Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

 Malonė, meilė ir bendrystė

2023 06 04

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais! /2 Kor 13, 13/

Pakalbėkime apie Dievo malonę, meilę ir bendrystę. Jo malonė, meilė ir bendrystė nuolat veikia kiekvieno gyvenime. Kiekvienas žmogus turi šias dieviškas galias savyje. Gimdamas jis atsinešė jas į pasaulį. Kai jas neigiame, slopiname arba ignoruojame, mes kuriame labai vargingą, skurdų, nesėkmingą ir nelaimingą gyvenimą. Kai jas pripažįstame, vertiname ir panaudojame, mes kuriame sveiką, turtingą, sėkmingą ir ramų gyvenimą.

Vienas jaunas vyras šalikelėje keitė savo automobilio prakiurusią padangą. Tuo metu pravažiuojantis girtas vairuotojas netikėtai užlėkė ant jo ir sulaužė abi kojas taip stipriai, kad jas reikėjo amputuoti. Jo draugai atėjo jo aplankyti ir paguosti jį šiuo sunkiu netekties metu. Jis sakė: „Aš praradau kojas, bet nepraradau džiaugsmo, šeimos, draugų ir daugelio kitų dovanų. Nereikia manęs guosti ir gailėtis. Jaučiuosi gerai ir esu laimingas. Dėkoju Dievui, jog galėjau tiek daug nuveikti gyvenime. Esu geroje palatoje, apsuptas daugelio draugų, giminių, kolegų.“

Jis nesiskundė, nieko nekaltino, bet spinduliavo džiaugsmu, pasakojo apie savo naujus planus, siekius ir svajones. Žinoma, jis galėjo būti nusivylęs, nuliūdęs ir piktas, susidūręs su sunkumais. Tačiau jis pasirinko žvelgti į tai, ką jis turėjo gyvenime ir džiaugtis kitomis Dievo dovanomis. Jis mąstė apie tai, kas dieviška, gera, didinga. Jis mąstė apie tai, kaip Dievas jį myli.

Jei šį vakarą ilgai vartysitės lovoje bandydami užmigti, nes jus kankins nuolatinė nemiga, pamąstykite apie tuos milijonus žmonių pasaulyje, kurie neturi jokios lovos šią naktį. Jei jūs rytoj pakliūsite į automobilių spūstį ir nervinsitės, kad labai lėtai judate pirmyn, prisiminkite tuos žmones, kurie dėl įvairių priežasčių negali turėti automobilio. Jei jums kelia nerimą laukiantis sunkus darbas įmonėje, prisiminkite tuos žmones, kurie jau daug metų neranda jokio darbo. Prisiminkite, kad esate gausiai apdovanoti. Prisiminkite, kad turite Dievo malonę, meilę ir bendrystę.

Prieš keletą metų girdėjau pasakojimą apie vieną milijonierių, kuris galėdavo išleisti šimtus kartų daugiau pinigų savo reikmėms, pomėgiams ir kelionėms negu daugelis iš mūsų. Tačiau jis sunkiai sirgo. Jis jau daugelį metų ieškojo tokio gydytojo, tokio gydymo metodo, kuris būtų jį išvadavęs iš retos neišgydomos ligos, kuri sunkino ir trumpino jo gyvenimo dienas. Niekas negalėjo jam padėti. Jis buvo pasiruošęs atiduoti visą savo turtą tam, kuris sugrąžintų jam sveikatą.

Jei šiandien galime vaikščioti, esame šimtus kartų turtingesni už tą sunkiai sergantį milijonierių. Jei esame sveiki, mes šiandien turime tai, ko daugelis ir už milijonus negali įsigyti. Ryte dėkokime, kad šiandien galėjome atsikelti iš lovos be kito žmogaus pagalbos, jog galime gėrėtis mus supančio pasaulio spalvomis ir jų įvairove. Dėkokime, kad turime pakankamai maisto šaldytuve kiekvieną dieną. Kiekviena mūsų akimirka yra Dievo malonės, meilės ir bendrystės išraiška.

Dėkokime už Dievo dovanotus turtus, kurie parodo mums jo meilę. Stenkimės pastebėti kuo daugiau jo meilės įrodymų. Kartokime: „Šiandien mane kankina sunki liga ir skausmas. Bet dėkoju už gražią šeimą ir mylinčius vaikus... Mano šeimą drasko nuolatiniai nesutarimai. Ačiū, Dieve, kad man davei mėgstamą darbą... Gal nebuvau šiais metais pakeltas pareigose... Dėkoju, Dieve, už nuostabų saulėlydį, kurį šiandien galėjau stebėti, už paukščių čiulbėjimą, kurį galėjau išgirsti, už tai, kad galėjau pajusti malonų gėlių kvapą.“

Malonės, meilės ir bendrystės galia kartu su mumis visuose sunkumuose, varguose, rūpesčiuose, problemose, trūkumuose. Tačiau ji nenori, kad mes pasiliktume vargingoje situacijose. Ji nori, kad kiltume iš visokio vargo ir skurdo, kad nugalėtume sunkumus, išsivaduotume iš visokių negalių ir priklausomybių. Ji nori, kad atnaujintume santykius šeimose, neštume gerumą į darbo vietas, į pasaulį.

Daugeliui dabar sunku ir finansiškai, kiti vargsta skolose, kiti netekę darbo nerimauja dėl ateities, kiti kovoja su ligomis, priklausomybėmis. Kiti neturi dvasinės ramybės. Juos vargina baimės, nerimas, depresija, skyrybos, išdavystė ir vienatvė. Tačiau Geroji Naujiena kviečia mus nesustoti, nesusitaikyti su vidutiniškumu. Turime keltis ir kovoti. Kai tik susiduriame su kliūtimi, reikia ieškoti geriausio sprendimo. Išeitis randame tik tada, kai pasirenkame keltis, darbuotis, kurti, kovoti, nugalėti.

Šiandien daug žmonių nusivylę, mąstydami apie tai, ką jie prarado. Jie pasirenka pralaimėtojo, nusivylusiojo ir verkšlentojo mąstyseną. Viskas prasideda nuo mūsų pasirinkimo. Prisiminkime, kad kiekviena diena yra ypatinga. Ji yra Dievo malonės, meilės ir bendrystės išraiška. Mes galime ją nugyventi pikti, nuliūdę, praradę drąsą, mąstydami tik apie tuos, kurie mus įžeidė, ir apie tai, ko mes netekome. Taip pat mes galime pasirinkti ir keliauti per ją su dėkingumu, džiaugsmu, entuziazmu, tikėjimu, viltimi ir optimizmu.

Kokį mąstymą pasirenkame, tokį gyvenimą mes kuriame. Kai kiekvieną rytą dėkojame Dievui už naują dieną, tuomet esame laimingesni, mes daugiau tikslų pasiekiame, daugiau darbų nuveikiame. Tuomet mes gyvename kaip nugalėtojai ir priimame vis daugiau malonių, kurias mums amžinasis Tėvas mums dovanoja.

-
Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu dovanoji man malonę, meilę ir bendrystę. Tu mokai mane pasirinkti ramybę, džiaugsmą, tikėjimą, kai man sunku. Tu liepi man džiaugtis, atleisti, guosti kitus ir taikiai gyventi su visais, nes tokia elgsena aš atveriu kelią tavo malonėms. Gyvenimas yra nuostabus. Turiu visa tai, ko man reikia tam, kad įveikčiau visas nesėkmes, netektis, trūkumus. Esu stiprus, laimingas, aprūpintas viskuo, ko man reikia nuveikti didelius darbus. Tai dar viena diena, kupina naujų pergalių. Tikiu, kad ji geriausia iš visų praėjusiųjų. Niekas negali pakenkti man, nes tu esi mano pusėje. Tu kvieti džiaugtis net ir sunkumų akivaizdoje. Kai jaučiuosi silpnas, prisimenu, kas mane sukūrė, kas mane globoja, kieno galia slypi manyje. Tu viską nuostabiai tvarkai ir kažką didingo rengi man. Kai vienos durys užsidaro, žinau, kad tu man atidarysi naujas. Pavedu tau šią dieną, savo planus, savo susitikimus, savo nesėkmes ir pergales. Pasitikiu tavimi. Tikiu, kad viską tvarkai mano gerovei. Su tavimi nugalėsiu visus sunkumus, pakilsiu po pačių didžiausių, netekčių, nesėkmių. Džiaugiuosi ir gėriuosi kiekviena diena per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys