Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Ištikimybė savajam keliui

2023 10 01

Šis atsakė: 'Nenoriu', bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. /Mt 21, 29/

Pakalbėkime apie ištikimybę savajam keliui. Kai siekiate didelių tikslų, dažnai patiriate sunkumus, nesėkmes, netektis. Tie neigiami dalykai atima drąsą, džiaugsmą, užsidegimą. Tuomet jaučiate nusivylimą, nuovargį, tingėjimą. Jūs nebejaučiate stipraus troškimo siekti užsibrėžtų tikslų. Jūs pasiduodate neigiamiems jausmams ir nebenorite darbuotis. Jūs leidžiate, kad bloga nuotaika darytų įtaką jūsų sprendimams ir valdytų jūsų pasirinkimus.

Kiniškų bambukų sėkla net ketverius metus auga po žeme, bet neišleidžia jokių daigų žemės paviršiuje. Per tuos metus jam reikia geros dirvos, pakankamai drėgmės, tinkamos šviesos. Jis ilgai neišdygsta ir nepasirodo žemės paviršiuje. Atrodo, kad jis neauga. Bet po žeme jis auga ir sukuria labai dideles šaknis. Penktaisiais metais iš tų stiprių šaknų pradeda augti labai didelis augalas. Jis labai greitai stiebiasi aukštyn net keletą metrų. Ketverius metus augalas po žeme ruošiasi augimui. Jei nebūtų požeminio augimo, nebūtų ir augimo ir virš žemės paviršiaus.

Mes irgi turime daugelį metų ugdyti savo charakterį, atsparumą ir tikėjimą sunkumuose. Turime skirti laiko mokytis iš geriausiųjų. Turime ilgai ir ištvermingai augti tam, kad priimtume paaukštinimą ir kitus didelius teigiamus pokyčius.

Gal jau daugelį metų sąžiningai ir pasiaukojančiai darbuojatės, bet verslas neauga, santuoka nestiprėja, sveikata negerėja. Kasdien ryte nusikratykite baimes, liūdesį, nusivylimą, kaltinimus. Jūsų „šaknys“ tikrai auga. Labai greitai pamatysite netikėtą šuolį. Kai būsite pasiruošę, jūs patirsite tai, ko seniai siekiate ir trokštate.

Pastebėjau tokį dėsnį gyvenime. Kuo ilgiau trunka pasiruošimo laikas, tuo didesnius laimėjimus mes patiriame. Kuo sunkesni išbandymai, tuo nuostabesnė ateitis mūsų laukia. Gyvenkite teisingai, darbuokitės nuoširdžiai. Tikėkite, kad dabar kuriamas pamatas ateities laimėjimams ir pasiekimams. Nepraraskite drąsos, kai siekiate savo tikslų. Nuėjote savo keliu per toli, kad dabar sustotumėte.

Kai matau didelių organizacijų vadovus, įžymius savo srities specialistus, turtingus žmones, laimingus sutuoktinius, aš mąstau, kad visi jie perėjo ilgą pasiruošimo laikotarpį. Visi jie nuoširdžiai darbavosi ir išlaikė ištikimybės savajam keliui egzaminą. Jie darė tai, kas jiems priklauso. Jie teisingai gyveno mažuose dalykuose ir ruošėsi dideliems laimėjimams.

Gal dirbate paprastu įmonės darbuotoju ir jaučiate, kad galite dirbti vadybininku ir galite viską atlikti geriau už savo vadovą. Jau keletą metų esate tose pareigose ir nematote jokių galimybių gauti paaukštinimą ir geresnį atlyginimą. Gal jums atrodo, kad visa tai, ką darote, yra neprasminga ir nereikšminga veikla. Prisiminkite, kad kasdieniniai maži darbai gali būti jūsų pasiruošimas didesniems darbams ir laimėjimams. Tai gali būti išbandymo laikas ir pasirengimas didesnėms užduotims ir pareigoms. Kelias į didingumą dažniausiai veda per smulkmenas. Pasilikite ištikimi savo tikslams, savo pašaukimui, savo širdies balsui.

