Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Kaip prašyti ir gauti

2021 09 19

Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogai prašote, trokšdami tenkinti savo įnorius. /Jok 4, 3/

Šiandien pamąstykime apie tai, kokia yra gera malda. Mes meldžiamės ir dažnai prašome sau išminties, stiprybės, sveikatos ir kitų reikalingų malonių. Mes prašome, kad sutiktume reikiamus žmones, kad atsivertų reikiamos galimybių ir veiklos durys. Tai geros maldos. Tačiau turime prašyti ir didesnių dalykų. Turime kalbėti drąsias maldas.

Mes negalime atskleisti savo potencialo, kai prašome tik vidutiniškų dalykų. Kartais meldžiamės: „Dieve padėk man kaip nors išgyventi šiuos metus. Padėk man ištverti šią ligą. Padėk, kad mano vaikas nepakliūtų į nelaimes. Dieve, suteik man tiek pajamų, kad sumokėčiau savo sąskaitas. Duok man stiprybės ištverti šią ligą.“ Tai yra neblogos maldos. Bet jos yra savanaudiškos maldos, nes siekia patenkinti tik mūsų asmenines reikmes. Jos tinkamos vaikystėje arba tikėjimo kelionės pradžioje.

Kai prašome mažų malonių, tuomet negalime priimti didelių. Gera arba brandi malda žvelgia ne tik į asmeninius poreikius, bet ir į kitų reikmes. Gera malda yra: „Dieve, suteik man tiek pajamų, kad ne tik aš išgyvenčiau, bet kad galėčiau dar labiau paremti stokojančius žmones. Dieve, saugok mano vaiką ne tik nuo nelaimių, bet padaryk jį savo srities lyderiu, kad jis įvykdytų jam skirtą pašaukimą ir kurtų geresnį pasaulį kitiems. Tikiu, kad ne tik ištversiu šią ligą, bet kad po jos būsiu stipresnis ir turėsiu daugiau jėgų ir energijos tarnauti tau ir žmonėms.“

Pranašas Elijas turėjo padėjėją Elišą, kuris jam daug metų ištikimai tarnavo. Elijas patyrė ypatingai gausią Dievo palaimą. Jo malda darė stebuklus. Jis buvo vienas iš stipriausių ir labiausiai palaimintų žmonių. Savo gyvenimo pabaigoje jis pasikvietė Elišą ir pasakė: „Kaip galėčiau tau atsilyginti už ištikimą tarnystę tiek daug metų?“ Eliša galėjo prašyti kokio nors labai paprasto dalyko. Jis galėjo prašyti: „Norėčiau poros savaičių atostogų... Naujo kompiuterio ar panašiai.“ Bet Eliša žinojo, kad reikia prašyti drąsiai didelių dalykų. Jis sakė: „Prašyčiau leisti man paveldėti tavo dvasios dvigubą dalį /2 Kar 2, 9/.“ Jis siekė nuveikti dvigubai daugiau negu Elijas. Jis siekė dvigubo patepimo, dvigubo stebuklų skaičiaus, dvigubos galios. Elijas galėjo pasakyti: „Tu turi būti nuolankesnis. Tu turėtum siekti mažiau.“ Bet jis pasakė: „Jei toliau man tarnausi, tau bus tai suteikta.“ Ir jo prašymas išsipildė. Eliša padarė dvigubai daugiau stebuklų negu Elijas. Jis tai pasiekė, nes drąsiai prašė didelių dalykų.

Jei norime patirti neribotą Dievo meilės galią, turime savo mažas maldas pakeisti drąsiomis maldomis. Turime prašyti ne tik pakankamai palaimos sau, bet dar daugiau, kad galėtume dar labiau laiminti kitus savo jėgomis, laiku ir turtu. Savo malda mes leidžiame Dievui daryti didelius darbus. Jei galime pasiekti savo tikslus patys be jo pagalbos, tuomet mūsų tikslai per maži. Jei mes nesiekiame didelių dalykų, mums nereikia stipraus tikėjimo. Turime siekti ko nors, kas peržengtų mūsų pačių galimybių ribas. Turime siekti to, kam reikės Visagalio Dievo prisilietimo. Turime eiti ten, kur nematome viso kelio, kur uždarytos durys, tam, kad Viešpats atvertų naujus kelius ir galimybes.

Viena moteris pasakojo, kad jos sūnus sukūrė jai pragarą jau šiame gyvenime. Daugelį metų jis buvo labai maištingas. Niekada jos neklausydavo ir darydavo viską priešingai. Vartojo narkotikus, vogė pinigus iš jos, turėjo daug skolų. Jis nuolat patekdavo į kalėjimą. Neilgai išbūdavo laisvėje. Tai suteikė jai daug nerimo ir skausmo. Pradžioje ji meldėsi: „Dieve, apsaugok jį nuo kalėjimo. Išlaisvink jį nuo narkotikų.“ Bet po kelių metų ji nematė jokio pagerėjimo. Paklausiusi vieno pamokslo, ji nusprendė melstis drąsiomis maldomis. Ji kartojo: „Panaudok mano sūnų didingiems darbams. Padėk jam gyventi pagal pašaukimą. Padėk jam atskleisti tai, kas geriausia jame ir išnaudoti tai dėl kitų.“ Motina taip meldėsi kelis metus. Dideli pokyčiai vyko to vyro širdyje. Po daugelio metų šiandien jis vienos didelės parapijos kunigas. Jo parapija panaudoja įvairias šiuolaikinio evangelizavimo formas. Ji padeda išsivaduoti žmonėms iš priklausomybių. Šiandien jis dėkoja motinai ir tiki drąsios maldos galia. Jis moko ir kitus prašyti Dievą didelių dalykų.

Kai kurie žmonės sako: „Ryti, aš nieko daugiau negaliu prašyti Dievo. Aš visko turiu pakankamai. Turiu visa tai, ko man reikia. Turiu darbą, atlyginimą, sveikatą, šeimą. Man nieko netrūksta. Nieko daugiau neprašau Dievo.“ Tai labai savanaudiškas gyvenimo būdas. Turite prašyti daugiau turtų tam, kad galėtumėte paremti vienišą motiną vargingai gyvenančią ir auginančią vaikus. Prašykite, kad Dievas laimintų jūsų verslą arba įmonę tam, kad jos pelnas padėtų remti bent vieną Afrikos mokyklą. Prašykite daugiau palaimos savo veikloje tam, kad turėtumėte daugiau laiko, finansų ir galimybių skelbti Evangeliją savo šalies žmonėms, kurie ieško gydančio, stiprinančio, raminančio Dievo prisilietimo.

Nemąstykime vien tik apie savo ir savo šeimos poreikius. Padidinkite savo viziją. Mąstykite apie tuos, kurie kenčia, vargsta, serga, liūdi. Prašykite daugiau išminties, sveikatos, jėgų, dvasinių ir materialinių turtų tam, kad galėtumėte dar labiau laiminti kitus.

Šventasis Raštas sako: „Argi yra Dievui negalimų dalykų? /Pr 18, 14/“ Nuimkime visas ribas nuo Viešpaties. Melskimės drąsiomis maldomis. Prašykime neįprastų dalykų. Prašykime ne tik kasdieniškų dalykų. Prašykime svajonių išsipildymo. Prašykime net ir tuomet, kai viskas atrodo neįmanoma. Teisinga ir drąsi malda leis Dievui labiau darbuotis. Jis pasirodys teisingą kelią ir duos išeitį beviltiškoje situacijoje. Pamatysime jo galią dar aiškiau. Priimsime dar daugiau sveikatos, išminties, galimybių, turtų ir kitos palaimos. Tuomet kursime patį geriausią gyvenimą sau ir gražesnį pasaulį kitiems.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad mes neturime, nes neprašome. Mes prašome ir negauname, nes blogai prašome, trokšdami tenkinti tik savo poreikius. Tu mokai mane mąstyti apie tuos, kurie kenčia, vargsta ir stokoja. Tu mokai mane melstis teisingai. Tu mokai mane prašyti ne tik pakankamai palaimos sau, bet dar daugiau, kad galėčiau dar labiau laiminti kitus savo jėgomis, laiku ir turtu. Dieve, suteik man tiek pajamų, kad ne tik aš išgyvenčiau, bet kad galėčiau paremti ir stokojančius. Dieve, saugok mano šeimos narius ne tik nuo nelaimių, bet padaryk jų darbus sėkmingus, kad jie įvykdytų jiems skirtą pašaukimą ir kurtų gražesnį pasaulį kitiems. Tikiu, kad ne tik ištversiu bet kokią ligą, bet ir po jos būsiu stipresnis ir turėsiu daugiau jėgų ir energijos tarnauti kitiems. Tu esi Visatos valdovas. Tu mane sukūrei. Tu dovanojai man savo galią. Tu nori, kad tavo dieviška galia dar labiau pasirodytų ir mano gyvenime, šeimoje, veikloje, sveikatoje, bažnyčioje. Tau viskas įmanoma. Tu duodi man išeitį bet kokioje beviltiškoje situacijoje. Tu esi man paruošęs dar daugiau palaimos tam, kad dar labiau laiminčiau kitus. Įvykdysiu man tavo skirtą pašaukimą tarnauti tau ir žmonėms per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys