Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Tarnauti Dievui

2022 09 18

„Negalite tarnauti Dievui ir pinigui /Lk 16, 13c/.“

Pakalbėkime šiandien apie tai kaip tarnauti Dievui, o ne pinigams. Pinigai nėra svarbiausia bet labai svarbi gyvenimo dalis. Visiems mums reikia pinigų tam, kad gautume būtinų dalykų, vykdytume tam tikrus projektus, remtume stokojančius. Žmonės, kurie sako, kad pinigai nesvarbūs jiems, paprasčiausiai meluoja.

Pinigai leidžia daug nusipirkti, bet ne viską. Galite nusipirkti automobilį, namą, kelionę, maistą, knygą, drabužį. Ko negalite nupirkti už jokius pinigus? Galite nusipirkti namą, bet negalite nusipirkti namų ramybės. Galite pasamdyti gerą darbuotoją, bet negali nusipirkti tikro draugo. Galite nusipirkti įdomų laisvalaikį, tačiau negalite nusipirkti širdies džiaugsmo. Jūs galite nusipirkti patogią lovą. Tačiau negalite nusipirkti ramaus nakties miego.

Vienas milijardierius verslininkas uždirbo labai daug pinigų, finansuodamas labai daug smulkių verslininkų, kurie gamino gerus produktus ir turėjo gerus vadybininkus, tačiau neturėjo pakankamai lėšų verslo plėtrai. Padėdamas kitiems stiprinti savo verslo įmones, jis pats sukūrė labai didelę ir stiprią kompaniją. Be to, jis visada mokė savo vaikus, kurie vėliau perėmė jo įmonės valdymą, sakydamas: „Jei kliento įmonė sutinka tau mokėti 10-11 procentų už suteiktą paskolą, paimk iš jos 9-10 procentų palūkanų. Tuomet tu neteksi didelių pajamų iš šio kliento. Tačiau prisimink, kad apie šį tavo sprendimą sužinos visa verslininkų bendruomenė. Ji matys, kad tu nori padėti kitiems laimėti. Tuomet jie nukreips pas tave dar daugiau pačių geriausių savo partnerių...“

Tokia nesavanaudiška elgsena visada veda į sėkmę. Mūsų teisingas požiūris į kitus, į pinigus, į sėkmę padeda gauti iš gyvenimo visa tai, ką jis mums duoda. Gyvenimas tikrai duoda labai daug. Tyrimai rodo, kad dosniai aukojantys žmonės yra sėkmingesni savo veikloje, negu šykštūs. Žmonės, kurie siekia patenkinti ne tik savo ir bet ir kitų reikmes, pasiekia daugiau savo užsibrėžtų tikslų.

Kai jūs „pasilenkiate“ prie vargstančiųjų ir stengiatės pakylėti juos tam tikroje gyvenimo srityje, jūs gaunate tai, kas jus pačius greičiau pakelia į naują lygmenį jūsų veikloje, santykiuose ir sveikatoje. Pakylėdami kitus iš vargo, skurdo ir trūkumų, jūs patys kylate su jais į naujas aukštumas ir laimėjimus. Visada gaunate daug daugiau, negu duodate kitiems. Paaukotas turtas duodančiajam sugrįžta su gausiu pertekliumi.

Klaidinga manyti, kad pinigai yra viso blogio šaknis. Pinigai daro didelę žalą žmogui, kai jis siekia vien tik savo asmeninės naudos. Pinigai negali pakenkti jam tuomet, kai jis siekia ne tik savo bet ir kitų gerovės. Dalis Jėzaus palyginimų ir jo mokymo pavyzdžių buvo susiję su pinigais ir materialine gerove. Jis niekada nesakė, kad pinigai yra blogis. Jis sakė, kad prisirišimas prie jų sukuria daug blogio. Jėzus moko juos sunaudoti geriems darbams, už kuriuos gausime vietą amžinosios laimės buveinėje.

Jėzus šiandien moko mus, kad žmogus, kuris išsikelia tikslą uždirbti daugiau pinigų, negali būti sėkmingas ir laimingas. Tokio tikslo siekiantis žmogus sunkiai pasiekia jį ir greitai netenka jų. Daug pinigų uždirba tas, kuris išsikelia didelį ir prasmingą tikslą sukurti ką nors dėl kitų gerovės. Sėkmingas ir laimingas yra tas, kuris atranda tai, ką mėgsta daryti ir kasdien vis labiau tuo užsiima. Daug pinigų uždirba ir sukaupia tie, kurie siekia sukurti kažką didingo dėl kitų. Jie nuolat mąsto, kaip jie gali padėti kitiems siekti jų tikslų. Laimingas ir sėkmingas yra tas, kuris žino kitų poreikius ir tarnauja jiems.

Teisingas kelias

2022 09 11

„Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio /Lk 15, 10/.“

Pakalbėkime apie tai, kaip pasirinkti teisingą kelią. Daugelis šiandien vargsta, nes jie renkasi kelią, kuris suteiktų jiems gerą atlyginimą ir materialinę gerovę. Jie klaidingai mąsto, kad didelės pajamos suteiks jiems daugiau laimės. Jie panašūs į katiną, kuris gaudo savo uodegą, o ji nuo jo bėga. Žmogus siekdamas daugiau pinigų daro tai, ko nemėgsta ir nesugeba. Jis vargsta ir turi mažiau galimybių gauti didesnių pajamų.

Kai žmogus pasirenka teisingą darbą, jis darbuojasi su užsidegimu. Jis panašus į katiną, kuris negaudo savo uodegos, nes uodega visada seka paskui jį. Toks žmogus su entuziazmu eina pirmyn, o pinigai seka paskui jį. Atlikti tyrimai rodo, kad mėgstamas darbas suteikia daugiau laimės. Tokie žmonės greitai atranda galimybių daugiau užsidirbti.

Kartais manome, kad tam tikrų profesijų žmonės pasmerkti skurdui ir vargingam gyvenimui. Kai kurie mano, kad gyvenimo kelią turime rinktis pagal jo atlyginimą, populiarumą, vertingumą. Jie mano, kad tam tikrų specialybių žmonės niekada negalės uždirbti pakankamai pinigų pragyvenimui. Tai netiesa, nes žmogus pasirinkęs teisingą darbą visada suras galimybių save išreikšti, panaudoti savo gebėjimus. Atlikti tyrimai rodo, kad mėgstamą darbą dirbantys žmonės yra laimingesni, sveikesni, turtingesni ir sėkmingesni savo veikloje, negu tie, kurie renkasi nemėgstamą darbą.

Galbūt mąstote, kad daryti tai, ką mėgstate, yra labai savanaudiška. JAV mokslininkų atlikti paskaičiavimai parodo, kad šalis kasmet netenka virš 300 milijardų dolerių, nes didelė dalis šalies žmonių dirba tą darbą, kurio jie nemėgsta. Jie neatskleidžia savo talentų, nepanaudoja savo jėgų, žinių, įgūdžių, kūrybingumo. Neteisingas žmogaus gyvenimo kelias nestiprina žmogaus laimės ir visuomenės gerovės. Žmogui sunku tuomet, kai jis jaučia, kad jis nėra ten, kur turi būti. Žmogus vargsta ir kenčia tuomet, kai jis daro ne tai, ką jis nori daryti. Jis ateina į darbą, tačiau jo mintys ir širdis yra kitur. Jis kasdien laukia darbo pabaigos, savaitgalio arba atostogų.

Labai svarbu pasirinkti ne tik gerą mokyklą, universitetą, draugus, sutuoktinį, gyvenamą vietą, gyvenimo būdą, bet ir tinkamą gyvenimo kelią. Pastebėjau, kad laimingi žmonės didžiąją dienos dalį užsiima ta veikla, kuri jiems teikia malonumą. Visi savo darbą mėgstantys žmonės tvirtina, kad galėtų dirbti tą darbą ir be atlygio, nes pats darbas suteikia tokios laimės patirtį, kurios nesuteikia jokie pinigai ar turtai. Jie laimingi, nes jie mėgaujasi kiekviena savo veiklos akimirka. Jie pasineria į tai, kas juos žavi ir įkvepia. Ten jie gali atskleisti savo stiprybes ir kurti tai, ko reikia kitiems.

Jėzus šiandien kviečia pamąstyti, ar einame teisingu keliu. Jis sako, kad angelai džiaugiasi kiekvienu sugrįžusiuoju į teisingą kelią. Evangelija parodo, kad klaidingu keliu einantis žmogus yra nelaimingas, vargsta, švaisto savo jėgas, talentus. Teisingą kelią pasirinkęs žmogus nuolat jaučia didelį užsidegimą ir įkvėpimą darbuotis, panaudoti savo turimus talentus, sugebėjimus, žinias, patirtį, nuojautą. Jis žino savo pašaukimą, užduotį, tikslus. Jis kasdien ramiai darbuojasi, ryžtingai įveikia kliūtis, atkakliai tiki sėkme. Jis stengiasi padėti kitiems siekti jų tikslų, dalina gerumą savo mintimis, žodžiais ir darbais. Jis kuria savo ir kitų gerovę.

Mūsų nuosavybė

2022 09 04

Kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. /Lk 14, 33/

Jėzus šiandien moko mus neprisirišti prie savo nuosavybės. Jis moko mus neprisirišti prie mylimų žmonių, tėvų, vaikų, pasiekimų, turtų ir kitų vertingų dalykų. Jis moko mus neprisirišti prie to, ką turime, ką pasiekėme, ką sukūrėme, ką gavome. Jis moko mus atsiverti naujiems žmonėms, darbams, idėjoms, galimybėms, laimėjimams, turtams. Dalis žmonių šiandien per daug prisirišę prie savo turto, savo darbo vietos, prie savo šeimos narių. Jie bijo netekti viso to, ką turi, ką pasiekė, ką sukūrė. Dažnai jie susitaiko su vidutinišku gyvenimu. Jie sustoja, vargsta ir kenčia. Jie nepriima naujų galimybių, iššūkių ir darbų. Jie nepriima tų nuostabių dalykų, kuriuos jiems Dievas siūlo, dovanoja, rodo.

Šiandien Jėzus kartoja mums: „Tu turi tėvus, vaikus, šeimą. Tu turi namus ir nuosavybę. Tu turi gyvybę. Nesustok. Neprisirišk prie to, ką turi, ką sukūrei, ką pasiekei. Eik toliau. Eik pirmyn. Mokykis iš manęs. Turiu tau didesnių dalykų parengęs. Turiu tau naujų darbų, naujų galimybių, naujų laimėjimų, naujų pergalių, naujų žmonių. Neprisirišk prie to, ką tau daviau. Būk laisvas ir sek paskui mane. Būk mano mokinys. Turiu tau paruošęs dar daug nuostabių dalykų.“

Pastebėjau tokį dėsnį. Kuo labiau išsilaisviname nuo to, ką turime, tuo greičiau ir lengviau pasiekiame tai, ko trokštame. Nesusitaikykime su patenkinama situacija. Nepasiduokime baimei, liūdesiui ir nusivylimui. Visada prisiminkime, kad esame sukurti didesniems pasiekimams, laimėjimams ir pergalėms. Lengva susitaikyti su vidutinišku gyvenimu. Tačiau esame sukurti geriausiam gyvenimui.

Nesirinkime lengvesnio kelio. Neleiskime, kad geri dalykai sulaikytų mus nuo geresnių. Tikrai verta pakovoti dėl puikaus, turtingo, sveiko, ramaus ir laimingo gyvenimo. Esame nepakartojami. Kiekvienas turime tai, ko niekas kitas neturi. Kiekvienas galime duoti kitiems tai, ko niekas kitas negali. Nesustokime ten, kur esame. Mūsų ateitis yra daug gražesnė negu mes galime įsivaizduoti. Jei taip mąstysime, mes kursime patį gražiausią gyvenimą, kurį mūsų amžinasis Tėvas mums dovanoja.

Kai kurie sako: „Esu palaimintas, nes turiu pakankamai maisto ant stalo. Esu palaimintas, nes džiaugiuosi ramybe šeimoje.“ Žinoma, visa tai labai svarbu ir vertinga. Dėkokite už tai, bet nesustokite čia. Palaimos pilnatvė yra tuomet, kai ryte kartojate: „Dieve, tu stebini mane savo malonių gausa. Žaviuosi tavo stebuklais. Neįtikėtina, kad tu mane atvedei ten, kur dabar esu. Dėkoju, už nuostabią šeimą, kurią man dovanojai. Negaliu patikėti, kad sukūrei man tokią galimybę mano veikloje. Neįtikėtina, kad taip greitai tu davei man tokį gražų namą.“ Kuo dažniau su nuostaba žvelgiate į Dievo gerumą, tuo greičiau žengiate į jo palaimos pilnatvę. Kuo dažniau stebitės jo darbais, tuo daugiau gerovės priimate.

Daugelis šiandien neatsiveria jo malonės pilnatvei ir nepriima jo gerovės, nes mąsto: „Esu patenkintas, nes turiu stogą virš galvos. Turiu pakankamai pinigų apmokėti savo sąskaitas. Sveikata irgi nebloga. Šeimos santykiai irgi pakenčiami.“ Tačiau jūs žinote, kad tai nėra geriausia, ką galite sukurti, pasiekti ir turėti. Jūs jaučiate, kad tai nėra tai, ką Dievas nori ir gali jums duoti. Jūs žinote, kad jis yra gausos, turtų, gerovės, sėkmės, ramybės ir laimės Kūrėjas ir Davėjas. Jis nori ne tik patenkinti visas jūsų reikmes, bet ir dovanoti jums gėrybių perteklių tam, kad galėtumėte laiminti stokojančius, vargstančius ir kenčiančius žmones. Jis nori laiminti jus taip gausiai, kad galėtumėte dar gausiau laiminti kitus.

Jūs patekote į šį pasaulį šiame amžiuje neatsitiktinai. Tai buvo Visatos Kūrėjo pasirinkimas. Jis parinko jums patį geriausią laiką ir pačią tinkamiausią vietą tam, kad kurtumėte laimingą, sėkmingą, turtingą, ramų ir šventą gyvenimą. Jūsų laimės ir sėkmės neriboja nei šalies ekonominės sąlygos, nei šeimos padėtis, nei auklėjimo kokybė, nei išsilavinimo lygis. Jūsų likimą nulemia jūsų Kūrėjas. Jis jau nutiesė jums tiesų ir lengvą kelią į visapusišką gerovę. Jis jau dabar viską valdo jūsų labui. Jis jau dabar ruošia jums naujas idėjas, naujas galimybes, naujus žmones, naujus turtus, naujus laimėjimus. Vieną dieną jūs patirsite visa tai ir sakysite: „Kaip man pavyko visa tai pasiekti ir sukurti? Neturėjau nei reikiamų ryšių, nei pinigų, nei palikimo, nei išsilavinimo. Mano sėkmė ir laimė rodo pasauliui, kad visa tai Dievo darbas. Tai jo malonė, jo galia, jo meilė, jo palaima.“

Gal sakote, kad patyrėte labai daug palaimos. Gal jūs džiaugiatės gerais šeimos santykiais. Gal turite gerą darbą. Gal gyvenate gražiame name. Tačiau prisiminkite, kad tai dar nėra jūsų palaimos pilnatvė. Tai tik maža dalis to, kas jums dar paruošta. Jūs patyrėte tik dalį tos palaimos, kuri dar laukia jūsų ateityje. Jūsų laukia naujos pareigos, darbai ir pasiekimai. Jūsų laukia netikėtos galimybės, kurios nustebins jus. Jūs sutiksite žmones, kurie pakylės jus į naują lygmenį.

Jūs darbuojatės nuoširdžiai ir sąžiningai. Jūs dalinate gerumą kiekvienam, kurį sutinkate. Jūs sėjate ramybę, džiaugsmą, drąsą, viltį ir tikėjimą kitų širdyse. Jūsų pasėta sėkla jau auga. Labai greitai pamatysite netikėtai didelių ir gausių jos vaisių. Gal niekas nepadovanos jums vieno milijono eurų. Gal nesukursite didelės įmonės. Tačiau galite netikėtai atrasti labai vertingą idėją arba galimybę, kurios suteiks jums dideles pajamas. Gal netikėtai atrasite talentą, apie kurį nežinojote. Gal sutiksite žmogų, kuris suteiks jums labai daug meilės, džiaugsmo ir ramybės.

Tikėkite, kad jūsų laukia palaimos pilnatvė. Toks tikėjimas padės jums kilti visose srityse. Prisiminkite Dievo pažadą, kad jis tenkins visas jūsų reikmes. Jis sako, kad jis nori parodyti savo gerumą tam, kuris jo ieško. Jis paims gausius turtus iš netikinčiųjų ir perduos juos į jūsų rankas. Jis laimins jus taip gausiai, kad galėtumėte dar dosniau laiminti kitus. Jis nustebins jus savo gerumu. Jūs patirsite jo palaimos pilnatvę, apie kurią niekada nesvajojote. Jūs rodysite kitiems tai, ką jis gali tikinčiojo gyvenime.

Kun. Rytis Gurkšnys