Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Dvasios galia visiems

2024 05 19

Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. /Kor 12, 7/

Pakalbėkime šiandien apie Dvasios galią, kurią gauna kiekvienas žmogus. Daugelis mąsto, kad jų gyvenimo gerovę nulemia šalies ekonominė situacija, vadovo nuomonė, kitų žmonių darbai arba kitos išorinės aplinkybės. Jie nuolat ieško pasiteisinimų arba kaltinimų dėl to, kad kažkas sutrukdė jiems pasiekti užsibrėžtų tikslų. Jie nuolat ieško to, kas kaltas, kad jiems nepasisekė. Jie kaltina kitus, kad jie nepadarė jų laimingais.

Laimingi ir sėkmingi būna tie, kurie suvokia, kad juose slypi Dvasios apraiška, kuri nuolat veikia. Ji padeda jiems kiekvieną sunkią situaciją priimti kaip galimybę augti, tobulėti, mokytis ir sustiprėti. Jie darbuojasi ir pasinaudoja savo Dvasios galia, kuri padeda jiems kurti ir patirti daugiau sėkmės. Ji yra paprastas ir lengvas kelias kurti gerovę su ir kitiems. Ji ugdo išmintį, atkaklumą, ištvermę, kantrybę ir kitas charakterio savybes.

Daugelis patyrę nesėkmes klausia: „Kas dėl to kaltas? Kas turi būti nubaustas? Kada kas nors visa tai sutvarkys?“ Toks žmogus mąsto, kad jis nieko negali sukurti, pasiekti, pakeisti. Jis atiduoda visą atsakomybę kitiems ir pasirenka aukos vaidmenį.

Žmogus, kuris suvokia, kad turi jam dovanotą Dvasios apraišką, klausia: „Ką galiu pakeisti? Kaip aš galiu greičiau ir lengviau padaryti tai? Ką dar galiu padaryti geriau? Ką galiu šiandien sukurti, pasiekti, atlikti?“ Sėkmingi tėvai dažnai užduoda šiuos klausimus savo vaikams, mokytojai – savo mokiniams, vadovai – savo darbuotojams. Šie klausimai skatina nesiteisinti, nekaltinti kitų, bet moko kitus ieškoti išeities, galimybių, sprendimų.

Laimingi žmonės daro tai, ką mėgsta ir neprisiriša prie savo darbo ir pasiekimų. Laimingas yra tik laisvas žmogus, kuris nebijo prarasti savo verslo, veiklos, darbo, turtų. Jis supranta, kad brangiausia yra ne pinigai, bet laikas, kurį jis gali skirti mėgstamai veiklai. Jis gėrisi kiekviena diena, kiekvienu darbu, kiekvienu žmogumi. Daugiau džiaugsmo jiems teikia ne pasiekti tikslai, bet jų siekimo procesas. Garsus krepšininkas Michael Jordan buvo paklaustas, ką jam reiškia pergalė. Jis atsakė: „Man tai galimybė žaisti kitose rungtynėse“.

Dažnai žmonės pasirenka nemėgstamą bet gerai apmokamą darbą. Tuomet jie labai sunkiai dirba, kenčia ir vargsta. Jie mano, kad didelis atlyginimas ir turtas suteiks jiems daugiau laimės. Prisiminkite, kad nedidelis turtas suteikia daugiau laisvės, o didelis turtas atima ją. Kaip mažos vaistų dozės gydo, o didelės žudo, taip ir mažas turtas stiprina, o didelis vargina. Daugelis milijonierių tvirtina, kad vienas iš didžiausių jų rūpesčių yra jų ir jų šeimos saugumas.

Vienas amerikietis gydytojas labai norėjo, kad jo dukra taip pat būtų sėkminga ir laiminga gydytoja. Jis paėmė pusės milijono paskolą ir užmokėjo už jos studijas. Kitą pusę milijono jis paėmė tam, kad įrengtų dukrai gydytojo privačią kliniką. Baigusi studijas ji atliko praktiką pas vieną garsų neurochirurgą. Sugrįžusi ji pasakė tėvui, kad nebenori būti gydytoja. Tėvelis paklausė, kodėl ji taip nusprendė. Ji atsakė: „Aš pasibaisėjau tuo, kaip tas gydytojas gyvena. Jis turi didelį, gražų ir labai brangų vasarnamį ant vandenyno kranto. Tačiau jis gali ten nuvykti tik kartą per metus“.

Kiekvienas žmogus ieško prasmės kiekviename gyvenimo įvykyje ir situacijoje. Jis ieško prasmės kiekvienoje sėkmėje ir nesėkmėje. Visi ieško prasmės ir pilnatvės. Jie siekia suprasti savo pašaukimą. Jie nori suvokti, ką jie turi gyvenime nuveikti, pasiekti, sukurti. Kiekviename slypi dideli ir prasmingi troškimai. Visi yra laisvi pasirinkti savo gyvenimo kelią. Nuo jų pasirinkimo priklauso tai, kokį gyvenimą jie sukurs.

Dažnai mąstau, kaip panaudoti savo rašymo gebėjimus taip, kad jie būtų žmonėms naudingi. Noriu padėti žmonėms suprasti, kas jie yra, kokie jų tikrieji tikslai, ką jie gali sukurti, kokia jų kelionė, kokios joje kliūtys, kaip jas įveikti. Mokau juos apmąstyti tai, kas vyksta jų gyvenime, suprasti ir įvertinti tuos įvykius, keistis ir keisti pasaulį.

Pastebėjau, kad mano mokymai gali padėti žmogui pažinti save, pažvelgti į save iš šalies. Toks žvilgsnis gali būti labai galinga ir veiksminga priemonė. Šis paprastas, lengvas ir praktiškas įrankis leidžia jiems atsitraukti nuo kasdieninės rutinos ir suteikia jiems aiškumo.

Žvilgsnis į save iš šalies padeda žmogui suprasti gyvenimo kelionę, pastebėti jo paslaptingumą, grožį ir šventumą. Jis padeda jam pastebėti savo prigimtį, atrasti savo energijos šaltinį, atskleisti savo drąsą ir leistis į įdomią kelionę.
Gyvename tam, kad atrastume savo pašaukimą ir atliktume savo užduotį gyvenime. Siekdamas to žmogus keičiasi, auga, sustiprėja. Toks pasikeitęs žmogus keičia kitus, įkvėpdamas juos, drąsindamas juos keistis ir keisti pasaulį, šalį, miestą, bendruomenę, šeimą. Kai jie išdrįsta eiti savo keliu, tuomet viskas jų aplinkoje irgi pradeda keistis.

Jie jaučia įkvėpimą padėti stokojantiems žmonėms, patarnauti vargstantiems, parašyti naują knygą, kurti šeimą arba stiprinti jos santykius. Vieni šį kvietimą išgirsta anksčiau, kiti vėliau. Vieni atsako į jį anksčiau, kiti tik senatvėje suvokia, kad į tą kvietimą neatsakė.

Tikrąjį kelią pasirinkęs žmogus paprastai sunkiai dirba, bet niekada neperdega, nepervargsta, neišsenka. Jo sunkus darbas jam teikia malonumą. Jis nuolat užsidegęs, motyvuotas ir laimingas, nes jis daro tai, ką mėgsta, išnaudoja savo talentus ir sugebėjimus. Entuziazmas papildo jo jėgas. Jis nuolat jaučia gyvenimo pilnatvę. Jis ramus, sėkmingas, sveikas ir turtingas. Jis gėrisi kiekviena gyvenimo akimirka, jis džiaugiasi ir užkrečia kitus savo ramybe, gerumu ir džiaugsmu.

-
Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, dėkoju už tavo man dovanotą Dvasios apraišką mano ir kitų gerovei. Ji duoda man visa tai ko reikia laimingam, sveikam, sėkmingam ir turtingam gyvenimui. Dėkoju už tavo pašaukimą, man skirtą darbą ir užduotį. Apmąstydamas savo gyvenimo kelią, aš girdžiu tavo vidinį kvietimą kurti. Vidinis balsas nuolat kviečia mane leistis į naują kelionę ir siekti didesnių tikslų. Jis kviečia ieškoti, tyrinėti ir būti geresniu. Jis skatina žengti drąsius žingsnius. Jis duoda man galimybę augti, mokytis, tobulėti ir išnaudoti savo potencialą. Tu kvieti mane keistis ir keisti pasaulį. Kai priimu tavo kvietimą, aš pradedu įdomią, prasmingą ir įspūdingą kelionę. Tu kvieti pakeisti savo įprastą aplinką, veiklą, žmones arba šalį. Toje nuotykių kelionėje aš sutinka naujų mokytojų, knygų, idėjų, darbų, bendraminčių. Visa tai padeda man įveikti sunkumus, kliūtis, abejones. Jie padrąsina mane, paskatina, pamoko. Jie ugdo mane, keičia, stiprina ir suteikia man labai daug išminties, ištvermės, atkaklumo ir atsparumo. Padėk man dar labiau priimti tavo Dvasios apraišką, kuri leidžia man patirti daugiau sėkmės savo darbuose ir kurti gerovę kitiems per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys