Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Mūsų ramybė

2023 05 28

„Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu /Jn 20, 21/."

Pakalbėkime šiandien apie ramybę, kurią gauname. Jėzus dovanoja ramybę apaštalams. Jis ir šiandien išlieja mums ramybės dovaną, vieną iš brangiausių dalykų pasaulyje. Tačiau panašiai kaip ir apaštalai, mes irgi dažnai abejojame Dievo artumu, jo galia, jo veikimu. Neretai mums atrodo, kad Jėzus labai toli nuo mūsų. Padarėme daug klaidų, neteisingų sprendimų, blogų pasirinkimų. Manome, kad tai atitolino Dievą ir jo gausią palaimą nuo mūsų.

2007 metais jauna moteris Rachel Smith laimėjo Mis America titulą. Ši graži ir išmintinga moteris tais metais keliavo po įvairias pasaulio šalis aplankydama ir remdama vargingai gyvenančius vaikus. Po šio laimėjimo, ji dalyvavo Mis Visata konkurse. Kai ji ėjo per sceną paskutinio konkurso pasirodymo dieną, tūkstančiai žmonių stebėjo jos žingsnius. Staiga nusimovė jos batelis ir ji pati paslydusi krito ant scenos. Žinoma, ji labai nuliūdo. Tačiau ji greitai atsistojo ir ėjo toliau su šypsena. Žiūrovai juokėsi, švilpė ir žemino ją. Tai buvo vienas iš tamsiausių jos gyvenimo prisiminimų. Nors ji padarė labai didelę klaidą, ji vis dėlto pateko į penkių geriausiųjų sąrašą.

Kita užduotis buvo atsakyti į įvairius komisijos narių klausimus. Ji vėl ėjo ta pačia scena, ant kurios ji buvo nukritusi prieš kelias valandas. Vienas iš komisijos narių uždavė jai paruoštą klausimą: „Jei jūs galėtumėte dar kartą iš naujo gyventi savo gyvenimą, ką pakeistumėte?“ Žinoma, ji mąstė apie tai, kas buvo prieš kelias valandas. Žinoma, ji norėjo pakartoti tą ėjimą, kurio metu ji nukrito. Tačiau ji pasakė: „Jei galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo, aš norėčiau dar kartą važiuoti į Afriką, aplankyti ir būti su našlaičiais vaikais, stebėti jų nuostabias akis ir šypsenas, jausti jų šiltus apkabinimus.“ Jai nebuvo svarbu pataisyti tai, kas gyvenime buvo skausminga. Ji nesiekė pakeisti tai, kas jai nepavyko, kas ją nuvylė. Ji norėjo pakartoti gyvenime tai, kas jai teikė džiaugsmą. Ji norėjo dar kartą daryti tai, kas keitė kitų gyvenimus. Ji norėjo būti ten, kur ji dar labiau save atskleistų.

Visi gyvenime patirsime akimirkų, kai krisime, kai darysime klaidas, kai patirsime smūgius, kai pasiduosime pagundoms. Tie neigiami prisiminimai ateis dažnai į mūsų mąstyseną. Mes turime perjungti savo mąstysenos „kanalus,“ panašiai tai, kaip valdydami televizijos programas. Prisiminkime savo laimėjimus, savo pasiekimus. Prisiminkime, kada nugalėjome kliūtis.

Vienas vyras sapnavo, kad jis buvo saugykloje su tūkstančiais įvairių dokumentų aplankalų lentynose, pripildytose nuo grindų iki lubų. Jis priėjo prie spintelės, kurioje buvo sudėtos dokumentų katalogo kortelės. Jis paėmė vieną kortelę. Ant tos kortelės buvo jo vardas ir nuoroda apie tai, ką jis gyvenime buvo padaręs. Visos kitos kortelės buvo nuorodos apie kitus jo gyvenimo įvykius. Jis suprato, kad visa ta dokumentų saugykla buvo visas jo gyvenimo aprašymas. Ten buvo visas skyrius apie tai, ką jis padarė blogai. Ten buvo surašyta tie įvykiai, kai jis nesusivaldė, kai jis buvo neištikimas, kai jis apgaudinėjo vadovą. Ten buvo surašytos visos jo nuodėmės. Pirmoji jo mintis buvo: „Aš turiu jas sunaikinti tam, kad niekas jų nepamatytų.“ Bet jos buvo nesunaikinamos. Jam buvo labai gėda, skaitant visus tuos įvykių aprašymus.

Staiga į tą kambarį įėjo Jėzus. Tas vyras dar labiau nuliūdo ir mąstė: „Dabar ir Jėzus tai pamatys. Kas dabar bus?“ Jėzus priėjo prie tų kortelių, ėmė po vieną, ją perbraukdavo ir parašydavo: „Jėzus sunaikina.“ Jis taip darė su kiekviena žmogaus padaryta apgavyste, išdavyste ar kita klaida. Kai jis baigė perbraukti paskutinę kortelę, pasakė: „Atlikta.“

Prisikėlimu Jėzus atleido mums nuodėmes. Ant kiekvienos mūsų gyvenimo nuodėmės kortelės užrašyta: „Jėzus sunaikina.“ Jis žino, ką padarėme blogai. Jis mato, kada suklydome. Tačiau jo meilė mums nesumažėja. Jis myli mus dar labiau, kai abejojame, kai klystame, kai vargstame. Jis sako mums: „Tu tikrai padarei daug klaidų, sugriovei savo gyvenimą, įskaudinai kitus. Bet aš vis tiek tave myliu, tave laiminu ir turiu nuostabią ateitį tau parengęs. Gal tavo elgsena ir charakteris netobulas, bet tavo širdis nukreipta į mane.“

Dažniausiai gyvenime viskas vyksta taip, kaip norite ir planuojate. Tačiau vieną dieną kažkas nutinka. Jūs sužinote, kad kas nors serga sunkia vėžio liga. Jūs netenkate mylimo žmogaus. Kas nors jus neteisingai apkaltina, apkalba. Tuomet mąstote, kad šeimos narys nepasveiks, kad niekada nebūsite laimingi, kad nepagerės jūsų santykiai, kad nelaimėsite teismo bylos.

Būkite ramūs. Pasirinkite ramybę. Prisiminkite, kad jums duota ramybė, kurios negali duoti pasaulis. Toliau ramiai darbuokitės. Tikėkitės teigiamų pokyčių. Tikėkite, kad jūs gausite naują darbą, didesnį atlyginimą, geresnių draugų, stipresnę sveikatą, darnesnius santykius, negu turėjote prieš visas nesėkmes ir netektis. Tikėkite, kad jūsų laukia daug daugiau nuostabių dalykų negu galite įsivaizduoti. Jumyse slypi ramybės galia, kuri daug stipresnė už bet kokią sielos priešo sukurtą kliūtį. Ji padeda jums, kurti patį geriausią gyvenimą, kuris jums dovanotas.

Dievo ištikimybė

2023 05 21

„Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ /Mt 28, 20b/

Pakalbėkime apie pasitikėjimą Dievo ištikimybe mums. Visi turime tikslų, kurių siekiame. Gal tikite, kad vaiko elgsena pasikeis. Gal tikite, kad pasveiksite iš sunkios ligos. Gal tikite, kad pradėsite verslą arba susimokėsite skolą. Gal tikite, kad atrasite kelią įgyvendinti savo idėją. Jūs širdyje girdite, kad Dievas kalba jums. Jūs jaučiate, kad jis veikia jūsų gyvenime.

Tačiau tame kelyje patiriate sunkumus ir nesėkmes. Tuomet dažniau pradedate mąstyti, kad neįvyks tai, kuo tikite. Prarandate drąsą ir atsisakote vieno arba kito tikslo. Gal jūs dabar nematote teigiamų pokyčių. Prisiminkite, kad Dangiškasis Tėvas, Visatos kūrėjas visada su jumis, žvelgia į jus ir drąsina jus. Tas, kuris sukūrė jus ir pasaulį, sako jums, kad viskas bus gerai. Jis drąsina jus eiti į priekį. Jis liepia jums ignoruoti neigiamą piktosios dvasios balsą ir klausyti jo teigiamo balso.

Vieną saulėtą dieną trys draugai išplaukė į didelį ežerą pažvejoti. Ežeras buvo toks didelis, kad jie nematė kito krašto. Išplaukiant prieplaukos savininkas pasakė jiems: „Kai norėsite sugrįžti, plaukite į šiaurę ir atplauksite į šią pakrantę.“ Jie išplaukė į ežero vidurį ir žvejojo. Pagavo daug žuvies. Diena buvo sėkminga. Artėjo vakaras. Staiga ežere pakilo didelis rūkas, kuris paslėpė saulę ir pakrantes. Aplink juos buvo tik vanduo ir rūkas.

Jie pasiėmė kompasą ir plaukė į šiaurę. Plaukė lėtai dėl rūko. Po pirmo pusvalandžio plaukimo vienas iš jų pasiūlė plaukti į kitą pusę. Vairininkas sakė: „Mums buvo pasakyta plaukti į šiaurę.“ Po antro pusvalandžio plaukimo kitas irgi pritarė, kad reikia plaukti į pietus, nes kuras baigiasi. Tačiau trečiasis, kuris vairavo laivą, kartojo: „Mums buvo pasakyta, kad turime plaukti į šiaurę.“ Po trečio pusvalandžio plaukimo, jis taip pat mąstė, kad turi pakeisti kryptį. Tačiau tą pačią akimirką jis pamatė miesto apšvietimą. Jie pasiekė miestą, nes vairininkas ištvermingai laikėsi nurodytos krypties. Jis buvo ištikimas teisingam keliui, kai kiti bandė jį atkalbėti ir atitraukti jį nuo tikslo.

Kartais ir mūsų gyvenime susidaro rūkas. Mes nebežinome, kuria kryptimi turime eiti. Širdyje jaučiame, ko turime siekti, kuria kryptimi turime keliauti gyvenime. Tačiau kiti balsai sako: „Neturi sugebėjimų ir galimybių. Nepavyks gauti to, ko tau reikia. Tai neįmanoma tau pasiekti.“ Prisiminkite, kad jokia kliūtis kelyje nėra per didelė. Jei Dievas duoda svajonę, jis duoda ir visa tai, ko reikia jai pasiekti. Jis visada taria paskutinį žodį.

Eidami gyvenime per rūką, tikėkite, kad jis ves jus saugiai į tikslą. Gal jūsų logika ir patirtis sako, kad einate klaidingu keliu. Pasitikėkite jo ištikimybe ir kartokite: „Dieve, nematau galimybių. Man atrodo, kad einu klaidingu keliu. Mano patirtis rodo, kad nepasieksiu tikslo, nes jau labai seniai siekiu jo. Tačiau tikiu, kad tu vedi mane pačiu geriausiu keliu. Tu viską puikiai tvarkai. Tu visada su manimi ir vedi mane į sėkmę.“

Gal jūsų sielos priešas sako, kad tai, ko siekiate, neįmanoma. Neleiskite, kad jūsų patirtis, emocijos arba žmonės atkalbėtų jus nuo to tikslo. Viskas išsipildys tinkamu laiku. Gal tai neįvyks toje vietoje, kurioje jūs esate. Gal tai neįvyks tą dieną, kurią jūs planavote. Bet visa tai tikrai įvyks, nes Dievas visada ištikimas.

Gal patyrėte daug nesėkmių. Jūs meldėtės, tikėjote, pasiaukojote dėl kitų. Tačiau jūsų mylimas žmogus nepasveiko ir mirė. Gal jūs sunkiai dirbote, bet negavote paaukštinimo. Gal jūs žengėte drąsius žingsnius, bet jūsų verslas subankrutavo. Gal jums atrodo, kad Dievas apleido jus ir paliko jus.

Tikėkite, kad jis toliau darbuojasi ir žino tai, kas jums geriausia. Jis darbuojasi jūsų gerovei. Kai jūs patiriate nesėkmę arba netektį, tai nereiškia, kad Dievas nieko nedaro. Nusiraminkite ir kartokite: „Dieve, tu viską toliau nuostabiai tvarkai. Man sunku suprasti tai, kas vyksta. Tačiau nepasiduodu nusivylimui, pykčiui ir negatyvumui. Tu žinai, kas man geriausia. Tu žinai kiekvieną mano svajonę. Tikiu, kad visi tavo pažadai išsipildys.“

Dievas visada ištikimas savo pažadams. Jis visada įvykdo tai, ką žada. Jo dovanotos svajonės visada išsipildo. Jis niekada neapleidžia jūsų ir nepalieka. Kai esate beviltiškoje situacijoje, tikėkite, kad jis darbuojasi jūsų gerovei ir sėkmei. Jis duoda visa tai, ko jums dabar reikia. Jis visada su jumis ir kovoja jūsų pusėje.

Ugdykite pasitikėjimą, kartodami: „Dieve, žinau, kad tai, ką tu sakai, yra tiesa. Nematau pokyčių, bet drąsiai tikiu ir priimu tai, ką tu man duodi. Jau ilgai kovoju su šia kliūtimi, bet nepasiduosiu, neatsisakysiu savo svajonės. Tu neapleisi manęs. Tu man padėsi.“ Visą dieną kartokite šiuos žodžius. Kai atrodo, kad liga sunkėja: „Viešpatie, tu manęs neapleisi.“ Kai ekonominė situacija blogėja: „Viešpatie, tu manęs nepamesi.“

Kalbėkite ne apie problemų didybę, bet apie Dievo didybę. Reikiamu metu, reikiamoje vietoje įvyks tai, ką jis jums pažadėjo. Sunkiu metu prisiminkite, kad Dievas laiko jus savo rankoje. Jis niekada nepaliko jūsų praeityje. Jis niekada nepaliks jūsų ateityje. Tikėkite Dievo ištikimybe. Jis išlies savo malonių dar gausiau. Jis nustebins jus savo gerumu. Jūs įveiksite visas kliūtis. Jūs nugalėsite visus savo priešus. Pasieksite visus savo tikslus. Kursite patį geriausią gyvenimą, į kurį esate pašaukti.

Kentėjimo laikas

2023 05 14

Verčiau kentėti už gerus darbus, negu už piktus. /1 Pt 3, 17b/

Pakalbėkime šiandien apie kentėjimo laiką. Visi patiriame tokias situacijas, kai tenka kentėti arba vargti. Gal matote, kad jūsų brolis ar sesuo susilaukė vaikų, o jūs jau eilę metų negalite turėti kūdikio. Gal matote, kad kitų vaikai sveiki, o jūs auginate vaiką su negalia. Patiriate kentėjimą, kai netenkate mylimo žmogaus arba kovojate su sunkia liga. Gal gyvenimas staiga daro sudėtingą posūkį, kurio neplanavote. Tuomet jūs jaučiatės silpni ir bejėgiai. Bet tuo pat metu Dievas išlieka stiprus ir galingas. Jo galia slypi jumyse. Ji veikia jūsų kasdienybėje.

Jauna moteris Danielė pasakojo, kad augo nedarnioje šeimoje. Mama niekur nedirbo ir keliaudavo nuolat iš vienos vietos į kitą, ieškodama naujo gyvenimo draugo. Danielė lankydavo mokyklą kelis mėnesius ir turėdavo kraustytis į kitą vietą. Jos gyvendavo tokiose vietose, kuriose nebūdavo vandentiekio ir elektros. Tačiau Danielė buvo viena iš geriausių mokinių klasėje. Ji niekuo nesiskundė. Ji darė geriausiai visa tai, ką tuo metu galėjo. Gimnazijos metais ji dirbo valytoja. Keldavosi anksti ryte, išvalydavo kelias klases. Vakare pasilikdavo mokykloje ir dirbdavo toliau tam, kas užsidirbtų pragyvenimui. Ji susitaupė pakankamai pinigų vasaros stovyklai. Tačiau negalėjo išvykti, nes reikėjo mamos parašo. O mama jau buvo išvykusi į kitą miestą ieškoti naujo draugo. Danielė laukė motinos kelias savaites, bet nesulaukė.

Apie tai sužinojo kita mokyklos valytoja ir priėmė Danielę į savo namus. Pirmą kartą ji pasijuto vertinga, priimta, mylima. Gimnazijoje jos pasiekimų įvertinimai greitai gerėjo. Ji baigė ją su pagyrimu ir gavo daug apdovanojimų už socialinius projektus, kuriuos ji organizavo savo mokykloje, besirūpindama stokojančių šeimų ir globos namų vaikais. Draugai ją padrąsino siekti didesnių aukštumų. Ji stojo į didžiuosius universitetus. Labai apsidžiaugė, kai gavo laišką iš Harvardo universiteto su patvirtinimu, kad ji priimta studijuoti ten.

Šventasis Raštas sako, kad Dievo galia labiausiai pasireiškia mūsų silpnume. Jis dovanoja visa tai, kas iš mūsų buvo atimta. Gauname daug daugiau, negu mes netekome. Jei tėvas ir motina mus palieka, Dievas mus priima savo vaiku. Jis įvaikino tėvų paliktą Danielę. Daugelį metų ji nematė, kaip jos situacija gali pasikeisti. Gal dabar jūs nematote, kaip gali pasikeisti jūsų situacija. Dievas gali atverti tas duris, kurių niekas negalės uždaryti. Jis gali siųsti žmones, kurie parodys jums gerumą. Jis gali padaryti tai, kas jums dabar atrodo neįmanoma ir nepasiekiama.

Skyrybos, įmonės bankrotas, šeimos nario mirtis, sugriauta vaikystė negali sulaikyti jūsų nuo nuostabios ateities, kurią Dievas jums dovanoja. Gal kas nors savo apkalbomis sugadino jūsų karjerą. Gal jus atleido iš darbo po daugelio metų, per kuriuos parodėte ypatingą pasiaukojimą įmonei. Gal tėvai neskyrė jums pakankamai dėmesio tuomet, kai jums jų labai reikėjo. Bet tai tik jūsų gyvenimo sunkumai. Dievas yra daug didesnis už bet kokias kliūtis jūsų kelyje. Niekas negali nustebinti jo. Jis visuomet dovanoja sprendimus, idėjas, galimybes.

Vienas vaikas mėgo žaisti krepšinį. Būdamas dvylikos jis norėjo patekti į geriausią miesto vaikų komandą. Bet treneris vis atmesdavo jo prašymą: „Tu per mažas, kad galėtum žaisti krepšinį. Tu niekada negalėsi tapti geru žaidėju. Tu paprasčiausiai neturi reikiamų duomenų.“ Vėliau buvo formuojama antra miesto komanda iš mažiau talentingų žaidėjų. Atėjo ta diena, kai turėjo susitikti abi to miesto komandos. Varžybose nugalėjo mažiau talentinga komanda. Tas jaunuolis buvo rezultatyviausias varžybų žaidėjas. Kitais metais jau pats komandos treneris atėjo į jų namus paprašyti, kad šis talentingas vaikas žaistų jo pirmoje komandoje. Tą dieną treneris, o ne žaidėjas tapo prašytoju.

Gal ekspertai mus atstumia, nuvertina, neįžvelgia mumyse slypinčios galios. Dievas žino, kas slypi mumyse. Tai Dievo galia, kuri pasireiškia mūsų silpnume. Jo neriboja jokie mūsų duomenys, mūsų išvaizda, mūsų praeitis.
Šventasis Raštas pasakoja apie Jobą, kuris prarado savo šeimą, savo visą ūkį ir savo sveikatą. Jis galėjo pykti ir kaltinti Dievą: „Buvau teisingas žmogus. Kodėl man taip atsitiko?“ Jis nesiskundė. Jis nieko nekaltino. Jis neverkšleno. Jis žvelgė į dangų ir sakė: „Žinau, kad mano gelbėtojas gyvas.“ Jis žinojo, kad jo Dievas ir toliau valdo jo gyvenimą. Jis viską sutvarkys. Ir žinoma, Jobas gavo dvigubai daugiau, negu tai, ko neteko.

Gal kai kurie neturėjote tėvų, kurie ugdytų jūsų tikėjimą. Gal kiti patyrėte daug įžeidimų ir smurto šeimoje. Gal netekote mylimo žmogaus. Tikrai Dievas dabar darbuojasi. Paleiskite visa tai, ką bloga patyrėte. Paleiskite visas nesėkmes. Nepykite ant tų, kurie griovė jūsų gyvenimą. Palinkėkite jiems viso gero. Kreipkite žvilgsnį į Dievą, kuris yra geras ir dosnus. Priimkite gausią jo palaimą. Priimkite ramybę, kūrybingumą, džiaugsmą. Jei kas nors sugadino jūsų gyvenimą, jie jums padarė paslaugą, nes Dievo galia ir malonė ir galia ypatinga pasireiškia silpno ir vargstančio žmogaus gyvenime.

Dievas viską mato, jis viską registruoja. Jis tikrai veda jus per sunkumus ir kentėjimus į naujas pergales. Prisiminkite, kad Viešpats jau dabar jus stiprina ir dovanoja savo turtų gausą. Jei pasiliksite jam ištikimi, jei tikėsite jo gerumu, jei dalinsite gerumą, jūs tikrai patirsite dar daugiau teigiamų pokyčių visose srityse.

Kun. Rytis Gurkšnys