Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Įveikti sunkumus

2021 05 16

„Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks /Mk 16, 17-18/".

Pakalbėkime apie mūsų galią įveikti visus sunkumus. Mūsų tikėjimo galia leidžia mums daryti stebuklus. Jos galia padeda mums įveikti visus piktosios dvasios ir piktų žmonių puolimus, išmokti kitų žmonių meilės kalbas, nugalėti bet kokį blogį, išgydyti net sunkiausias savo ir kitų ligas. Ji padeda mums įveikti visas silpnybes ir priklausomybes. Ji padeda mus įveikti savo liūdesį, nusivylimą, nerimą, baimę ir kitas neigiamas emocijas, kurios mus dažnai valdo. Ji padeda mums suvaldyti mūsų norą kitus mokyti, kritikuoti, keisti ir priversti juos gyventi kitaip. Ji padeda mums įveikti troškimą, kad kiti darytų tai, ko mes norime. Ji stipresnė už bet kokią piktosios dvasios galią arba įtaką mums.

Kartais mes sutinkame pavojingų ir „nuodingų“ žmonių. Jų neigiamas mąstymas dažnai užkrečia mus, atima drąsą, naikina mūsų tikėjimą, veda į nusivylimą. Sutinkame tų, kurie savo pykčiu „kanda“ mums. Ji bando mums pakenkti, sugadinti ne tik savijautą, bet ir sveikatą. Tikėjimo galia padeda mums įveikti bet kokią piktų žmonių įtaką. Jokie jų žodžiai arba darbai negali mums pakenkti, nes mūsų tikėjimo galia, kuri veikia mumyse, yra stipresnė už tą nuodingą galią, kuri veikia juose.

Tikėjimas padeda mums išmokti įvairias meilės klabas. Jis moko mus suprasti kitų tradicijų, tautų ir kalbų žmones. Jo galia padeda mums išmokti kitų šalių kalbas. Ji padeda mums surasti naujų bendravimo ir bendradarbiavimo galimybių su tais, kurie kitaip gyvena, tiki, mąsto ir kalba.

Tikėjimas gydo ligas. Jis grąžina žmogų į darbą, į visuomenę, į tarnavimą, į kūrybinį procesą. Jis atkuria sugriuvusias santuokas. Jis atnaujina ir stiprina nutrauktus ryšius ir santykius.

Prieš daugelį metų vienas vaikas skrido su savo tėveliu į Indiją. Kelionė truko apie 13 valandų. Beveik visas skrydis buvo ramus. Tačiau kelionės pabaigoje jie pateko į labai stiprias oro sroves. Tokių sūkurių jie niekada nebuvo patyrę ankstesnių skrydžių metu. Tai buvo pats siaubingiausias skrydis jų gyvenime. Lėktuvas labai stipriai trankėsi į įvairias puses. Apie 10 minučių jis kratė visus keleivius aukštyn, žemyn ir į šonus. Dauguma keleivių dūsavo ir dejavo. Maži vaikai verkė. Visiems atrodė, kad lėktuvas sulūš ir subyrės į gabalus. Tėvelis buvo labai stipraus tikėjimo žmogus. Bet ir jis pradėjo abejoti, ar pavyks jiems išgyventi šią audrą. Tačiau po dešimties minučių viskas nurimo. Jie ištrūko iš oro sūkurių zonos. Tolimesnis skrydis buvo labai ramus ir patogus taip, kaip prieš audrą. Jie saugiai nusileido mieste, į kurį jie skrido.

Šventasis Raštas sako: „Nenustebkite, kad jums tenka ugningi išbandymai /1 Pt 4, 12/“. Nebijokite sunkumų. Neišsigąskite iššūkių. Nekaltinkite savęs ir kitų. Prisiminkite, kad tai tik dalis kelionės į didelius tikslus ir pergales. Tikėkite, kad jūsų laukia nuostabi ateitis. Toliau darbuokitės ir darykite gera kitiems ištvermingai. Tikėkitės teigiamų pokyčių. Prisiminkite, kad jūsų tikėjimo galia leis jums sukurti daug daugiau negu galite įsivaizduoti ar tikėtis. Jis dovanos jums naują darbą, didesnį atlyginimą, geresnių draugų, stipresnę sveikatą, darnesnius santykius, negu turėjote prieš visus sunkumus, nesėkmes ir netektis. Liga, nedarbas, konfliktai, trūkumai ir kiti iššūkiai yra laikini, nes jūsų sielos priešas yra laikinas ir jo darbai laikini. Jumyse slypinti galia yra daug kartų stipresnė už bet kokius piktosios dvasios ginklus, sukurtus jums pakenkti. Niekas negali pakenkti jums, nes jumyse ta galia, kuri sukūrė visatą ir valdo ją. Ji kovoja jūsų pusėje.

Kartais mąstote: „Jau dvidešimt metų dirbu šioje įmonėje. Kaip jie galėjo atleisti mane? Kasdien sportuoju ir laikausi sveiko gyvenimo būdo. Kodėl aš susirgau šia liga? Skyriau labai daug dėmesio ir meilės savo šeimai. Kodėl mano santuoka sugriuvo?“ Tai piktžolės, kurias jūsų sielos priešas pasėjo jūsų gyvenime. Gal nesitikėjote patirti visa tai. Nepasiduokite ir nepulkite į nusivylimą. Prisiminkite, kad sielos priešas puola jus stipriausiai tuomet, kai jis mato, kad teigiami pokyčiai, nuostabūs laimėjimai ir gausūs turtai jau labai arti jūsų.

Kai patiriate sunkumus, darykite tai, ką galite geriausia. Tikėkite jums dovanota neribota meilės galia. Tikėkite, kad jūsų laukia nuostabi ateitis. Jūsų sielos priešas tikrai „nepaties jums raudono kilimo“ ir neleis jums lengvai pasiekti tai, ko norite, apie ką svajojate, ko trokštate. Jis padarys visa tai, ką gali, tam, kad jus sustabdytų ir sutrukdytų jums priimti sveikatą, ramybę, laimę, sėkmę ir gerovę, kurią gyvenimas jums dovanoja.

Nei vienas žmogus nėra apsaugotas nuo sunkumų. Jūs galite išgirsti neigiamą gydytojo diagnozę apie jūsų sveikatą. Jūs galite patirti didelių nesutarimų šeimoje. Jūs galite netekti darbo. Jūsų sutuoktinis gali palikti jus. Tačiau nei vienas sunkumas negali įveikti jūsų, nes jumyse slypi neribota tikėjimo galia. Jūsų priešas negali pakenkti jums. Jis gali tik pasitarnauti jūsų gerovei.

Tikėjimas nėra imunitetas nuo visų sunkumų. Tačiau tikėjimas stiprina jus, kai jums sunku. Jis leidžia jums įveikti visus sunkumus ir panaudoti juos jūsų gerovei. Kai patiriate netikėtus sunkumus, tikėkite, kad jie visi skirti jūsų gerovei, sėkmei ir laimei. Kai sunku, tikėkite, kad jūs galite pasiekti tai, kas jums atrodo nepasiekiama. Jūs galite sukurti arba gauti tai, kas jums atrodo neįmanoma.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad tie, kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Jėzaus vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks. Dėkoju už tavo man dovanotą galią įveikti visus sunkumus. Ji leidžia man daryti stebuklus. Ji leidžia man daryti tai, kas man atrodo neįmanoma, nepasiekiama. Tavo galia padeda man įveikti visus piktosios dvasios puolimus, nugalėti bet kokį blogį, išgydyti net sunkiausias savo ir kitų ligas. Ji padeda man įveikti visas silpnybes. Ji padeda man įveikti savo liūdesį, nusivylimą, nerimą, baimę ir kitas neigiamas emocijas. Ji stipresnė už bet kokią piktosios dvasios galią arba įtaką man. Tikėjimo galia padeda man įveikti bet kokią piktų žmonių įtaką. Jokie jų žodžiai arba darbai negali man pakenkti, nes mano tikėjimo galia, kuri veikia manyje, yra stipresnė už tą nuodingą galią, kuri veikia juose. Priimu tavo sveikatą, gerovę, ramybę, drąsą, tikėjimą, džiaugsmą ir kitus gerus dalykus, kuriuos aš sėju į kitų gyvenimus per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys