime visus reikalingus dvasinius genus tai užduočiai įvykdyti. Turime reikiamą išmintį, tinkamą asmenybę, tinkamus talentus ir kitas savybes, reikalingas pilnutiniam ir laimingam gyvenimui. Panašiai kaip daugelis mūsų fizinių genų dar miega, taip ir dalis dvasinių genų laukia tinkamo laiko ir tinkamos aplinkos tam, kad galėtų pilnai atsiskleisti. Visi turime dar daug neišnaudotų galių, kurios dar slypi mumyse.

Michael Jordan gimnazijos metais buvo labai prastas krepšininkas. Jis nepateko į savo gimnazijos krepšinio komandą, nes treneriai nesugebėjo jame įžvelgti slypinčio talento. Jie jį atmetė, sakydami, kad jis neturi krepšininkui reikalingų savybių. Tuomet jis nebuvo pakankamai atletiškas. To paauglio judesiai buvo beveik nekoordinuoti. Treneriai tuomet nepastebėjo, kad jame miega tam tikras genas, kuris jam vėliau leis ypatingai aukštai iššokti, galingai skrieti ore ir taikliai mesti kamuolį į krepšį.

Michael vėliau pasakojo, kad jis buvo labai nuliūdęs, sužinojęs tokį savo mokyklos trenerių sprendimą. Tačiau viduje jautė tylų balsą, jam kartojantį: „Tu esu sukurtas tam, kad šiame sporte pasiektum ypatingų aukštumų. Tavyje slypi tas talentas, kuris neleis tau nurimti ir pasiduoti.“ Viduje jis jautė nenumaldomą troškimą toliau žaisti krepšinį, treniruotis ir nepatikėti krepšinio ekspertų sprendimu. Jo genuose slypėjo ta nenumaldoma galia ir troškimas, kurį bandė numalšinti jį supantys žmonės. Jis buvo daugelio kitų trenerių taip pat atstumtas. Tačiau jis žinojo, kad kiti negali nuspręsti jam gyvenimo kelio. Jis tikėjo, sunkiai dirbo, kovojo su įvairiomis kliūtimis bei kitų neigiama nuomone. Pagaliau tas miegantis genas pradėjo veikti. Jis tapo vienu geriausių visų laikų krepšininkų.

Visi mes turime tų genų, kurie laukia ir miega mumyse. Iki dvidešimt vienerių metų, aš pats nežinojau, kad manyje buvo kunigo pašaukimas. Kai mano senelis vaikystėje klausdavo manęs, ar aš būsiu kunigu, jam atsakydavau neigiamai. Prisimenu, kad jis klausdavo ir vėliau keletą kartų. Kartą aš jam atsakiau irgi klausimu: „O kodėl tu pats netapai kunigui?“ Tuomet jis atsakė: „Labai norėjau, bet negalėjau, nes mano tėtukas mirė, kai buvai dviejų metų. Paaugęs turėjau eiti ganyti gyvulių tam, kad didelė šeima išsilaikytų. Gyvenome neturtingai. Negalėjau baigti mokyklos ir eiti į seminariją.“ Net ir po tokio paaiškinimo, nesuvokiau, kad manyje slypi tas miegantis genas, kuris vėliau labai stipriai suveiks. Baigdamas mokyklą, svajojau apie profesinę karjerą verslo srityje. Kunigo kelias atrodė visiškai nepatrauklus. Be to, buvau labai tylus, nedrąsus. Nemėgau būti visų priešakyje. Bijojau kalbėti didelei grupei žmonių.

Dabar suprantu, kad tie dvasinio pašaukimo genai, kuriuos nešiojosi mano senelis buvo perduoti ir man. Būdamas dvidešimt vienerių metų pajutau, kad tie genai tapo ypatingai aktyvūs. Jokios kliūtys atrodė nebaisios, nes žinojau aiškiai, ką turėčiau daryti gyvenime. Mano pašaukimo atradimas prieš trisdešimt metų buvo netikėtas mano artimiesiems ir draugams. Tačiau tai nebuvo staigmena Dievui. Jis jau mano senelio gyvenime parodė, koks bus mano pašaukimas gyvenime. Jausdamas mano pašaukimą, drąsindamas mane, jis daug kartų manęs klausė: „Ar būsi kunigu?“ Aš, turėdamas kitokius planus, siekius ir svajones, visada jam atsakydavau: „Tikrai nebūsiu.“ Dabar žinau, kad tas pašaukimo genas miegojo manyje iki tam tikro laiko. Kai jis pradėjo veikti, labai lengvai patikėjau, kad esu apdovanotas visais reikalingais talentais ir sugebėjimais, kurių reikia kunigo kelyje. Žinoma, kad galėjau pasirinkti ir nesekti savo pašaukimu ir praleisti tą progą, kuri man buvo siūloma. Tačiau, šiandien žinau, kad pasirinkau teisingai, nes esu gausiai laiminamas savo kelyje. Žinau, kad gimiau su šia misija gyvenime.

Visada prisiminkite, kas esate. Dievas įkvėpė jums gyvenimą. Jūs nešiojatės jo karališką prigimtį savyje. Esate ypatingai apdovanoti. Gal dar neatskleidėte visų savo talentų. Gal dar nepanaudojote visų savo galių. Pakelkite galvas. Gyvenkite kaip karališkos giminės atstovai. Esate Visatos Valdovo ir Karaliaus vaikai. Jūs esate mirties nugalėtojo dukros ir sūnūs. Jūs nesate kaip visi, nesate kaip kiti, nes žinote, kas esate, kas jūsų kūrė.

Prisiminkite, kad esate ypatingi, nepakartojami, vertingiausi meno kūriniai. Kiekvieną rytą mąstykite: „Man svarbu ne tai, kas aš esu, bet kieno sukurtas ir globojamas. Esu nuostabiai sukurtas. Esu vertingiausias meno kūrinys. Esu ypatingas, nepakartojamas, talentingas...“ Jei taip žvelgsite į save, jūs turėsite daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau drąsos, daugiau stiprybės. Tuomet dar labiau atskleisite savo talentus ir dovanas. Jus pastebės reikiami žmonės. Jūs sukursite naujų galimybių. Nugalėsite visas kliūtis. Peržengsite visus priešus. Jūs gyvensite tą gyvenimą, kuriam esate sukurti.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinais Tėve, šlovinu tave, kad tu mane nuostabiai sukūrei. Tu nekuri kopijų. Esu ypatingas, nepakartojamas, talentingas. Matau, kad neturiu to, ką turi kiti. Tačiau man davei daug dalykų, kurių neturi kiti. Tu davei man visa tai, ko man reikia sėkmingam ir laimingam gyvenimui. Tavo dovanoti talentai skirti tam, kad galėčiau rodyti tavo garbę ir didingumą. Džiaugiuosi, nes žinau, kas esu, kieko kūrinys esu. Matau, kad turiu daug silpnybių ir trūkumų. Ne viskas vyksta taip, kaip noriu. Bet žinau, kad esu palaimintas. Esu mylimiausias ir vertingiausias tavo kūrinys. Tu matai mano grožį, gerumą, stiprybę ir talentus. Tu žvelgi į mane ir gėriesi savo kūryba. Mokyk mane dar labiau atrasti tave savo gyvenime. Padėk man ugdyti nuolankumo dorybę tam, kad pripažinčiau tavo kūrybos grožį, kuris slypi manyje. Mokyk mane žvelgti į savo gyvenimą tavo akimis. Padėk man pastebėti tavo duotus talentus, galias, dovanas. Esu nuostabiai sukurtas. Esu vertingiausias tavo meno kūrinys. Esu tavo kūrybos šedevras. Tikiu, kad tu rodai man tai, kas geriausia manyje. Tu padedi man atskleisti savo talentus ir dovanas. Tu vedi man reikiamus žmones. Tu kuri man naujas galimybes. Tu nugali mano kliūtis ir dovanoji man naujas pergales. Priimu tavo palaimą, naujas galimybes, mylinčius žmonės, daugiau nuostabių dalykų, kuriuos tu esi man paruošęs per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys