Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Amžinojo gyvenimo dovana

2022 05 08

Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. /Jn 10, 28/

Pakalbėkime amžinojo gyvenimo dovaną, kuri nuolat veikia kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Amžinojo gyvenimo dovana neturi jokių ribų. Amžinybės galia ji jau dabar gydo ligas, išlaisvina iš priklausomybių, šalina nerimą, baimes, liūdesį, skurdą, neteisingumą, trūkumus. Ji stiprina mūsų sveikatą, santykius. Ji šiandien daro stebuklus visose mūsų gyvenimo srityse. Kai priimame tą dovaną, mes labai greitai patiriame netikėtų pokyčių ir gauname didelių gėrybių. Priimdami tą dovaną, mes priimame gausius materialinius ir finansinius turtus. Mes priimame visa tai, kai tikime neribota amžinybės galia.

Jaunas neturtingas vyras baigęs gimnaziją įstojo į universitetą. Tačiau jo pasirinktos studijos buvo mokamos. Nei jis, nei jo tėvai neturėjo santaupų, nes labai vargingai gyveno. Jis parašė prašymą universitetui, norėdamas gauti dalinę stipendiją. Priėmimo komisija atsakė jam, kad nebėra dalinių stipendijų, nes visos jau išdalintos tiems, kurie kreipėsi anksčiau. Jis mąstė, kad be stipendijos paėmęs banko paskolą studijoms per ketverius studijų metus sukaups labai didelę skolą.

Jis nerimavo, kad ta skolos našta slėgs jį daugelį metų pabaigus studijas. Jis laukė studijų metų pradžios ir tikėjo, kad kažkas nuostabaus laukia jo. Jo tikėjimas Dievo palaima ir gerove šalino jo nerimą dėl skolos. Likus kelioms savaitėms iki studijų pradžios, universiteto atstovas paskambino jam ir pasakė, kad jam paskirta pilna stipendija, kuri buvo rezervuota labai talentingiems studentams. Kadangi jie nerado tinkamo kandidato tokiai stipendijai, jie nusprendė paskirti ją neturtingam studentui. Per vieną dieną buvo išspręsta labai sudėtinga problema. Staiga didžiulės skolos našta buvo nuimta nuo jo pečių. Jis sėkmingai baigė universitetą be jokios varginančios skolos.

Viena sutuoktinių pora nusipirko didelį žemės ir miško sklypą. Daugelį metų laikė jį savo nuosavybėje. Jie mąstė, ką galėtų daryti su tuo labai mažos vertės sklypu. Ilgai negalėjo sugalvoti, kam jį panaudoti. Jis buvo toli nuo didmiesčių. Tačiau vieną dieną jie gavo pranešimą, kad šalies valdžia projektuoja greitkelį, kuris eis per jų sklypą. Jie pardavė valstybei dalį žemės klypo dešimt kartų brangiau negu pirko. Uždirbo labai daug pinigų. Likusią sklypo dalį jie pardavė įvairioms statybos ir paslaugų įmonėms, kurios planavo įvairias statybas ir verslo įmones šalia greitkelio. Per kelias dienas tas žemės sklypas nuo mažaverčio daikto tapo labai brangiu dalyku. Ką parodo šis įvykis? Dievas jau labai seniai žinojo, kad po kelių metų ten bus greitkelis. Jis viską tvarkė nematomai. Jis dovanojo sklypą jiems tam, kad nustebintų juos netikėtu stebuklu. Staiga jie gavo tai, ką jis daugelį metų jiems rengė.

Vienas vyras pasakojo apie tai, kaip jis vieną dieną netikėtai gavo laišką, kuriame buvo įdėtas pinigų čekis. Tai buvo palikimas to žmogaus, apie kurį jis nieko nežinojo ir, kurio jis niekada nebuvo sutikęs. Tas labai tolimas giminaitis paskyrė jam labai didelę pinigų sumą, apie kurią jis niekada nesvajojo. Tai buvo palaimos pilnatvė, kuri jam buvo paruošta. Tinkamu laiku jis priėmė tai, ką amžinojo gyvenimo galia jam davė.

Gal sunki ekonominė situacija rodo, kad nepagerės jūsų materialinė ir finansinė padėtis. Prisiminkite, kad ne ekonomika, bet Dievas yra jūsų pajamų ir gerovės šaltinis. Jis gali palaiminti jus daug daugiau negu jūsų atlyginimas. Jis nori palaiminti netikėtomis ir ypatingomis dovanomis ir pajamomis. Netikėtai gausite palikimą, skolos panaikinimą. Staiga patirsite verslo šuolį, pritrauksite naujų klientų. Tikiu, kad šiais metais patirsite tą netikėtai didelę palaimą, kuri jums paruošta.

Gal patyrėte gausių malonių praeityje. Tačiau tai tik maža dalis to, ką jūs gausite ateityje. Jūs gyvenate geriausiu metu. Jūs esate tinkamoje vietoje tam, kad priimtumėte tai, apie ką svajojate. Būkite ramūs ir ištvermingi tikėjime. Darbuokitės nuoširdžiai ir sąžiningai. Niekas negali atimti jūsų amžinojo gyvenimo palaimos, kuri jau dabar plūsta į jūsų gyvenimą.

Šventasis Raštas sako, kad gyvensime namuose, kurių nestatėme. Mes naudosime turtais, kurių patys nesukaupėme. Mes darbuosimės vynuogynuose, kurių nesodinome (plg. Įst 6, 11). Jūs tikrai gausite tai, ką kiti jums sukūrė. Jūs gausite tokių dalykų, kurių nesukūrėte savo sunkiu darbu. Jūs pasieksite netikėtą paaukštinimą, kurio kiti ilgiau ir sunkiau siekė. Jūs priimsite ypatingą palaimą, nes amžinojo gyvenimo galia neturi ribų.

Jūs gausite visa tai, nes jūs visada darbuojatės nuoširdžiai ir sąžiningai. Jūs dalinate gerumą kiekvienam, kurį sutinkate. Jūs sėjate ramybę, džiaugsmą, drąsą, viltį ir tikėjimą kitų širdyse. Jūsų pasėta sėkla jau auga. Labai greitai pamatysite netikėtai didelių ir gausių jos vaisių. Gal niekas nepadovanos jums vieno milijono eurų. Gal nesukursite didelės įmonės. Tačiau galite netikėtai atrasti labai vertingą idėją arba galimybę, kurios suteiks jums dideles pajamas. Gal netikėtai atrasite talentą, apie kurį nežinojote. Gal sutiksite žmogų, kuris suteiks jums labai daug meilės, džiaugsmo ir ramybės.

Amžinybės dovana veikia jau šiandien. Ji padeda mums kilti visose gyvenimo srityse. Šventasis Raštas sako, kad Dievas tenkins visas jūsų reikmes. Jis sako, kad jis nori parodyti savo gerumą tam, kuris jo ieško. Jis mato, kad stengiatės gyventi pagal jo mokymą. Jis mato, kad tarnaujate jam ir žmonėms. Jis mato jūsų tikėjimą. Jis paims gausius turtus iš netikinčiųjų ir perduos juos į jūsų rankas. Jis laimins jus taip gausiai, kad galėtumėte dar dosniau laiminti kitus. Jis nustebins jus savo gerumu. Jūs patirsite jo palaimos pilnatvę, apie kurią niekada nesvajojote. Jūs rodysite kitiems tai, ką Dievas gali tikinčiojo gyvenime.

Atsiverti gerovei

2022 05 01

„Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties, ir pagausite. /Jn 21, 6/“

Pakalbėkime apie tai, kaip atsiverti gerovei. Po nesėkmingos žvejybos nakties pavargusius apaštalus Jėzus ragina dar kartą užmesti tinklus. Jis mus šiandien kviečia keltis, kovoti, darbuotis ir tikėti jo galia. Jis mums nuolat kalba tyliai širdyje, nes jis nori dovanoti mums gausius turtus, teigiamus pokyčius. Jis mus šiandien veda mus į gerovę ir klestėjimą. Kai klausome jo balso, jo nurodymų, mes patiriame daugiau laimėjimų ir pasiekimų. Kai paklūstame jo vedimui, jis dovanoja mums malonių gausą. Kai liekame ištikimi jam, kai skiriame laiko jam, kai dėkojame jam, kai šloviname jį, mes priimame visus gausius Visatos Valdovo turtus į savo gyvenimą, šeimas ir darbus.

Įvairios radijo stotys transliuoja labai skirtingas programas. Jos nesusimaišo erdvėje, nes jos keliauja skirtingu radijo bangų dažniu. Kai norime klausytis tam tikros radijo laidos, mes turime nustatyti radijo imtuvą tam tikru dažniu. Valdydami radijo imtuvą, mes galime eiti nuo vienos programos prie kitos. Kartais klausome vienos laidos ir po kelių minučių pastebime, kad ji mums nepatinka. Mes neprivalome jos ir toliau klausyti. Mes neprivalome ištverti, iškentėti ir išklausyti laidą iki galo. Mes galime pakeisti imtuvo dažnį ir klausytis kitos programos ir kitos laidos. Mes esame laisvi ir galime rinktis tai, ką norime klausyti.

Panašus procesas vyksta ir mūsų gyvenime. Tūkstančiai balsų kasdien paliečia mūsų ausis. Jie pasiekia mus per šeimos narius, bendradarbius, laikraščius, televiziją, radiją, internetą. Dalis jų neigiami. Jie slopina mūsų viltį, tikėjimą ir drąsą. Jie sako mums: „Tu nepasieksi šio užsibrėžto tikslo. Tu nepasveiksi iš šios sunkios ligos. Tu niekada nesukursi šeimos. Tu nerasi geresnio darbo. Tu niekada neturėsi gražaus namo. Tau nepavyks nieko pakeisti.“ Bet neprivalome pasilikti prie tokio balso. Galime perjungti programą. Savo dėmesį galime nustatyti kita kryptimi, kitu dažniu. Jei balsas atima drąsą, tikėjimą ir viltį, mes galime palikti jį ir įjungti kitą „programą“.

Šventasis Raštas sako: „Viskas išeina į gera mylintiems Dievą /Rom 8, 28/“. Tai Dievo balsas, kuris veda mus į naujus laimėjimus, teigiamus pokyčius, gerus dalykus. Tai Dievo „transliuojama programa“, kuri sako, kad kiekvienas sunkmetis turi gerą pabaigą. Jis mums nuolat kartoja: „Tu esi palaimintas, išlaisvintas, apdovanotas, stiprus, sėkmingas ir sveikas. Tau dovanotas nuostabus gyvenimas. Tu gali atskleisti tai, ką turi geriausia. Tu gali įveikti visas kliūtis ir pasiekti visas svajones.“ Jei norime patirti daugiau Dievo gerumo, mes turime daugiau dėmesio skirti jam. Mūsų dėmesio centre turi būti teisinga programa, teigiamas dažnis, Geroji Naujiena.

Kai kurie žmonės neturi džiaugsmo, entuziazmo, užsidegimo, optimizmo, vilties, nes jie dažniau klausosi ne Dievo, bet sielos priešo transliuojamos programos. Naujausi psichologų ir neurologų tyrimai sako, kad žodžiai, kuriuos mes girdime arba kartojame, daro didelę įtaką mūsų mąstysenai, savijautai, sveikatai, santykiams ir darbo rezultatams. Žodžiai daro stiprią įtaką mūsų nuotaikai, emocijoms ir kūno sveikatai. Žodžiais galime keisti savo ir kitų gyvenimus.

Jei dažnai kalbame apie mėgstamus ir malonius dalykus, apie teigiamą gyvenimo pusę, apie žmonių gerumą, apie siekiamus tikslus, apie Dievo galią ir meilę, mes skatiname endorfinų išsiskyrimą mūsų organizme. Tos medžiagos mažina fizinį skausmą, didina atsaprumą ir skatina didesnį pasitenkinimą gyvenimu. Jos stiprina teigiamas emocijas, didina mūsų džiaugsmą ir entuziazmą. Teigiamos emocijos pašalina liūdesį, nusivylimą, nerimą, baimę ir kitas neigiamas emocijas. Jei norime turėti daugiau entuziazmo, džiaugsmo, energijos, laimės, sėkmės ir ramybės, dažniau klausykimės teisingo balso.

Tikriausiai pastebėjote, kaip maži vaikai džiaugiasi kiekviena gyvenimo akimirka ir smulkmena. Jie turi daug svajonių. Jie nori būti mokslininkais, astronautais, dainininkais, futbolo žaidėjais, gydytojais, prezidentais. Jie drąsūs, ryžtingi, pozityvūs. Jie labai pasižymi šiomis savybėmis, nes jie dar labai neseniai buvo Kūrėjo rankose. Jie vis dar jaučia didingumo sėklas, kurios slypi juose.

Bet labai dažnai jų mąstysena ir požiūris pasikeičia. Kiti žmonės dažnai jiems kartoja tai, ko jie negali pasiekti, ko jie negali padaryti, kas jiems neįmanoma, kas nerealistiška. Pamažu tos mintys pradeda juos spausti ir slėgti. Tokios mintys daro neigiamą įtaką jų gyvenime. Jos atima jų drąsą, ryžtą, entuziazmą, optimizmą, energiją.

Šventasis Raštas sako: „Jei laikysiesi Dievo mokymo, tu padarysi savo kelią sėkmingą, tada tau seksis /Joz 1, 8c/.“ Dažniau mąstykite apie šiuos žodžius. Kasdien klausykite Dievo žodžių ir pakluskite jo paliepimams. Mąstykite dažniau apie tai, ką jūsų Kūrėjas sako apie jus: „Tu palaimintas, pateptas, talentingas, išmintingas, stiprus, sveikas, kūrybingas, vertingas. Tave sukūriau nuostabiam gyvenimui, nes tave labai myliu.“

Evangelija šiandien patvirtina, kad mūsų Kūrėjas visada veda mus į didesnę sėkmę, gerovę, ramybę, džiaugsmą, tikslus. Jis dabar darbuojasi ir kovoja mūsų pusėje. Mokykimės įsiklausyti į jo balsą. Jis daug stipresnis už mūsų trūkumus ir problemas. Jis daug galingesnis už mūsų nelaimes ir netektis. Kai skiriame jam laiko, kai klausome jo balso, kai paklūstame jo vedimui, mes leidžiame jam darbuotis ir priimame visa tai, ką nuostabaus jis mums dabar dovanoja. Kai tikime jo gerumu ir galia, mes priimame jo gausią palaimą. Mes kuriame patį nuostabiausią gyvenimą, kurį jis mums dovanojo.

Ramybės dovana

2022 04 24

Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums!“ /Jn 20, 21a/

Pakalbėkime šiandien apie ramybės dovaną. Niekas nėra apsaugotas nuo tų dalykų, kurie sukelia nerimą. Bet visada galite išlaikyti ramybę sunkiu metu. Jūs negalite išvengti neigiamų įvykių ir sudėtingų situacijų. Tačiau galite ugdyti teisingą požiūrį į jas. Jūs galite iš anksto sukurti tokį nusiteikimą, kuris padės jums visada valdyti tą situaciją. Jūsų tvirta nuostata neleis, kad kiti valdytų jūsų emocijas, žodžius ir veiksmus. Prisiminkite, kad atsakymas pykčiu į pyktį kuria daugiau pykčio. Neigiamas atsakymas stiprina neapykantą, liūdesį ir nerimą. Teigiamas atsakymas stiprina gerumą, džiaugsmą ir ramybę.

Kai kuriose šalyse susidaro didžiulės audros. Vėjo viesulai gali būti šimto kilometrų dydžio. Vėjo greitis gali siekti 200 km per valandą greitį. Toks vėjas rauna didžiulius medžius, verčia betoninius elektros stulpus, plėšia namų stogus. Tokio dydžio viesulas gali padaryti labai daug žalos žmonėms ir jų ūkiui. Jie gali nužudyti daug žmonių. Tačiau įdomu tai, kad to didžiulio ir pavojingo viesulo centre yra ramu. Tai vadinama viesulo akis. Vėjas, lietus, dulkės gali kilti aplink jus už kelių kilometrų. Tačiau viesulo akyje viskas ramu. Ten vyrauja ramybė.

Panašiai viskas vyksta ir mūsų gyvenime. Jūs galite patirti daug audrų ir neigiamų dalykų savo finansuose, sveikatoje, šeimos santykiuose, darbo vietoje. Tie gyvenimo smūgiai gali jus labai prislėgti, daužyti arba nužudyti. Kai kurie iš jūsų šiandien susiduriate su dideliais iššūkiais. Jūs kasdien kovojate su tam tikra problema. Jūs nerimaujate. Negalite ramiai miegoti naktį. Jūs stengiatės pataisyti situaciją. Jūs norite pamokyti tą, kuris jus įžeidė. Jūs prašote Dievą, kad pagerėtų verslo situacija. Jūs siekiate, kad jis išgydytų jūsų mylimą žmogų. Jus vargina kita gyvenimo kliūtis. Tačiau kiekvienoje sudėtingoje situacijoje jūs visada galite atrasti ir išlaikyti ramybę. Kiekvienos gyvenimo audros centre galite būti ramūs.

Vienas didelio naujo oro uosto keleivis priėjęs prie darbuotojos norėjo užsiregistruoti į savo skrydį. Darbuotoja atsakė: „Jūsų skrydis atšauktas.“ Keleivis su šypsena veide atsakė: „Puiku.“ Darbuotoja paklausė: „Kodėl jūs džiaugiatės, kad skrydis atšauktas?“ Jis atsakė: „Džiaugiuosi, nes tam turėjo būti labai svarbi priežastis. Skrydį tikriausiai atšaukė, nes buvo didelis lėktuvo gedimas, piloto sveikata arba pavojingos oro sąlygos. Skrydžio atšaukimas yra puikus dalykas, nes jis apsaugojo mane nuo pavojaus mano gyvybei. Džiaugiuosi, kad galiu likti ilgiau ant žemės. Su džiaugsmu lauksiu kito skrydžio.“

Tuomet ji pranešė jam dar vieną blogą žinią: „Nesidžiaukite, nes jūsų kitas skrydis bus tik po 6 valandų.“ Keleivis vėl su šypsena atsakė: „Tai nuostabu. Puiku.“ Ji tikriausiai mąstė, kad jis pakvaišęs. Ji paklausė jo: „Kaip jūs galite džiaugtis tuo, kad jums reikės sėdėti čia dar 6 valandas?“ Jis atsakė: „Tai paprasta. Man 54 metai. Bet man per visą gyvenimą dar niekada neteko praleisti tiek daug laiko tokiame nuostabiame oro uosto pastate. Pasaulyje daug žmonių, kurie šiuo metu kenčia nuo šalčio ir bado. Aš esu šiltame pastate su kavinėmis, kuriose daug skanių patiekalų. Be to ten puiki vieta mano darbui su kompiuteriu. Tai daug geresnės sąlygos negu mano biure. Čia pavalgysiu, pailsėsiu ir galėsiu daug geriau susikaupti darbui be įvairių trukdžių.“

Darbuotoja paklausė: „Jūs taip pozityviai kalbate. Bet ar tikrai taip pozityviai jaučiatės dabar?“ Keleivis atsakė: „Nuoširdžiai galiu pasakyti jums, kad dabar tikrai nesijaučiu labai pozityviai. Esu pavargęs. Labai noriu kuo greičiau namo pailsėti. Tačiau nieko negaliu pakeisti šioje situacijoje. Todėl renkuosi teigiamą požiūrį, nes žinau, kad neigiamas požiūris į situaciją nepagerins mano savijautos, nepašalins nuovargio, nesuteiks man daugiau energijos. Žinau, kad teigiamas požiūris padeda man lengviau įveikti visus sunkumus, kliūtis ir nesėkmes.“

Jis žinoma galėjo nervintis ir sakyti: „Aš esu nepatenkintas. Aš esu labai piktas. Aš nusipirkau bilietą prieš mėnesį. Aš atvykau laiku. Aš sumokėjau pinigus. Aš stengiausi padaryti viską kuo geriausiai. Jūs nepasirūpinote, kad šis mano skrydis būtų laiku. Kodėl negalite kuo greičiau pakeisti lėktuvo, piloto arba pašalinti kitų problemų? Aš paduosiu jus į teismą, nes jūs pažeidėte mano teises.“ Jis galėjo šaukti, rėkti, bartis. Tačiau jis žinojo, kad tokia mąstysena ir kalbėsena nepakeis susidariusios situacijos, nepagerins jo savijautos. Jis turės laukti kito skrydžio ir praleisti laiką oro uoste.

Jėzus savo mokiniams sakė: „Ramybė jums.“ Įdomu tai, kad jis net tris kartus pakartojo šį teiginį. Jūs galite būti audroje. Bet neleiskite, kad ta audra užvaldytų jus. Gal kas nors jus nervina ir žemina. Neleiskite, kad tai jus valdytų. Gal sunki padėtis jūsų šeimoje arba finansuose. Jūs galite nerimauti ir mąstyti apie tai dieną ir naktį. Tačiau darykite tai, ką galite geriausia ir leiskite Dievui daryti visa tai, ko negalite. Jūs negalite suvaldyti kiekvienos audros. Tačiau jūs galite suvaldyti save ir neįsileisti jos į save, į savo mąstyseną, į savo širdį.

Kai patenkame į audrą, pasilikime ramūs, parodykime savo pasitikėjimą Dievu. Leiskime jam veikti. Tikėkime, kad jis darbuojasi ir duoda visa tai, ko reikia tuo sunkiu metu. Jei taip gyvensime, viskas bus gerai. Mes įveiksime visas kliūtis, nugalėsime visus priešus, pasieksime visus tikslus, kuriuos Viešpats mums dovanoja. Mes priimsime tokią palaimą, kurios niekada nesitikėjome ir neįsivaizdavome. Mes kursime patį geriausią gyvenimą.

Kun. Rytis Gurkšnys