Gal visada savo darbus sąžiningai ir nuoširdžiai atliekate, bet niekas to nepastebi. Visada padarote daugiau negu iš jūsų reikalaujama, bet niekas jums nepadėkoja. Į darbą ateinate anksčiau, išeinate vėliau negu kiti, bet jums už tai nepadidina atlyginimo. Jūs ištikimai atliekate nuobodžias užduotis, o širdyje jaučiate, kad galėtumėte gauti įdomesnį darbą. Kai taip elgiatės ir nematote jokių teigiamų pokyčių, jūsų ištvermė ir atsparumas auga, tikėjimas ir išmintis sustiprėja, jūs ugdote charakterį, investuojate į savo ateitį. Tuomet auga jūsų gyvenimo šaknys tam, kad jūs galėtumėte skleisti dideles savo gyvenimo medžio šakas. Sunkiu metu jūs dedate tvirtus pamatus dideliems ateities darbams ir laimėjimams.

Gyvenimas nėra vien tik derliaus nuėmimo metas. Gyvenime irgi turite pereiti per sėjos, laistymo, ravėjimo, priežiūros, augimo laikotarpius. Gal ir nematote, kaip kasdien auga verslas, stiprėja santykiai, gerėja sveikata, didėja mūsų patirtis, įgūdžiai, kompetencija, užduotys, rezultatai.

Apaštalas Paulius sako: „Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! /Gal 6, 9/.“ Kai kuriems iš jūsų šis derliaus laikas yra čia pat. Buvote ištikimi Dievui, laikėtės jo įsakymų, dalinote gerumą kitiems. Toliau atkakliai darbuokitės, kai nematote gerų pokyčių savo šeimoje, darbe ar sveikatoje. Darykite viską kuo geriausiai kiekviename žingsnyje. Išlaikykite ištikimybę jam sunkumuose.

Jūs ištikimai tarnaujate Dievui dažnai nesitikėdami padėkos ar atlygio. Labai greitai patirsite jo palaimą netikėtais keliais. Jums atsivers naujos durys, pastebėsite naujas galimybes, pasieksite naujų pergalių, sutiksite reikiamus žmones. Jūs esate ištikimi savajam keliui ir pašaukimui kiekviename žingsnyje. Jūsų šaknys jau stipriai išvystytos. Jokia kliūtis, joks sunkumas, jokie žmonės negali jūsų sustabdyti. Sielos priešas negali jums sutrukdyti. Jūs esate ištikimi Dievui dabar. Jis parodys savo galią ir gerumą labai greitai. Išsipildys jūsų svajonės. Jūs pamatysite tai, ko dabar trokšta jūsų širdis. Visagalis Tėvas jums suteiks visa tai, ką jis yra jums parengęs.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, Tu mokai mane dažniau apsigalvoti ir pakeisti savo požiūrį. Kartais nukrypstu nuo teisingo kelio ir darau klaidas savo mintimis, žodžiais ir veiksmais. Kai padarau neteisingų pasirinkimų ir sprendimų, dažnai mąstau apie juos ir tuomet nematau nuostabios ateities, kurią tu man čia ir dabar dovanoji, nes mano žvilgsnis nukreiptas į praeities klaidas. Kai padarau klaidų, tu nepanaikini savo palaimos, savo vedimo. Tu toliau vedi mane geriausiu keliu. Tu visada man ištikimas. Tavo balsas man niekada nenutyla. Tavo meilės galia neturi jokių ribų. Net didžiausia mano klaida nėra per didelė tavo gailestingumui. Tu visada padedi man, kai prašau tavo pagalbos. Tu žvelgi ne į mano nuodėmes, bet į širdį. Tu darbuojiesi mano gerovei. Tu sukūrei mane tam, kad gyvenčiau visavertį, turtingą, ramų ir laimingą gyvenimą. Žinau, kad tu dabar žvelgi ne į mano nuodėmes, bet į mano atvirą širdį. Tu pripildai ją savo gerumo ir malonių gausa. Mokyk mane dažniau keisti savo požiūrį. Padėk man mažiau mąstyti apie savo padarytas klaidas, bet dažniau žvelgti į tai, kokia nuostabi ateitis manęs laukia. Priimu tavo nuostabų, laimingą, turtingą, ramų gyvenimą per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys