Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Mieli mano svetainės lankytojai,

Dėkoju, kad skaitote ir dalinate mano mokymų mintis kitiems.
Kitas mano sekmadienio mokymas bus parengtas ir čia įdėtas rugsėjo 8 d.
Linkiu Jums visiems ramių vasaros atostogų dienų ir sėkmės darbuose!

Ištvermingas tikėjimas

2024 06 30

„Nenusigąsk, vien tikėk!“ /Mk 5, 36b/

Pakalbėkime šiandien apie ištvermingą tikėjimą. Jėzus Evangelijoje moko mus tikėti jo neribota galia tuomet, kai susiduriame su sunkumais. Šiandien jis nori mus dar kartą padrąsinti. Jis nori daryti stebuklus mūsų gyvenime. Jis visada su mumis. Jis visada ištikimas mums. Jis nori, kad ir mes pasiliktume ištvermingi savo tikėjime tuomet, kai patiriame ligas, nesėkmes, netektis, trūkumus. Jis ne tik dovanoja mums didelius ir kilnius siekius, tikslus, projektus ir troškimus. Jis taip pat ir padeda mums to siekti, jei mes tik jam leidžiame. Kai pasiliekame ištvermingi tikėjime, mes toliau ramiai darbuojamės, tarnaujame kitiems, remiame vargstančius, daliname visa tai, ką turime geriausia savyje. Mūsų tikėjimas padeda mums priimti visa tai, ką Dievas mums dovanoja.

Kai Joanne Rowling pradėjo rašyti savo pirmą romaną, ji buvo vieniša motina ir su mažamete dukra gyveno mažame nešildomame bute. Vienintelės jos pajamos buvo valstybės pašalpa. Joanne buvo labai nusivylusi savo gyvenimu, nes nematė geresnės ateities. Žinoma, ji galėjo susitaikyti su tokia situacija. Tačiau ji išsikėlė sau tikslą - sukurti gražų gyvenimą savo dukrai. Ji apsisprendė tam išnaudoti savo visus talentus. Šis tikslas ją įkvėpdavo kasdien ieškoti idėjos savo knygai ir pradėti ją rašyti. Skurdo prislėgta ji kasdien stengėsi susikaupti ir aprašyti knygos veikėjus bei kurti pasakojimo planą. Kai dukra miegodavo, ji rašė. Jos atkaklus tikslo siekimas ir ištvermingas tikėjimas sėkme padėjo jai užbaigti knygą.

Tačiau kelios leidyklos atsisakė spausdinti jos kūrinį. Po sunkaus darbo su rėmėjų pagalba ji išleido savo pirmąjį romaną. Jos pirmasis romanas „Haris Poteris“ labai greitai tapo pasauline sensacija. Jos gyvenimas parodo, ką gali atkaklus ir ištvermingas tikslo siekimas ir tikėjimas sėkme. Tai tik ekstremalus atvejis, kuris parodo, kad Dievo valia mums tikrai išsipildo. Kartais tai įvyksta labai greitai. Kartais tik po kelių metų. Bet Dievo dovanotos svajonės visada išsipildo ir niekada nevėluoja. Tereikia tik pasilikti tikėjime, kartoti nuolat tikėjimo žodžius ir nepasiduoti nusivylimui, nedrąsai, liūdesiui, kai susiduriame su sunkumais. Taip gyvendami leidžiame Dievo planui vykti, kuris yra pats geriausias mums.

Gal jūsų širdyje slypi planas, kad vieną dieną parašysite perkamiausią knygą. Gal svajojate, kad vieną dieną jūs būsite didelės organizacijos vadovas. Gal mąstote, kad vieną dieną jūs turėsite savo labai sėkmingą verslą. Gal įsivaizduojate, kad vieną dieną turėsite tokias pajamas, kurios jums leis paaukoti savo bažnyčiai tiek, kiek paaukojote per 10 metų. Gal jūsų mintyse sukasi idėja, kad vieną dieną vadovausite maldos grupelei, kuri išaugs į didelę ir pasiaukojančią bendruomenę.

Bet galbūt tuo pat metu girdite gundymą: „Tu jau per senas... Tu neturi tinkamo išsilavinimo, patirties, santaupų... Tu neturi pakankamai profesinių ryšių... Tu mažai žinai apie tikėjimo dalykus...“ Labai lengva tokiomis akimirkomis susitaikyti su tuo, ką turime. Lengva užgesinti tą svajonę, kuri dar gyva mūsų mintyse. Lengva numarinti tą pasiaukojimo, kūrybingumo, kovos dvasią savyje. 

Bet Jėzus šiandien moko mus ugdyti ištvermę tikėjime. Vienas jo prisilietimas gali viską pakeisti. Jis nori, kad išsipildytų kiekviena jo mums dovanota svajonė.
Kai kurie sako: „Aš ištvermingai šlovinu Dievą kiekvieną sekmadienį ir dosniai aukoju kiekvieną mėnesį bažnyčiai ir labdarai. Tačiau jau keletą metų nematau, kad Dievas mane laimintų... Jau daug metų ištikimai dirbu savo organizacijoje, ateinu anksčiau į darbą, dirbu viršvalandžius, sąžiningai atlieku savo pareigas. Tačiau dar negavau paaukštinimo, kai mano bendradarbiai jau seniai užima aukštesnes pareigas...“

Prisiminkime, kad mes dirbame ne viršininkui. Mes tarnaujame Dievui – Visatos Valdovui. Jis yra mūsų viršininkas ir mato mūsų tarnavimą ir dosnumą. Gal mūsų vadovas nepastebi to, ką darome dėl įmonės gerovės. Tikrai paaukštinimą arba naujas galimybes gausime savu laiku tinkamoje vietoje. Dievas mato mūsų pasėtas gerumo sėklas, kurios neš gausių vaisių. Visada sunku, kai mus kiti pažemina, kai pasišaipo, kai neįvertina mūsų pastangų. Sunku išlikti ramiu, kai viskas nevyksta taip, kaip planavome. Sunku būti geru kitiems, kai mūsų pačių pajamos nedidėja. Kai vargstame sėdami gerumą, žinokime, kad su džiaugsmu imsime gausų derlių įvairiose gyvenimo srityse.

Moteris, sirgusi kraujoplūdžiu, tik po 12 metų buvo Jėzaus išgydyta. Juozapas, brolių parduotas į vergiją, tik po 13 metų pamatė tai, ko tikėjosi. Simeonas net po 20 metų išvydo tai, ko ištikimai laukė. Mozė ir Kalebas tik po 40 metų pamatė savo svajonės išsipildymą – Pažadėtąją Žemę. Jei Dievas padarė tai dėl jų, jis padarys tai ir dėl mūsų. Tikiu, kad jau dabar mūsų pasėtos gerumo sėklos neša gausių vaisių, kurių dar nepastebime.

Geriausios dienos dar laukia mūsų ateityje. Vienų laukia paaukštinimas darbe. Kiti išsivaduos iš priklausomybių. Kiti patirs daugiau meilės ir ramybės šeimoje. Kitiems pagerės sveikata. Kitiems pradės pildytis senos svajonės. Kiti susilauks netikėtų naujų galimybių panaudoti savo talentus. Visa tai vyks, nes jau daug metų meldžiamės, aukojame, tarnaujame ir ugdome gerumo sėklas kituose. Visa tai įvyks, nes buvome ištvermingi ir tikėjome, kad Dievas mus globoja ir veda mus geriausiu keliu. Tai ką padarė kitų žmonių gyvenime, jis gali padaryti ir mums. Būkime ištvermingi maldoje. Tarnaukime, aukokime, sėkime gerumą ir toliau. Jei taip gyvensime, patirsime dar daugiau jo palaimos.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu mokai mane ištvermingai tikėti tavo neribota meilės galia. Kai susiduriu su sunkumais, tikiu, kad tu padedi man įveikti juos. Kai patiriu nesėkmę, žinau, kad tu stiprini mane, mokai mane ir vedi mane į sėkmę. Kai išgyvenu netektį, tikiu, kad tu dovanoji man naujas galimybes, siunti man naujus žmones. Tu turi sprendimus visoms mano problemoms, su kuriomis susidursiu ateityje. Tu viską galingai valdai ir išmintingai tvarkai. Tavo galia slypi manyje. Ji padeda man išspręsti kiekvieną sudėtingą problemą. Tu panaudoji kiekvieną mano nesėkmę arba netektį mano gerovei. Tikiu, kad tu dabar siunti man naujų žmonių, idėjų, darbų, pajamų, galimybių ir laimėjimų. Tu turi puikų planą man parengęs. Tu dėlioji mano žingsnius. Tu davei man visa tai, ko man reikia sėkmingam ir laimingam gyvenimui. Ne viskas vyksta taip, kaip noriu. Bet žinau, kad esu palaimintas, atpirktas, mylimiausias ir vertingiausias tavo kūrinys. Tu žvelgi į mane ir gėriesi savo kūryba. Mokyk mane dar labiau atrasti tave savo gyvenime. Mokyk mane žvelgti į savo gyvenimą tavo akimis. Padėk man pastebėti tavo duotus talentus, galias, dovanas. Priimu tavo palaimą, naujas galimybes, mylinčius žmonės, daugiau nuostabių dalykų, kuriuos tu esi man paruošęs per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys