Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Klausyti teisingo balso

2021 11 21

Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. /Jn 18, 37/

Pakalbėkime apie tai, kaip klausyti teisingo balso. Kai kurie žmonės neturi džiaugsmo, entuziazmo, užsidegimo, optimizmo, vilties, nes jie klausosi ne Dievo, bet sielos priešo balso. Sielos priešo balsas siekia paslėpti Dievo balsą. Jis sukuria daugiau liūdesio, nusivylimo, tamsos ir nerimo. Jo neigiami žodžiai daro stiprią įtaką jų nuotaikai, emocijoms ir kūno sveikatai. Dievo žodis didina mūsų laimės lygį ir skatina didesnį pasitenkinimą gyvenimu. Jis didina mūsų džiaugsmą, kūrybingumą, charakterį, energingumą. Jis daro stiprią teigiamą įtaką mūsų savijautai, sveikatai, santykiams, darbo rezultatams ir gerovei.

Viena šikšnosparnių rūšis gyvena džiunglėse. Jie minta varlėmis. Bet kai kurios iš jų yra nuodingos, nors jų išvaizda yra visiškai tokia pati, kaip ir nenuodingųjų. Šikšnosparnis mirtų, paragavęs nuodingos varlės. Tie šikšnosparniai labai tiksliai pasirenka ir medžioja tik nenuodingąsias. Kas padeda jiems atskirti tinkamą maistą nuo kenksmingo? Nuodingosios varlės skiriasi nuo kitų savo balso dažniu. Jų skleidžiamas garsas yra nežymiai aukštesnis. Šikšnosparniai išugdė įprotį, kuris padeda jiems atkreipti dėmesį į žemesnio dažnio garsą. Visos varlės kalba tuo pačiu metu. Tesigirdi tik jų choro skleidžiamas triukšmas. Tačiau šikšnosparnių klausa nustatyta taip, kad jie tiksliai atskiria reikiamą garsą. Ši jų savybė padeda jiems išvengti nuodingų varlių ir išgyventi medžiojant tinkamą maistą.

Panašiai ir mes turime atpažinti Dievo balsą tarp sielos priešo skleidžiamų garsų. Kartais jis rodo mums kitus ir sako: „Pažvelk į kitus žmones. Palygink save su jais. Jie turi viską. Jie turi namą, šeimą, pinigų, gerus darbus. Jie turi daug talentų. Jie palaiminti. Tai neteisinga. Juk tu lankai bažnyčią, meldiesi kasdien, gyveni pagal Dievo įsakymus ir jo valią. O tu neturi to, ką jie turi.“ Toks balsas ne iš Dievo, nes jis veda mus į pavydą, nusivylimą, abejones. Jis siekia užvaldyti mūsų emocijas. Kai leidžiame jam tai daryti, jis mielai kuria tą gyvenimą, kurio mes nenorime. Jis siekia, kad neigiami jo žodžiai išstumtų teigiamus Dievo žodžius. Mes neleidžiame jam valdyti savo emocijų, kai dažnai klausome Dievo balso, kuris kalba mums per Šventąjį Raštą, per žmones, per kasdieninius įvykius. Klausydami jo žodžių mes kuriame savo laimingą ateitį, savo sveiką, ilgą, turtingą, ramų, šventą ir sėkmingą gyvenimą.

Sielos priešas sako: „Tave vargina daug problemų. Tavo sudėtinga situacija niekada nepasikeis.“ Dievo Žodis sako: „Daugel vargų ištinka teisųjį, bet Viešpats išgelbsti iš jų visų. Viskas išeina į gera mylintiems Dievą. Tiems, kurie Viešpaties ieško, nieko netrūksta.“ Girdime: „Tu neturi talentų, pinigų, draugų. Tu niekada nepasieksi savo svajonių.“ Jėzus sako: „Dievui viskas įmanoma. Tikinčiam viskas galima.“ Piktasis sako: „Tave labai vargina ši sunki liga ir nepasveiksi. Tu nieko negali pakeisti.“ Šventasis Raštas sako: „Jis atleidžia visas tavo nuodėmes, ir išgydo visas tavo ligas. Garantuoju, kad aš tikrai žinau savo užmojį jums, užmojį jūsų labui, o ne jūsų žalai! Noriu jums suteikti sklidiną vilties ateitį.“ Girdime: „Tai nepavyks sumokėti namo paskolos. Tu niekada negalėsi pasiekti savo svajonių.“ Viešpaties balsas sako: „Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes.“

Vieno mokslinio tyrimo metu mokslininkai atliko atrinko talentingiausius vaikus, kurie parodė išskirtinius kūrybinius sugebėjimus, stiprią vaizduotę ir ypatingą atmintį. Po ketverių metų su tais pačiais vaikais buvo atliktas panašus tyrimas. Jie atrado, kad tik penki procentai tų talentingų vaikų sugebėjo išlaikyti aukštą kūrybingumo, vaizduotės ir atminties lygį. Tik maža dalis išsaugojo savo talentus. Visi kiti talentingieji jau niekuo nebeišsiskyrė iš savo bendraamžių. Vaikų patirtis ir kiti žmonės tempė tuos vaikus žemyn šiose srityse. Jų tėvai, mokytojai draugai, patirtos nesėkmės naikino jų stiprybes. Gyvenimas dažnai tempia mus žemyn, kai patiriame nesėkmes, nusivylimą, įžeidimus. Dievo balsas visada kelia mus aukštyn, rodo mūsų stiprybes, mus drąsina ir padeda atskleisti jo duotus talentus.

Gyvenimo aplinkybės dažnai tempia mus žemyn. Patiriame nusivylimą, apkalbas, įžeidimus, kurie išderina mūsų mintis, naikina mūsų svajones, atima drąsą ir silpnina kūrybingumą. Tačiau mūsų Kūrėjas sako, kad esame talentingi, kūrybingi, vertingi, palaiminti, apdovanoti tais sugebėjimais, kurių mums reikia nuostabiam gyvenimui. Šventajame Rašte jis sako, kad turime visa tai, ko reikia tam, kad įvykdytume mums skirtą misiją. Jis nori, kad nugalėtume visas kliūtis ir drąsiai eitume pirmyn.

Dažnai girdime kitų žmonių neigiamą nuomonę, kritiką, blogus pranešimus. Dažnai tai būna šeimoje arba mėgstamoje darbo vietoje. Daugeliu atvejų mes jų srauto negalime sustabdyti arba nuo jų pabėgti. Bet visada galime suvaldyti save, ramiai išklausyti juos, patylėti, padėkoti, ignoruoti ir toliau ryžtingai siekti savo tikslų. Tuomet tie žodžiai mūsų nepaliečia neįsišaknija, nedaro mums neigiamos įtakos.

Mūsų Viešpaties ir Karaliaus balsas šiandien kalba mums apie naujus pasiekimus ir laimėjimus, naujas idėjas, tikslus, galimybes ir kitus teigiamus dalykus, kuriuos jis mums dovanoja. Kai klausome jo dieviškojo balso, mūsų gyvenimas keičiasi, gerėja, gausėja. Kai klausome teisingo balso ir pagal jį gyvename, mes leidžiame jam daryti neįtikėtinus dalykus.

Mūsų likimas

2021 11 14

Viešpatie, mano paveldėtas turte, taure mano laimės, tavo rankoje mano likimas. /Ps 16, 5/

Pakalbėkime apie žmogaus likimą. Šventasis Raštas sako, kad žmogaus likimas Dievo rankoje. Jis valdo ir tvarko jūsų gyvenimą. Kiekviena mažiausia jo detalė jau suplanuota. Jis jau sudėliojo visus žmones, kurių jums reikės ateityje. Jis numatė visus reikiamus pokyčius ir pergales jūsų kelyje. Jis jau turi paruošęs pačius geriausius sprendimus toms problemoms, su kuriomis dar susidursite.

Jauna mergina draugavo su vaikinu jau keletą metų. Vieną dieną jis pakvietė ją aplankyti jo tėvus ir susipažinti su jais. Jis žinojo, kad jie buvo labai išrankūs žmonės. Jis sakė jai, kad jo tėvus labai sunku kuo nors sužavėti. Ji labai nerimavo, ruošdamasi šiam apsilankymui draugo tėvų namuose. Išeidama iš savo namų ji labai jaudinosi ir skubėjo. Netyčia iš jos rankų iškrito plastikinis butelis saldaus gėrimo ant grindų. Krisdamas butelis aptaškė jos kelnes ir batus. Ji pasiėmė servetėlių, greitai nusivalė savo drabužius ir išėjo.

Draugo tėvai ją labai svetingai priėmė, vaišino vakariene, su ja gražiai kalbėjo. Ji jiems labai patiko ir padarė gerą įspūdį. Jie pastebėjo, kad jų mažas šuniukas visą vakarą vaikščiojo šalia jos ir ramiai gulėjo prie jos kojų. Dvi valandas jis buvo šalia jos. Draugo mama atsisveikindama su vakaro viešnia sakė jai: „Mes turėjome labai daug svečių mūsų namuose. Tačiau mūsų šuo nei vieno iš nepriėmė taip draugiškai, kaip tavęs. Jis paprastai loja ant svečių ir vengia jų. Tu tikrai kažkuo ypatinga. Mes labai džiaugiamės, kad galėjome susipažinti su tavimi.“ Ji nežinojo, kad šuo buvo draugiškas, nes jį labai traukė saldaus gėrimo kvapas, kuris buvo išlikęs ant jos kelnių ir batų.

Dievas viską nuostabiai tvarko. Jis darbuojasi slapta, nematomai, viską dėliodamas jūsų gerovei. Jis jau ruošia jums kelią ten, kur jūs dabar dar nematote išeities. Gal nežinote, kaip pasiekti tai, ko jums labai reikia. Pasilikite ramūs. Jis turi tūkstančius būdų, kuriais jis duos jums tai, ko trokšta jūsų širdis. Laikykite jį savo gyvenimo centre. Įsiklausykite į jo vedimą. Jis veda jus pačiu geriausiu keliu. Jis veda jus taip, kad būtumėte tinkamoje vietoje reikiamu laiku. Jis siunčia jums reikiamus žmones. Jis ruošia jums paaukštinimą, mėgstamą darbą, naujus pasiekimus ir pergales. Jis gydo jūsų ligas ir negalias. Jis turi paruošęs jums patį geriausią planą ir likimą. Jis gali padaryti tai, ko jūs niekada patys to nepasiektumėte. Jis jums palankus. Jis jūsų pusėje. Jis jus besąlygiškai myli ir darbuojasi jūsų gerovei.

Gal kas nors nemėgsta jūsų. Gal jūs nepatinkate kam nors. Nemanykite, kad tai jūsų problema. Tai reiškia, kad tas žmogus nėra jums skirtas. Jis nėra jūsų likimo dalis. Palikite jį. Eikite toliau į priekį. Būkite atviri naujiems susitikimams. Jūs eisite pas tuos, kurie jūsų laukia. Jūs sutiksite tuos, kuriems jūs patiksite. Jūs sutiksite tuos, kurie nori būti jūsų draugai ir bendradarbiai. Sutiksite tuos, kurie džiaugsis jumis.

Skaičiau straipsnį apie policininką, kurį užpuolė narkotinių medžiagų paveiktas vyras. Pareigūną jis sužeidė peilio dūriu į galvą. Dešimties centimetrų peilio geležtė pralaužė jo galvos kaulą ir įsmigo giliai į smegenis. Jis neteko sąmonės ir buvo greitai nuvežtas į ligoninę. Gydytojai pasakė artimiesiems, kad po tokio gilaus sužeidimo jo smegenys buvo stipriai pažeistos ir jis tikriausiai nebeišgyvens. Jei jam pavyktų išgyventi, jis tikrai niekada nekalbės ir nevaikščios.

Po kelių valandų chirurgas atliko galvos rentgeno nuotrauką. Jis labai nustebo, kai pastebėjo, kad peilis nepalietė svarbiausių smegenų dalių, kurios valdo žmogaus judesius. Peilio dūris buvo vos vieno milimetro atstumu nuo tos smegenų dalies, kuri valdo kalbėjimą ir pojūčius. Be to, peilis vos nepalietė pagrindinės arterijos, kuria kraujas patenka į smegenis. Chirurgas pasakė paciento žmonai: „Tai, kas įvyko, neįtikėtina. Jūsų vyras buvo tik vieno milimetro atstumu nuo mirties.“ 

Prisiminkite, kad niekas negali išplėšti jūsų iš Dievo rankos, jei jis neleidžia. Joks žmogaus veiksmas arba gyvenimo įvykis negali sugriauti jo plano. Joks žmogus nėra pakankamai stiprus sutrukdyti jam. Jis viską puikiai suplanavo ir tiksliai apskaičiavo visas mūsų dienas. Kai esate beviltiškoje situacijoje, tikėkite, kad jis visada taria paskutinį žodį. Jis visada turi sprendimą, kurio jūs tuo metu nematote ir nežinote.

Kartais žmonės sako: „Padariau neteisingą pasirinkimą savo jaunystėje. Priėmiau blogą sprendimą savo finansuose. Padariau didelę klaidą darbe. Sugadinau sveikatą. Netekau šeimos. Sugrioviau savo gyvenimą.“ Pripažinkite, kad joks žmogus nėra stipresnis už Dievą. Jokia žmogaus mintis, žodis ar veiksmas nėra stipresni už Kūrėją. Prisiminkite, jokia jūsų padaryta klaida nebuvo staigmena Dievui. Per akimirką jis gali pakeisti net pačią sudėtingiausią situaciją. Tai, ką padarėte arba ko nepadarėte, negali sugadinti jūsų likimo.

Prisiminkite, kad Dievas laimina jus. Jo palaiminimas stipresnis už bet kokią blogio jėgą. Jūsų likimas jo rankoje. Jo malonė jus pripildys, stiprins, keis. Jis ves jus pačiu geriausiu keliu. Jūs nugalėsite visas kliūtis. Jūs įveiksite visus priešus. Jūs tapsite tuo, kuo jis jus sukūrė. Jūs kursite tokį gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

Aukojimo dosnumas

2021 11 07

„Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius /Mk 12, 44/.“

Pamąstykime apie aukojimo dosnumą. Daugelis šiandien gyvena sunkmečio sąlygomis. Daugelis šiandien patiria sausros laikotarpį, apie kurį kalba šios dienos liturginiai skaitiniai. Kai kurie žmonės šiandien mąsto apie savo skolas ir kitokius trūkumus. Jie nuolat svarsto, kaip išsilaisvinti iš ligų, trūkumų ir vienatvės. Jie nerimauja, kaip apmokėti visas sąskaitas, kaip paremti savo vaikus, kaip gauti daugiau klientų, kaip gauti daugiau pajamų, kaip išsaugoti savo darbo vietą šiuo sunkmečiu, kaip surasti naują darbą. Kiti mąsto, kaip pagerinti santykius su sutuoktiniu ir su vaikais, kaip surasti mylimą žmogų ir sukurti šeimą. Daugelis turi tokių arba panašių klausimų.

Prisiminkime, kad mes tarnaujame visagaliam Dievui. Jis darbuojasi mūsų gyvenime šią akimirką. Jis jau dabar siunčia mums reikiamus žmones, dovanoja naujas galimybes, klientus. Jis gydo ligas ir atnaujina meilę šeimoje. Jo neriboja mūsų gamtos atrasti dėsniai. Jo neriboja šiuolaikiniai medicinos mokslo pasiekimai. Jo nepalietė mūsų finansinė krizė. Jis gali tai, ko mes negalime. Jis mėgsta daryti tai, kas žmogui neįmanoma. Mes galime priimti visa tai, ką jis mums duoda. Mes galime gauti visa tai, ko mums reikia.

Rašytojas Jack Canfield su draugais nusprendė išleisti vieną knygą savo lėšomis ir išdalinti ją kaliniams. Savo įkvepiančius ir drąsinančius pasakojimų rinkinius jie dalino nemokamai kalėjimuose. Jie nemokamai išdalijo kalėjimuose 100 000 šios knygos egzempliorių. Jie niekada nesiekė šios knygos parduoti ir gauti pajamų. Tai buvo aukojimas nelaisvėje esantiems, suklydusiems ir apie savo ateitį mąstantiems žmonėms. Ši knyga buvo labai populiari ne tik tarp kalinių. Jų šeimų nariai, draugai, kalėjimų darbuotojai ir daugelis mokytojų prašė, kad jie išleistų šią knygą dar kartą. Knyga „Atgaiva kalinio sielai“ pasirodė knygynuose ir tapo viena iš populiariausiųjų.

Rašytojas milijonierius Jack Canfield sako: „Aukojimas ir tarnavimas kitiems neša dešimteriopą vaisių. Dešimtinės davimas yra 10 procentų to, ką uždirbate, atidavimas Dievo darbams – yra viena iš pačių geriausių klestėjimo garantijų.“ Daugelis tų, kurie jau daugelį metų aukoja dešimtinę savo bažnyčiai, sako, kad tai padėjo jiems patirti didelių teigiamų pokyčių ne tik jų finansuose, bet ir sveikatoje, santykiuose, veikloje.

Verslo konsultantas Robert Allen vienu metu prarado visa tai, ką uždirbo savo mokymų įmonėje. Jam tai buvo ypatinga nesėkmė, nes jis mokė žmones, kaip tvarkyti savo finansus ir savo veiklą. Jis peržvelgė savo mokymų medžiagą ir atrado joje vieną trūkumą. Ten nebuvo kalbama apie aukojimą. Jis nusprendė, kad tai buvo jo nesėkmės priežastis. Nuo tos dienos jis nusprendė 10 procentų savo mėnesio pajamų skirti bažnyčiai. Jo pajamos tuo metu buvo labai mažos, o skolos didelės. Jis turėjo atsisakyti daugelio pirkinių tam, kad vykdytų Šventojo Rašto mokymą. Jis tikėjo, kad aukojime slypi didžiulė galia. Jis sakė: „Klausysiu Dievo ir aukosiu net ir tuomet, jei man teks valgyti vien tik duoną ir vaikščioti pėsčiam.“ Jis tikėjo, kad aukojimas padės jam priimti Dievo palaimą.

Tik po kelerių metų jam atsivėrė naujos verslo galimybės. Šiandien Robertas sako: „Turiu tiek turto, kad jo užtektų dar dešimčiai mano gyvenimų. Tikiu, kad taip nutinka daugeliui uolių dešimtinės davėjų. Duodu dešimtinę už visas Dievo man suteiktas malones. Aš duodu dešimtinę ne tam, kad galėčiau daugiau uždirbti ir išleisti. Aš duodu dešimtinę, nes dėkoju Dievui už visa tai, ką dabar turiu. Šventasis Raštas moko, kad 10 procentų mano pajamų ir turto priklauso Dievui. Jūs jau esate gausiai apdovanoti. Jūs turite duoti dešimtinę vien iš dėkingumo už tai, ką jau turite, kur dabar gyvenate, ką gavote.“

Aukojimo dosnumas yra daugelio milijonierių sėkmės paslaptis. Evangelijos našlė žinojo, kad Dievas visada dosniai atlygina tam, kuris dosniai aukoja kitiems. Jis mato, kad savo auka ir savo tarnavimu padedame išlaikyti jo maldos namus, kurie tarnauja jo ieškantiems žmonėms.

Kartais sakome: „Kai pasveiksiu ir sustiprėsiu, padėsiu kitiems sunkumuose... Kai turėsiu pakankamai pinigų, daugiau aukosiu bažnyčiai ir labdarai... Kai išspręsiu problemas savo šeimoje, tuomet ir aš patarnausiu bažnyčioje...“ Ši mąstysena yra klaidinga. Viskas gyvenime vyksta atvirkščiai. Kai norime gauti daugiau, pirmiausiai turime dosniai duoti kitiems iš to, ką jau turime. Kai norime išspręsti savo finansines arba darbo problemas turime dalinti daugiau savo turto, laiko, jėgų ir talentų kitiems. Kai norime atrasti naujų galimybių, turime pirmiausiai padėti kitiems siekti jų tikslų. Kai mums reikia daugiau kitų dėmesio, turime mokytis skirti daugiau dėmesio kitų poreikiams, rūpesčiams. Kai dosniai aukojame savo pinigus, laiką, jėgas, talentus kitiems, mes atveriame savo gyvenimus ir priimame daugiau sveikatos, stiprybės, sėkmės, galimybių ir turtų. Kai mums sunku, pirmiausiai klauskime: „Ką galiu laiminti? Ką galiu padrąsinti? Ką galiu paremti?“

Viešpats mato, kad jau daugelį metų dosniai aukojate jo namams, ištikimai tarnaujate bažnyčioje, rūpinatės jos grožiu, švara, puošnumu, sielovada. Jis mato, kad skyrėte laiko, jėgų ir turtų jos gerovei. Tikrai tikiu, kad jau šią savaitę patirsime jo neribotą galią. Vieni gausime paaukštinimą, kiti išgydymą, kiti geresnius santykius šeimoje, kiti daugiau išminties, ramybės ir džiaugsmo širdyje. Jis tikrai parodys savo galią mūsų silpnume, mūsų sunkioje situacijoje. Priimkime jo gausią palaimą, kurią jis dovanoja mums sunkmečiu. Jis jau dabar mus stiprina ir dovanoja savo turtų gausą. Jis mus dosniai laimina sveikata, sėkme, stiprybe, turtu, ramybe ir džiaugsmu tam, kad galėtume dar dosniau laiminti tuos, kuriuos jis siunčia į mūsų gyvenimo kelią.

Kun. Rytis Gurkšnys