Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Tikėjimo palaima

2024 04 07

Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ /Jn 20, 29/

Pakalbėkime šiandien apie tikėjimo palaimą. Mūsų tikėjimas nuostabiai tvarko mūsų gyvenimus, mus veda pačiu geriausiu mums keliu net ir tuomet, kai nematome jokių gerų pokyčių. Tačiau daugelį žmonių vargina abejonės. Jie sako: „Nežinau, kaip susirasiu darbą... Nematau jokio išeities iš finansinių problemų.... Nebežinau, kaip auklėti savo vaiką... Tikriausiai jau nebeišsipildys mano svajonė... Nesukursiu šeimos...“ Jie nori viską žinoti, stebėti, kontroliuoti ir numatyti logiškai. Tai sukelia jiems daug įtampos, nerimo ir streso. Tačiau Šventasis Raštas sako, kad nesame pašaukti į pasaulį vargingam gyvenimui. Jis moko mus priimti tikėjimo palaimos turtus. Tikėjimas padeda mums atverti savo gyvenimą ir priimti visa tai, ko mums reikia.

Kai kurie sako: „Jau tris metus meldžiuosi, kad vaikas būtų drausmingesnis, bet nematau jokio pasikeitimo... Jau penkis metus bandau užsimokėti skolas, tačiau nesėkmingai... Atrodo, kad Dievas nieko nedaro.“ Negalime taip sakyti, nes nematome, ką jis daro užkulisiuose. Jei nematome pokyčių, tai dar nereiškia, kad Dievas nieko nedaro. Jis darbuojasi stipriausiai, kai atrodo, kad niekas nesikeičia. Kiekvienu sunkmečiu, kai nematome Dievo veikimo, jis rengia mūsų širdis naujoms malonėms. Jis stiprina mūsų tikėjimą ir didina mūsų atvirumą jam. Mūsų tikėjimas leidžia jam veikti ir kurti tai, kas mums atrodo neįmanoma. Mūsų tikėjimas padeda mums atskleisti neribotą meilės galią, kuri slypi kiekviename iš mūsų.

Viena jauna moteris vėlai vakare važiavo greitkeliu. Ten prakiuro jos automobilio padangą. Išsigandusi stovėjo šalikelėje ir mąstė apie tai, kas baisaus jai gali nutikti. Privažiavo automobilis, išlipo vyras, kuris padėjo jai pakeisti padangą. Jie kalbėjosi, pasakojo apie save, surado bendrų interesų, vėliau vėl susitiko, susidraugavo. Šiandien jie jau daug metų gyvena santuokoje. Galite sakyti, kad tai atsitiktinumas. Šiems žmonėms tai buvo Dievo veikimas. Jis darbavosi jau daug metų, rengė viską taip, kad iš tūkstančių galimų variantų, įvyktų tai, kas geriausiai tiems jauniems žmonėms. Tas jaunas vyras prieš kelis mėnesius persikėlė gyventi į tą vietovę dėl darbo. Iš daugelio žmonių, būtent tą dieną, tuo keliu turėjo važiuoti ir sustoti jos gyvenimo draugas, apie kurį ji jau seniai svajojo. Mūsų tikėjimas viską sudėliojo. Jis nuostabiai tvarko mūsų gyvenimus. Jis padeda mums sutikti reikiamą žmogų, surasti puikų darbą, patirti išgydymą iš sunkios ligos.

Vienas kunigas pasakojo apie tai, kaip jo bendruomenė prašė iš miesto valdžios išnuomoti jiems seną nebenaudojamą sporto areną, kurią jie naudotų jaunimo renginiams, pamaldoms ir konferencijoms. Po kelių mėnesių sunkių derybų, jiems pavyko surasti dešimt miesto tarybos narių, kurie būtų balsavę už šios bažnyčios bendruomenės projektą. Tų balsų būtų užtekę sprendimui priimti ir sutarčiai sudaryti. Tačiau kelias dienas prieš posėdį vienas iš narių nusprendę pakeisti savo nuomonę ir nepritarti šiai nuomos sutarčiai. Kunigas pasakojo, kad tą akimirką jis jautė, kaip slysta ta sporto arena iš jo rankų. Visas įdėtas kelių metų pasirengimo darbas tuojau bus veltui iššvaistytas.

Tuomet visa bendruomenė nusprendė melstis ir toliau darbuotis, ieškant kitų narių pritarimo. Jie tikėjo, kad Dievas kažką nuostabaus rengia jų bendruomenės gerovei. Paskutinę naktį jiems pavyko gauti dar vieną pritarimą. Tai buvo žydų kilmės tarybos narys, nusprendęs balsuoti už juos. Bendruomenė gavo labai reikalingą pastatą savo reikmėms. Tarybos narys pasakojo, kad nepažįstama žydų kilmės moteris jam paskambino ir liepė balsuoti už bažnyčios projektą. Nei tarybos narys, nei kunigas, nei kitas bendruomenės narys nepažino tos moters. Jų tikėjimas leido neribotai meilės galiai veikti ir padaryti tai, ko negalėjo padaryti kunigas su visa bendruomene. Dievas pasinaudojo kitos tikėjimo bendruomenės žmogumi tam, kad padėtų laimėti jų kovoje. Jis daugelį metų darbavosi, kad pirmiausiai būtų pastatyta ta sporto arena krepšininkams, o vėliau ji būtų dovanota tiems, kurie jį šlovina, jo ieško, jam dėkoja. Jis nematomu būdu viską nuostabiai tvarkė.

Kai žvelgiate į praeitį, dažnai negalite paaiškinti, kodėl kažkas gero jums atsitiko, kodėl sutikote reikiamą žmogų, kodėl išsisprendė problema po daugelio metų. Tai mūsų tikėjimo galia, kuri visada veikė nematomai. Ta meilės galia yra stipriausia visatos jėga, ji visada su mumis, nuolat paslaptingai darbuojasi mūsų gerovei. Mūsų tikėjimas leidžia jai darbuotis ir keisti jūsų gyvenimus.

Visatos Kūrėjas sukūrė mus ir dovanojo mums visatos turtus. Jis toliau nuolat darbuojasi mūsų gerovei. Jis tikrai nedaro 3 ar 5 metų pertraukos savo veikloje. Danguje nėra sunkmečio. Net ir šią akimirką jis viską nuostabiai dėlioja, nors to ir nematome. Jis jau išrikiavo žmones, kuriuos sutiksime ateityje. Jis geriausias galimybes mums jau sudėliojo tvarkingai daugelį metų į ateitį. Jis jau rengia atsakymus ir sprendimus toms problemoms, su kuriomis susidursime ateityje. Jis jau dabar apginkluoja kantrybe ir ištverme ateities ligoms, netektims, nesėkmėms ir kitiems išbandymams. Jis jau šiandien duoda visa tai, ko mums reikės po 10 ir po 20 metų. Galbūt dar nematote viso to dabar. Tačiau stipriausia visatos jėga viską tvarko mūsų gerovei.

Kai kasdien dėkojame jam, kai leidžiame jam tvarkyti savo gyvenimą, jis daro tai, kas mums atrodo neįmanoma. Jis ir šiandien žino, ką reikia siųsti į mūsų gyvenimą, kas turi mus užtarti, ką turime sutikti. Kai tikime jo gerumu ir galia, mes leidžiame jam tvarkyti savo gyvenimą. Jis pripildo mus išmintimi, sėkme, turtu, ramybe, viltimi ir stiprybe. Tuomet sumažėja nerimo, pasimetimo, abejonių, nusivylimo. Mūsų tikėjimas padeda mums priimti gausius malonės turtus. Mes priimame visa tai, ką jis mums dovanoja. Mes priimame tikėjimo palaimą, kuri padeda mums kurti laimingą, sėkmingą, sveiką, turtingą, ilgą ir šventą gyvenimą, kuriam esame pašaukti.

Teisingas požiūris

2024 03 31 Velykos

Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. /Kol 3, 2/

Pakalbėkime apie teisingą požiūrį. Kasdien galime rinktis, kokio požiūrio laikysimės. Mes galime pasirinkti teigiamą požiūrį. Galime būti laimingi ir žvelgti į tai, kas gera, gražu, teisinga. Mes galime tikėtis gerų dalykų. Mes galime tikėti, kad mūsų svajonės išsipildys. Taip pat mes galime pasirinkti netinkamą mąstyseną. Mes galime būti nelaimingi. Galime susikoncentruoti į savo problemas. Galime mąstyti apie tai, kas mums nepavyko, ko mes netekome, ko mes neturime, ko mums trūksta. Mes galime būti neramūs, susirūpinę, nusivylę, nuliūdę. Tai pasirinkimas, kurį visi mes turime kiekvieną gyvenimo akimirką.

Dalis žmonių neturi užsidegimo ir entuziazmo, nes jie nuolat mąsto apie neigiamus dalykus. Jie dažnai mąsto apie tai, kad bloga, ko jiems trūksta, ko jie neturi. Jie labai seniai laikosi tokios negatyvios mąstysenos. Jie įprato prie tokio mąstymo. Negatyvios mintys giliai įleido šaknis į jų protą ir užteršė jį. Jie išugdė žalingą įprotį visur pastebėti ir kalbėti apie pavojus, grėsmes ir problemas. Jie nebetiki, kad gali mąstyti ir gyventi kitaip. Jie nuolat tikisi naujų problemų, neigiamų pokyčių. Jie mąsto, kad ateityje jų laukia dar daugiau trūkumų, nepagarbos ir nesėkmių. Tokiu mąstymu jie sukuria dar daugiau tų dalykų, kurių jie bijo. Savo neteisingu mąstymu jie kuria sunkų ir vargingą gyvenimą, kurio jie nenori.

Kartais ryte mąstote: „Nieko gero nebus tą dieną. Esu per senas tam, kad pakeisčiau situaciją darbe. Nesutiksiu draugo gyvenime. Neišsilaisvinsiu iš skolos.“ Tokia mąstysena jūs kuriate ne tik neigiamą savijautą, bet ir dar daugiau nesėkmių ir trūkumų. Kai ryte mąstote, kad visi dienos darbus bus sėkmingi, kad sutikti žmonės bus palankūs, kad tą dieną vyks daug nuostabių dalykų, tuomet jūsų mąstysena padeda jums kurti geriausią dieną. Tuomet jūs kuriate teigiamus dalykus. Atsiveria naujos durys. Atsiranda naujos galimybės. Ateina reikiami žmonės į jūsų kelią.

Mes negalime kontroliuoti oro sąlygų. Mes negalime pakeisti kelių eismo situacijų. Mes negalime numatyti, kaip žmonės elgsis su mumis. Bet mes galime kontroliuoti mūsų požiūrį ir nusiteikimą tose situacijose. Mes galime pasirinkti tai, kaip mes žvelgsime į gyvenimą, ką mąstysime. Kiekvieną rytą mes galime pasirinkti pozityvų požiūrį. Kasdien mes galime pasirinkti džiaugtis kiekviena akimirka, eidami per sunkumus ir išbandymus.

Jūsų nuotaika ir savijauta priklauso nuo jūsų mąstysenos. Jūsų ryto mintys nulemia jūsų dienos sėkmę ir gerovę. Vieni žmonės atsikelia ryte ir sako: „Dėkoju tau, Viešpatie, už dar vieną dieną ir už tai, ką nuostabaus esi man šiandien parengęs.“ Kiti sako: „O, Dieve, vėl prasideda dar viena sunki diena.“ Jūs galite pasirinkti, kokią dieną, kokią nuotaiką, kokią savijautą, kokią sėkmę jūs sukursite.

Prisiminkite, kad didelė dalis žmonių labai mielai atiduotų jums savo problemas tam, kad paimtų jūsų visas problemas. Jie labai noriai pasikeistų vietomis su jumis. Jie mielai paimtų jūsų darbą, kurio jūs nemėgstate. Jie mielai sėdėtų eismo spūstyje automobilyje, kuris jums nepatinka. Jie mielai paimtų iš jūsų sutuoktinį, kuris jus kasdien nervina. Jie mielai paimtų jūsų namų, kuris jums atrodo per mažas.

Pastebėjau tokį dėsnį gyvenime. Jei nesi laimingas ten, kur dabar esi, tu nepateksi ten, kur nori būti. Pozityvūs žmonės ugdo įprotį gėrėtis ir mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka. Jie stengiasi įžvelgti galimybes kiekvienoje situacijoje. Jie dėkoja už tai, ką turi. Jie tiki, kad Dievas viską puikiai tvarko ir valdo. Nieko bloga negali jiems nutikti. Jie priima sunkumus, kaip galimybes tobulėti ir augti. Jie pasirenka tikėjimą geresne ateitimi. Jie pasirenka kurti gerovę ir klestėjimą ten, kur jie tuo metu gyvena ir darbuojasi. Jie nelaukia, kol pasikeis sunki situacija, bet jie keičia ją. Jie nelaukia palankių galimybių, bet kuria jas patys. Jie pasirenka būti laimingais tame kelyje.

Kai kurie žmonės bando pasiteisinti: „Esu labai negatyvus, nes labai daug blogų dalykų patyriau. Mane vargina sunki liga. Mano verslas sužlugo. Mano draugas mane netikėtai paliko. Mano vadovas pasielgė su manimi neteisingai.“ Ne sudėtingos gyvenimo sąlygos nulemia mūsų savijautą. Mūsų požiūris į tas situacijas sukuria mūsų liūdesį, nerimą, baimes ir nusivylimą.

Jūs galite surinkti vieną grupę iš 10 teigiamų ir kitą grupę iš 10 neigiamų žmonių. Jūs galite duoti jiems tas pačias problemas, tas pačias šeimas, namus ir darbus. Pozityvūs žmonės į tuos pačius dalykus žiūrės teigiamai, o negatyvūs neigiamai. Teigiami žmonės bus laimingi tose situacijose. Neigiami pasiliks nelaimingi. Tos pačios problemos sukels skirtingas reakcijas, nuotaikas ir būsenas.

Gal nesipildo jūsų svajonė, kurios jau seniai siekiate. Jūsų svajonė išsipildys tuomet, kai viskas bus parengta. Gal negavote paaukštinimo, kurio tikėjotės. Gal gydytojas pranešė jums apie jūsų sunkią ligą. Gal klausiate, kodėl iškilo sudėtinga problema jūsų šeimoje arba jūsų darbe. Gal mąstote, kodėl bendradarbis arba vadovas pasielgė neteisingai su jumis. Kasdien kartokite: „Dieve, dėkoju už šią nuostabią dieną. Tu didesnis ir stipresnis už mano problemą, už šią ligą. Tau viskas įmanoma. Tikiu, kad viskas keičiasi mano gerovei. Priimu tavo sveikatą, sėkmę ir gerovę.“

Tokiais žodžiais jūs palaikote teisingą požiūrį į gyvenimą. Turėdami tokį nusiteikimą, jūs esate neįveikiami. Jūs tampate sveikesni, laimingesni, sėkmingesni, turtingesni ir ramesni. Jūs įveikiate daugiau kliūčių ir pasiekiate dar daugiau didelių tikslų. Jūs kuriate nuostabų gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

Įsiklausykime į vidinį balsą

2024 03 24

Kas rytą jis žadina mano ausis, kad lyg mokinys jo klausyčiaus. /Iz 50, 4/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip klausyti vidinio balso. Tai mūsų Amžinojo Tėvo balsas, kuris kalba mums kasdien kiekvieną akimirką. Šiandien jis sako: „Aš tave labai myliu. Aš siunčiau į pasaulį savo Sūnų. Jis kentėjo ir mirė tam, kad tu turėtum amžinąjį gyvenimą. Aš tau duodu tai, ką turiu brangiausia, nes tave labai myliu, laiminu ir noriu, kad tavo džiaugsmui nieko netrūktų.“

Tačiau piktoji dvasia mums irgi kalba: „Esi blogas tėvas, bloga motina. Neturi kantrybės... Dirbai per mažai praėjusią savaitę... Neišlaikei pasiryžimo... Turi daug silpnybių... Tu nieko nesugebi gerai atlikti... Tau nepavyks pasiekti užsibrėžto tikslo...“ Tokios mintys tempia mūsų dvasią žemyn. Jos neleidžia mums kilti ir džiaugtis gyvenimu. Jei mes joms pritariame, jos laiko mus surišę.

Daugelis tokių įsitikinimų išlikę iš praeities velkasi kaip nepakeltas inkaras paskui laivą. Tokia mąstysena neleidžia mums pilnai išnaudoti savo potencialo. Daug žmonių šiandien vargsta, nes klauso neteisingo balso. Dievo balsas moko mus būti tuo, kuo jis mus sukūrė. Jo balsas kviečia mus kurti patį nuostabiausią gyvenimą, kurį jis mums dovanoja.

Buvo atliktas eksperimentas su gimnazijos moksleiviais. Jiems buvo išdalinti akiniai su stiklais, kurie rodydavo apverstą vaizdą. Kelias valandas jie vargo bandydami gyventi su tokiu nepatogumu. Jie negalėjo skaityti ir rašyti. Jie negalėjo net įeiti į klasę be kitų pagalbos. Tapo visiškai neįgaliais. Tačiau kasdien nešiodami tuos akinius, jie vis labiau prisitaikydavo prie naujo požiūrio į pasaulį. Jie priprato prie tokio vaizdo. Po savaitės jie mokykloje jau vaikščiojo be kitų pagalbos. Tyrinėtojai nusprendė pratęsti eksperimentą. Po mėnesio moksleiviai visiškai priprato prie naujo gyvenimo stiliaus. Jų mąstysena prisitaikė. Jie galėjo skaityti, rašyti kompiuteriu, vaikščioti, viską matydami atvirkščiai.

Taip atsitinka su mumis, kai mes klausome ir prisitaikome prie neteisingo balso: „Nesi geras šeimos žmogus. Turi bjaurų charakterį. Padarei per daug klaidų. Nieko gero nevyksta tavo gyvenime...“ Tokios mintys mums rodo atvirkščią paveikslą. Viską matome ne taip, kaip Dievas viską sukūrė. Mes per daug žvelgiame į blogį, kurį sukūrė piktoji dvasia. Mūsų mąstysena prisitaiko prie iškreipto pasaulio vaizdo. Tuomet gyvename daug žemiau savo galimybių ribos. Niekas negerėja mūsų gyvenime, nes per daug klausome sielos priešo, kuris kalba apie tai, kas bloga. Jei norime daugiau teigiamų pokyčių, turime dažniau klausyti teigiamo balso.

Jokie paukščiai negali išgyventi tokiame aukštyje, kuriame gyvena ir sklando ereliai. Kartais ereliai sutinkami net 10 kilometrų aukštyje, kuriame skraido didieji lėktuvai. Kartais ir vanagai sugeba gana aukštai pakilti, pulti erelius ir kovoti su jais. Taip pat kai kurie varnai sekioja paskui erelius gana dideliame aukštyje karksėdami, erzindami juos ir trukdydami jiems. Kaip atsiliepia erelis? Jis nepradeda kovoti su varnais, nebando jų vaikyti ir medžioti. Jis nešvaisto savo energijos be reikalo. Jis elgiasi išmintingai. Jis kyla vis aukštyn ir aukštyn. Jis žino, kad varnai negali ten išgyventi. Jis išskleidžia savo sparnus ir tam tikrų oro srovių pagalba kyla aukštyn ten, kur nebėra jį erzinančių varnų.

Esame pašaukti gyvenime kilti aukštyn ir sklandyti kaip ereliai. Jėzus kviečia mus nuolat siekti didesnių tikslų, kurti didesnę viziją. Tačiau aplink mus visada yra keli įkyrūs „varnai,“ kurie mus persekioja, kranksi ir trukdo mums. Savo neigiamu požiūriu jie bando atitraukti mūsų dėmesį nuo mums skirtos misijos ir pašaukimo. Jie taip daro, nes jie patys bijo siekti jiems Dievo duotų svajonių. Kai kurie iš jų nori mus apsaugoti nuo nesėkmių ir siekia mus „nuleisti ant žemės“ tam, kad jiems patiems būtų ramiau. Tokie žmonės siekia ne mūsų, bet savo gerovės. Bandydami jiems prieštarauti, kovoti ar ginčytis su jais, mes švaistome laiką ir jėgas.

Nešvaistykime laiko, stengdamiesi įrodyti, kad jie neteisūs. Skirkime visas jėgas tam, kad mąstytume, darbuotumės ir gyventume pagal mums skirtą misiją. Būkime darbštūs, nuoseklūs, tvirti ir ramūs savo mintyse ir darbuose. Kai norime atsakyti kritikuojančiajam, patylėkime ir išlikime ramūs. Tegul mūsų laimėjimai ir pasiekimai kalba už mus. Žodžiai ne visada būtini. Tegul gausi Dievo palaima parodo, ką jis gali tikinčio žmogaus gyvenime. Išlikime ramūs, kai kiti būna pikti ir įtūžę. Gerbkime juos, kai jie mus niekina ir šmeižia. Klausykime Jėzaus balso, kuris kalba tyliai mūsų širdyse. Priimkime jo pašaukimą gyventi tą gyvenimą, kuriam esame sukurti. Pasilikime ramūs ir tikėkime Dievo neribota galia ir jo besąlygiška meile kiekvienam žmogui. Jei pasiliksime ramūs ir tvirti, tuomet jis darbuosis mūsų gerovei. Pakilsime aukštyn ir tapsime dar sėkmingesni.

Kai sunku, kai esame nuliūdę, kai nesiseka, neleiskime, kad piktoji dvasia mums kalbėtų. Kartokime maldoje: „Esu stiprus, palaimintas, atpirktas, išlaisvintas iš nuodėmės. Viešpatie, tu man kalbi, mane myli, mane laimini, stiprini, drąsini, mokai ir vedi geriausiu keliu. Esu geras tėvas, gera mama... Esu geras vadovas... Esu geras specialistas... Dieve, tu mane sukūrei, atpirkai, išlaisvinai, dovanojai man amžinąjį gyvenimą, tu davei man visa tai, ko man reikia gyvenime. Tu dovanoji man daug puikių žmonių. Tu darysi didelius darbus ir šiandien mano gyvenime.“ Kai įsiklausome į Dievo balsą, esantį viduje, viskas ir išorėje pradeda keistis. Tampame stipresni, drąsesni, išmintingesni. Aplink mus buriasi bendraminčiai. Atsiveria naujos durys. Mes priimame dar gausesnę Amžinojo Tėvo palaimą, kurią jis nuolat mums dovanoja.

Kun. Rytis Gurkšnys