Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Padėti kitiems laimėti

2023 11 26

Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. /Mt 25, 40b/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip padėti kitiems laimėti. Esame pašaukti padėti kitiems siekti sėkmės. Mano mokytojas sakė: „Tu gali gyvenime pasiekti visa tai, ko nori, jei pakankamai padėsi kitiems siekti to, ko jie nori. Kasdien galite padėti kitiems siekti jų tikslų. Jūs galite skirti jiems laiko, duoti gerą patarimą ir padėti išspręsti jų problemą. Jūs galite pasidalinti su jais svarbia informacija, patirtimi, įžvalgomis. Galite nurodyti jiems reikiamą žmogų, rekomenduoti gerą gydytoją, specialistą, meistrą. Galite supažindinti juos su savo draugais arba pažįstamaisiais. Kai padedate kitiems laimėti, jūs kuriate savo kelią į sėkmę.

Kai buvau pašventintas kunigu pradėjau sakyti pamokslus sekmadieniais bažnyčioje. Labai jaudinausi, bijojau suklysti ir nežinojau, ar gerai viską darau. Stengiausi pasiruošti kuo geriau. Bandžiau atrasti savo mokymo ir kalbėjimo stilių. Matydamas kitus puikius kunigus ir pamokslininkus, mąsčiau, kad neturiu daugelio svarbių savybių ir įgūdžių, kuriuos turėjo kiti. Pirmieji tarnystės metai buvo sunkus laikotarpis. Vieną dieną gavau internetinį laišką iš vieno sėkmingo vadovavimo ir komunikacijos specialisto, kuris rašė: „Ryti, pirmą kartą stebėjau tave sekmadienį bažnyčioje ir žavėjausi tuo, kaip tu vadovauji maldai ir sakai pamokslą. Tu esi puikus pamokslininkas. Tu turi visa tai, ko tau reikia šiame darbe. Tu kalbi paprastai. Tu išlaikai draugišką ir pozityvų nusiteikimą. Tavo veide šypsena ir gera nuotaika...“

Laiške jis išvardino keletą dalykų, kurie patiko jam. Jis pasidalino keliais patarimais ir pavyzdžiais iš savo 40-ties metų darbo ir mokymo patirties. Jis mokė mane, kaip suvaldyti viešojo kalbėjimo baimę ir jaudulį. Jis pasidalino keliomis savo profesinėmis paslaptimis. Jis drąsino ir mokė mane labai nuoširdžiai. Jis matė mane pirmą kartą, bet skyrė man labai daug savo laiko. Jis dosniai dalinosi savo daugelio metų patirtimi su jaunu nepatyrusiu kunigu. Jis žinojo, kad sėkmingas žmogus yra tik tas, kuris dalinasi savo pasiekimais su kitais, kuris padeda kitiems siekti sėkmės. Šie mokytojo žodžiai įsirašė mano atmintyje labai giliai, nes jo padrąsinimas buvo man labai reikalingas tuo sunkiu metu.

Pažvelkite aplinkui ir pastebėkite tuos žmones, kuriuos Dievas siunčia jums į jūsų kelią. Jie neatsitiktinai pateko į jūsų gyvenimo aplinką. Jie neatsitiktinai tapo jūsų šeimos nariais, kaimynais, bendradarbiais ir draugais. Jūs sutikote juos tam, kad pakylėtumėte jų dvasią, padėtumėte jiems siekti jų tikslų, parodytumėte jų talentus, paremtumėte juos ir padrąsintumėte juos jų kelyje. Jūs gyvenate, bendraujate arba darbuojatės su jais tam, kad padėtumėte jiems patirti dar daugiau sėkmės.

Vienas labai patyręs alpinistas nusprendė vieną dieną pasiekti aukštą kalno viršūnę. Jis kopė į statų kalną sudėtinga trasa. Tą šaltą ir vėjuotą dieną kopimo sąlygos buvo labai sunkios. Labai patyrę alpinistai atidėjo kelionę kitai savaitei. Likus keliems kilometrams iki viršūnės, jis pateko į stiprią sniego pūgą. Keliauti snieguotu ir apledėjusiu kalno paviršiumi buvo labai sunku. Pakeliui jis pastebėjo žmogų, gulintį šalia kelio. Jis buvo pervargęs, peršalęs ir negalėjo pajudėti. Jo širdis plakė, bet jis sunkiai kvėpavo. Jis mąstė, kad to žmogaus gaivinimas atims labai daug jo paties jėgų ir jis pats nebepasieks viršūnės. Tačiau jis nusprendė nepalikti to žmogaus ten numirti. Jis pradėjo masažuoti nukentėjusiojo rankas ir kojas. Jis judino jo pečius ir plekšnojo per veidą, norėdamas atgaivinti ir pažadinti jį.

Po penkiolikos minučių intensyvaus gaivinimo jis atsigavo, sustiprėjo. Tada jis galėjo atsistoti ir eiti. Jie kartu sėkmingai nusileido žemyn nuo kalno. Kalno papėdėje juos abu apžiūrėjo gydytojas. Kitą išgelbėjusiam vyrui jis pasakė: „Jūsų galūnės labai nusilpę ir apšalę. Gerai, kad sutikote tą vyrą ir gaivinote jį. Jūs būtumėte visiškai sušalęs, jei būtumėte ėjęs toliau. Kai gaivinote ir masažavote kitą žmogų, jūsų paties rankos ir širdis dirbo intensyviau negu einant. Jūsų kraujotaka pagerėjo ir jūs išvengėte peršalimo. Gelbėdamas kitą, išgelbėjote savo gyvybę.“

Dažnai mąstome: „Ką kiti gali duoti man? Ką jie gali padaryti dėl mano gerovės? Kaip jie gali padėti man siekti mano tikslų?“ Dažniau turime klausti savęs: „Ką galiu duoti kitiems? Kaip galiu padėti jiems siekti sėkmės? Ko galiu išmokyti kitus? Su kuo galėčiau juos supažindinti?“ Stenkitės išsilaisvinti iš labai siauro požiūrio į gyvenimą. Mąstykite ne tik apie savo tikslus, bet ir apie tai, kaip galite padėti kitiems įgyvendinti savo svajones. Ieškokite galimybių atskleisti didingumą kituose. Dalinkitės savo galia, savo patirtimi ir ryšiais. Drąsinkite juos ir stiprinkite jų tikėjimą bei pasitikėjimą savimi. Investuokite savo laiką ir energiją į kitus. Kuo labiau padėsite kitiems tapti geresniu ir sėkmingesniu, tuo labiau jūs būsite laimingesni ir sėkmingesni. Padėdami kitiems patirti sėkmės ir pergalių džiaugsmą, jūs patiriate daugiau džiaugsmo, negu pasiekdami savo tikslus.

Kartais turite trumpam atidėti savo svajones tam, kad padėtumėte įgyvendinti kitų svajones. Kuo daugiau padėsite kitiems, tuo daugiau Dievas padės jums. Kai padėsite kitiems siekti tikslų, jis siųs jums daugiau žmonių, kurie padės jums siekti sėkmės. Kasdien dalinkitės tuo, ką turite geriausia savyje ir savo gyvenime. Suraskite tą, į kurį galite investuoti. Atraskite galimybių padėti kitiems laimėti. Tikėkite kitų svajonėmis, padėkite jiems atskleisti jų talentus ir padrąsinkite juos sunkiu metu. Taip gyvendami patirsite dar daugiau Dievo palaimos. Jūs gausite visa tai, ką jis nori jums duoti. Jūs ne tik pasieksite visas savo svajones, bet kilsite visose savo gyvenimo srityse. Jūs kursite patį gražiausią gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

Šviesos vaikai

2023 11 19

Jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. /1Tes 5, 5a/

Pakalbėkime apie tai, kad esame šviesos vaikai. Mūsų kasdieninė elgsena siunčia tam tikrą žinią kitiems. Mūsų veiksmai kalba garsiau ir stipriau negu mūsų žodžiai. Žmonės stebi, kaip mes gyvename, kaip elgiamės sunkiu metu, kaip bendraujame su kitais. Jie pažįsta mus iš mūsų elgsenos. Kai kasdien bendraujame su šypsena veide, kai išlaikome gerą nuotaiką, kai esame mandagūs, mieli ir paslaugūs, mes parodome, kad esame šviesos vaikai. Mūsų veiksmai ir elgsena parodo mūsų tikėjimą, mūsų vertybes ir mūsų gerovės šaltinį.

Kunigas pasakojo, kad buvo pakviestas į vieną didelio miesto parapijos bažnyčią. Per pamaldas jis sakė pamokslą ir pastebėjo, kad visi buvo labai liūdni. Jie labai šaltai priėmė jo žodžius. Niekas nesišypsojo, neatsakinėjo į maldas, negiedojo su jaunimo choru. Tuomet jis mąstė: „Ką aš čia darau? Kodėl esu čia? Kam aš švaistau savo brangų laiką ir jėgas šioje vietoje? Niekas nenori būti čia ir klausyti manęs? Jie atrodo kaip numirėliai?“

Tačiau tuomet jis išgirdo, kaip Viešpats tyliai atsakė jam: „Sūnau, argi nesupranti, kodėl aš tave čia atsiunčiau? Aš galėjau siųsti ką nors kitą į šią vietą. Kodėl tave pasirinkau ir daviau tau užduotį atvykti čia? Tavo šviesos nereikia ten, kur ir taip daug šviesos. Aš siunčiau tave čia tam, kad tu paliestum šių žmonių širdis. Siunčiau tave tam, kad tu juos padrąsintum, atneštum jiems šviesą, sustiprintum jų tikėjimą. Tu esi šiandien čia, kad uždegtum juos mano meilės ugnimi. Siunčiau tave čia tam, kad atskleistum džiaugsmą ir tikėjimo galią, kuri slypi juose.“

Dažnai Dievas siunčia mus į tamsias vietas tam, kad mūsų gyvenimas ten ryškiai šviestų. Nekaltinkite savo tėvų, savo sutuoktinio, savo giminių. Jie neatsitiktinai pateko į jūsų gyvenimą. Jie buvo jums dovanoti tam, kad priimtumėte juos, padrąsintumėte, paremtumėte, apšviestumėte juos. Neprisidėkite prie tamsos kūrimo. Būkite šviesa. Elkitės teisingai net tuomet, kaip patiriate neteisingumą. Gerbkite kitus, kai kiti negerbia jūsų. Išlaikykite gerą nuotaiką tuomet, kai kiti jus nervina ir erzina. Jiems reikia jūsų šviesos.

Gal darbo vietoje vyrauja baimė ir nerimas. Bet jūs kasdien ateinate į darbą su gera nuotaika, su tikėjimu, su optimizmu. Gal kiti apkalba vadovą arba įmonę. O jūs pastebite tai, kas gera juose. Gal visi darbuojasi paviršutiniškai. Bet jūs atliekate visas savo užduotis puikiai. Gal jūsų bendradarbiai pikti. Tačiau jūs laimingas ir sunkiu, ir lengvu metu. Tokia elgsena jūs šviečiate jiems, skatinate juos keistis ir kilti.

Kartais tikinčios žmonos bando savo žodžiais atversti savo vyrus ir priversti juos tikėti Dievo buvimu ir veikimu. Jos savo priekaištais, patarimais arba prašymais siekia atvesti vyrus į tikėjimo kelią. Tačiau tai neteisingas ir neveiksmingas kelias. Dažnai tokie „pamokslai“ dar labiau atstumia juos nuo tikėjimo malonės. Daug veiksmingesnis kelias yra tikėjimo darbai. Jūsų dvasingas gyvenimas kalba garsiau negu jūsų žodžiai. Jie pradeda keistis, stebėdami tai, kaip jūs elgiatės ir gyvenate. Kai jie mato tai, kaip jūsų tikėjimas pakeitė jūsų elgseną ir charakterį, jie patys pradeda siekti tokių pačių pokyčių savo gyvenime.

Dažnai mes skundžiamės, kad daug tamsos mūsų pasaulyje, šalyje, visuomenėje. Kartais sakote: „Nemėgstu šio darbo. Šie žmonės labai pikti ir neteisingi. Niekas neturi gero charakterio. Jie negerbia manęs.“ Geriau paklauskite savęs, kodėl Dievas jums leido patekti į tokį darbą, sutikti tokius žmones. Jis siuntė jus į tamsą. Jis davė jums galimybę šviesti ten tiems, kurie ieško šviesos ir neranda.

Vienam mažam berniukui tėvelis nupirko ir padavė nedidelį prožektorių. Saulėtą vasaros dieną jis išėjo iš namų į gatvę ir įjungė prožektorių. Jis pašvietė aplinkui ir nepastebėjo jokios šviesos sklindančios iš jo. Jis sakė: „Tėveli, jis neveikia. Jis sugedęs. Jį reikia pataisyti.“ Tėvelis atsakė: „Viskas gerai. Jis veikia. Jis šviečia. Tačiau jis nėra sukurtas taip, kad ryškiai šviestų šviesoje. Jis sukurtas taip, kad šviestų tamsoje. Kai bus tamsu, tu pamatysi, kaip šviečia tavo prožektorius.“

Tėvai gali dažnai mokyti vaikus ir kartoti jiems, kad jie būtų visada mandagūs ir draugiški. Jei vaikai bent kartą pamatys nepagarbų arba kerštingą tėvų elgseną, tėvų teigiami žodžiai bus nereikšmingi ir neveiksmingi. Galinga jėga slypi jūsų veiksmuose. Prisiminkite, kad jie stebi jūsų elgseną ir mokosi iš jūsų poelgių.
Jūs galite kasdien lankyti bažnyčią, kalbėti išmoktas maldas, aiškinti Biblijos ištraukas, klausytis šlovinimo muzikos. Tačiau tuo pat metu galite skųstis gyvenimo sunkumais, nuolat kalbėti apie savo ligas, kaltinti šeimos narius, kaimynus ir politikus. Jūs galite nervintis dėl eismo spūsčių, dėl patirto neteisingumo darbe, keršyti tiems, kurie jus įskaudino. Jūsų neigiama elgsena kalba kitiems garsiau negu jūsų teigiami žodžiai.

Jūs esate šviesos vaikai. Jūs esate pašaukti būti šviesa pasauliui. Savo gyvenimu rodykite tą, kuris jus sukūrė, jus išlaisvino, jus išgelbėjo, jus stiprina ir jus laimina. Būkite nuoširdūs, sąžiningi, draugiški, mandagūs, malonūs, linksmi ir ramūs. Dažniau šypsokitės. Rodykite savo tikėjimą savo poelgiais, veiksmais ir darbais. Tokiu gyvenimu jūs padarysite teigiamą įtaką jiems. Jūsų mandagus elgesys ir puiki nuotaika pasakys daugiau negu jūsų žodžiai. Jūs pakeisite jų gyvenimą. Šviesdami ir tarnaudami kitiems jūs priimsite dar gausesnę palaimą.

Ieškoti išminties

2023 11 12

Spinduliuojanti ir neblėstanti yra išmintis, lengvai pastebima tų, kurie ją myli, ir surandama tų, kurie jos ieško. /Išm 6, 12/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip ieškoti išminties. Išmintis visada veda mus ir rodo mums teisingą kelią. Ji niekada netempia mūsų už rankos. Ji niekada neverčia mūsų daryti tam tikrus sprendimus. Mes esame laisvi rinktis tokį gyvenimą, kokį norime. Kai esame jautrūs ir ieškome išminties, ji visada rodo mums reikiamas galimybes ir įspėja mus apie pavojus. Ji visada parodo, kurį sprendimą priimti. Ji padeda mums kasdien padaryti teisingus pasirinkimus kiekviename žingsnyje.

Prieš daugelį metų vienas vyras nusipirko 30 hektarų žemės sklypą toli nuo miesto. Jis mokėjo mažiau negu 100 eurų už hektarą. Tai buvo nederlinga ir nevertinga žemė. Jis keletą metų nenaudojo jos. Kartais nuvažiuodavo ten trumpam apsilankyti. Kaimynai labai stebėjosi jo pirkiniu ir bandė atspėti jo pasirinkimo priežastis.

Vieną dieną jie nusprendė paklausti jo: „Kodėl pirkote šią žemę? Tikriausiai turite kokį nors planą, kaip ją panaudosite ateityje?“ Vyras atsakė: „Visiškai nežinau, kam aš ją pirkau. Nuoširdžiai sakau, kad neturėjau jokio tikslo, plano ar idėjos panaudoti šį sklypą ateityje. Važiuodamas pro tą vietą, paprasčiausiai pajutau, kad turiu pirkti šį sklypą. Vidinė nuojauta man liepė tai daryti. Kai nusipirkau, pajutau didelį pasitenkinimą ir ramybę širdyje. Ir nesigailiu, kad taip padariau.“ Po tokių jo žodžių visi mąstė ir kalbėjosi tarpusavyje: „Koks neišmintingas žmogus. Koks kvailas pasirinkimas. Jei nori pirkti žemę turi ieškoti geresnės vietos. Turi pasikonsultuoti su ekspertais, kaip geriau investuoti savo lėšas.“

Po penkiolikos metų jis gavo laišką iš vienos valstybinės institucijos. Jame buvo rašoma, kad superkami sklypai toje vietoje. Ten buvo planuojamas greitkelis, kuris turėjo eiti tiesiai per jo žemės sklypą. Tomis dienomis jis gavo 100 kartų didesnę kompensaciją už jo sklypo panaudojimą kelio statybai. Vėliau žurnalistai rengė reportažą apie iškeliamus žmones. Jie paklausė to vyro: „Kas jums patarė pirkti šią žemę? Kokie ekspertai patarė jums įsigyti ją?“ Sąmojo kupinas vyras atsakė: „Mano tėvas?“ Žurnalistas: „Jūsų tėvas tikrai yra geras nekilnojamojo turto ekspertas. Jis labai išmintingas žmogus.“ Vyras: „Taip. Mano Dangiškasis Tėvas labai išmintingas. Jis yra ekspertas. Jis viską žino apie viską. Jis duoda man geriausius patarimus.“

Kodėl iš tiek daug žemės sklypų savo didelėje šalyje jis pasirinko būtent tą? Jis ieškojo išminties ir klausėsi jos balso, kuris kalba ir veikia visame kame. Visi „ekspertai“ jam sakė: „Tu darai klaidą. Tai nevertinga žemė. Tai pinigų švaistymas.“ Bet jis savo širdies gelmėje jautė, kad tai buvo geriausias sprendimas. Kai klausote tylaus širdies balso, išmintis veda jus pačiu geriausiu keliu. Kai viduje jaučiate ramybę, džiaugsmą ir padrąsinimą, tuomet išmintis kalba jums. Sekite tuo tyliu širdies balsu. Vieną dieną nustebsite, kai pamatysite, kur jis veda jus.

Vienas chirurgas dirbo Afrikoje, gydydamas vargingai gyvenančių šeimų vaikus. Kartą viena motina atnešė jam vienerių metų sūnų. Jis buvo labai silpnas. Gydytojas nustatė, kad jo širdis nusilpusi dėl prasto maisto ir nešvarumų, kurie patenka į organizmą. Vaiko širdį galima buvo išgydyti geresniu maistu ir vaistais nuo žarnyno uždegimo. Jis davė vaikui tablečių ir paguldė į ligoninę. Tačiau visą naktį gydytojas negalėjo užmigti. Jis mąstė apie tą vaiką.

Anksti ryte jis dar kartą patikrino vaiką ir vėl nerado jokių sunkios ligos simptomų. Jis ir toliau negalėjo nurimti. Jis jautė, kad vaiką reikia operuoti. Jis kažkada skaitė straipsnį, kuris rašė, kad žarnyno užsikimšimo simptomai gali būti labai panašūs į širdies nusilpimo požymius. Gavęs tėvų sutikimą, jis operavo vaiką. Jis jautė, kad tai geriausias sprendimas, nors neturėjo visų tyrimų rezultatų. Jis atvėrė pilvo ertmę ir atrado, kad vaiko žarnynas susisukęs ir užveržęs svarbias kraujagysles. Vaistai tikrai būtų neišgydę vaiko. Operacija pavyko puikiai ir išgelbėjo vaiko gyvybę. Jis darė tai, ko negalėjo paaiškinti kitiems.

Kartais aš negaliu paaiškinti kodėl atsisakau tam tikro darbo ir atkakliai siekiu to tikslo, kuris kitiems atrodo neįmanomas. Kartais jaučiu vidinį įkvėpimą palikti vieną projektą ir pradėti naują. Reikia labai daug nuolankumo, kai siekiu ieškoti išminties, o ne ekspertų patarimo. Reikia labai daug nuolankumo, kai negaliu paaiškinti, kodėl darau tam tikrą sprendimą, kodėl pasirenku tokį projektą. Tikrai sunku paaiškinti, kodėl išmintis duoda įkvėpimą būtent man rašyti knygą apie gyvenimo sėkmės dėsnius. Tikrai negaliu pilnai paaiškinti, kodėl noriu kurti garso įrašus apie laimingų žmonių įpročius ir išsiųsti juos internetu tūkstančiams išminties ieškančių žmonių. Tikiu, kad tokie troškimai iš Dievo, nes jie jau daugelį metų dega mano širdyje. Tikiu, kad jis įvykdys tai, ką pradėjo mano gyvenime. Jis žino, ko reikia žmonėms. Jis rodo, kaip įvykdyti tokius projektus. Jis visada mato daugeliu žingsnių toliau negu aš.

Jūs turite savyje tą išminties galią, kuri padeda jums atpažinti tai, kas gera ir teisinga. Ji yra jūsų patarėjas, mokytojas, vadovas, kuris gyvena jūsų širdyse. Ji rodo ir dovanoja jums tai, kas geriausia. Tikėkite, kad jūsų išmintis veda jus pačiu geriausiu keliu. Darykite sprendimus, kurie teikia jums ramybę ir padrąsinimą. Pasitraukite nuo tų dalykų ir žmonių, kurie jums kelia nerimą ir baimę. Tuomet išmintis ves jus pačiu geriausiu keliu. Tuomet ji pripildys jus dar labiau, atvers reikiamas duris, parodys tinkamas galimybes. Jūs nugalėsite visas kliūtis ir kursite laimingą gyvenimą.

Kun. Rytis Gurkšnys