Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Keisti save

2023 12 03

Esame mes molis, o tu – mūsų puodžius: visi mes esame tavųjų rankų darbas. /Iz 64, 7b/

Pakalbėkime apie tai, kaip galime keisti save. Visi kartais patenkame į situacijas, kurios nepatinka mums, kuriose jaučiamės nepatogiai, nepasiekiame savo tikslų. Gal kiti nesielgia su mumis teisingai. Gal tenka stovėti eismo spūstyse. Gal bendradarbis mus kasdien nervina. Tuomet labai lengva nusivilti ir nerimauti. Dauguma dalykų, kurie jums nemalonūs arba nepatogūs šiandien, skirti tam, kad paruoštų jus kilti į naują lygmenį darbe, pajamose, šeimoje, sveikatoje, tiksluose. Kiekvienas iššūkis turi teigiamą poveikį jums. Šventasis Raštas sako, kad jūs esate molis Dievo rankose, kurios kuria nuostabius dalykus.

Viena jauna sutuoktinių pora dažnai keliaudavo savo automobiliu. Paprastai jie atsikeldavo anksti ryte ir pasiruošdavo kelionei. Kai vyras baigdavo pasiruošimą, jis paklausdavo žmonos: „Ar jau galime važiuoti?“ Žmona atsakydavo: „Taip. Jau galime.“ Jis išeidavo į kiemą užvesdavo automobilio variklį ir laukdavo jos jame. Jis laukdavo 3, 5 arba 10 minučių ir labai nervindavosi, nes jam labai nepatiko ilgai laukti. Kai baigdavosi jo kantrybė, jis eidavo jos paklausti: „Bet tu sakei, kad jau galime važiuoti. Kas atsitiko?“ Jis atsakydavo: „Taip. Jau galime.“ Jis sakydavo: „Gal jau einame į automobilį?“ Tuomet jie nueidavo.

Visa tai kartodavosi kartą per savaitę. Tai jam labai nepatiko. Jis meldėsi: „Dieve, pakeisk mano žmoną. Padaryk, kad ji greičiau pasiruoštų kelionei. Padėk jai pakeisti šį įprotį vėluoti.“ Tokia malda nepadėjo jam pakeisti ją. Tačiau ji pradėjo jam pačiam keistis. Vieną dieną jis suprato, kad tokia jo elgsena sukuria labai daug streso jo gyvenime. Jis suvokė, kad jo gyvenimas yra per daug trumpas tam, kad tokia žmonos elgsena dažnai atimtų jo gyvenimo džiaugsmą. Jis suprato, kad ji nepasikeis. Jis suvokė, kad jis pats turi keistis. Jis pasirinko išlaikyti ramybę ir džiaugsmą net ir tuomet, kai žmona vėluodavo. Jis ramiai laukdavo jos. Jo nebenervindavo tokia jos elgsena. Jis žinojo, kad jo žmona „šlifavo“ jo neigiamas charakterio savybes ir stiprino laimingą jų santuokos ryšį.

Visi mes turime trūkumų, nekantrumo, savanaudiškumo. Gyvenimas leidžia mums patekti į tokias situacijas, kuriose mes esame ugdomi. Sudėtingose situacijose ugdomas mūsų charakteris. Kai teisingai elgiatės sunkiu metu, jūs išlaikote testą. Kiekvienas iššūkis yra galimybė jums kilti aukštyn. Jei sunkiu metu pasiduodate pykčiui, kerštui, liūdesiui, jūs neišlaikote testo. Jūs turite tą testą pereiti dar kartą. Jūs dar kartą pateksite į panašią situaciją. Gyvenimas jums duos tuos pačius sunkumus tol, kol išlaikysite testą. Jūs susidursite su tais pačiais neigiamais įvykiais ir žmonėmis tol, kol juos teisingai priimsite ir teigiamai elgsitės su jais. Kuo greičiau išugdysite teisingą elgseną sunkumuose, tuo greičiau kilsite visose srityse.

Prisiminkite, kad jūsų gyvenimas, jūsų tikslai, jūsų užduotys ir jūsų darbai yra labai vertingi. Nešvaistykite laiko pykčiui, liūdesiui ir nusivylimui. Nelaukite kol kiti pasikeis. Pradėkite keistis patys. Ugdykite reikiamas savybes, įgūdžius ir dorybes. Tai padės jums susikoncentruoti į tai, kas svarbiausia. Tai padės jums panaudoti savo jėgas ir talentus. Tai padės jums pasiekti didesnių tikslų ir patirti dar daugiau sėkmės.

Kartais eilę metų tie patys žmonės skaudina, nervina ir erzina jus. Tie patys dalykai jau seniai nuvilia ir nuliūdina jus. Nebešvaistykite laiko. Neleiskite, kad neigiami įvykiai atimtų iš jūsų gyvenimo džiaugsmą, ramybę ir laimę. Siekite būti mandagesni, pagarbesni, atidesni, atlaidesni, rūpestingesni kitiems, negu buvote pernai. Siekite būti geresni jiems, negu buvote prieš penkerius metus.

Gal bendradarbis nervina jus. Priimkite jį kaip galimybę ugdyti savo charakterį. Kai jis kalba nepagarbiai, nebūkite grubus jam. Gerbkite jį ir leiskite jam klysti. Šypsokitės ir linkėkite jam geros dienos. Kuo dažniau darysite tai, tuo lengviau bus tai daryti. Jūsų charakteris pasikeis. Jūs būsite stipresni ir atsparesni. Po kelių mėnesių tas žmogus ir jo elgsena nebetrukdys jums.

Niekas nemėgsta nepatogių situacijų. Jei dar patiriate sunkumų, vadinasi dar turite „šlifuoti“ savo charakterį. Iššūkiai skirti tam, kad nuvalytų jus, nuskaidrintų, sustiprintų ir paruoštų jus naujiems pasiekimams. Išlaikykite teisingą požiūrį į gyvenimą. Pripažinkite, kad tai testas, kuris ruošia jus pakilimui į aukštesnį lygmenį.

Dažnai nusiviliate, kai nerandate automobilio raktelių, kai šeimos narys nepritaria jums, kai draugai nepaskambina. Prisiminkite, kad tai išbandymas. Jis padeda jums ugdyti reikimas dorybes ir savybes. Jis keičia jūsų charakterį. Gyvenimas lekia. Nešvaistykite laiko ir jėgų. Būkite ramūs ir tvirti. Ugdykite charakterį. Skirkite visą savo dėmesį ir jėgas dideliems ir prasmingiems tikslams. Tikėkite, kad jūsų laukia nuostabūs dalykai, naujos galimybės ir įspūdingi laimėjimai.

Nepatogūs įvykiai šalina jūsų pavydą, nekantrumą, baimes. Visa tai, kas jums nutinka, vyksta neatsitiktinai. Neigiami dalykai turi tam tikrą tikslą. Jie šalina neigiamas jūsų charakterio savybes ir stiprina teigiamas. Jie ruošia jus naujiems laimėjimas ir pergalėms. Prisiminkite, kad visi sunkumai sukurti tam, kad jus nušlifuotų, nuvalytų, sustiprintų. Jie skatina jus keistis, mokytis ir augti. Jie padeda jums dar labiau džiaugtis gyvenimu ir patirti dar daugiau sėkmės. Jie padeda jums panaudoti dar daugiau savo talentų ir pasiekti daugiau tikslų. Jie leidžia jums kurti patį nuostabiausią gyvenimą, kuris jums skirtas ir padovanotas.

-
Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, Tu keiti mane mano gerovei ir laimei. Tu nori, kad aš įveikčiau visus gyvenimo iššūkius, sunkumus ir kliūtis. Visi sunkumai skirti tam, kad aš būčiau stipresnis, atsparesnis, ištvermingesnis. Dėkoju tau už sudėtingas situacijas, nemalonius įvykius ir neigiamus žmones, kuriuos tu man dovanoji. Dėkoju už įvairias kliūtis, kurios sudaro galimybę man kilti aukštyn. Dėkoju, kad vedi mane. Esu tinkame vietoje tinkamu laiku. Esu ramus ir žinau, kad tu viską puikiai tvarkai. Kai patiriu neteisingumą, žinau, kad tu paimi visa tai, kas bloga, ir panaudoji mano gerovei. Esu ramus ir pasiruošęs priimti naujus dalykus, kuriuos man dovanoji. Tu panaudoji grubius ir nedraugiškus žmones tam, kad nušlifuotum mano aštrius kampus nuo mano charakterio. Tu panaudoji juos tam, kad išmokytum mane gailestingumo, kad ugdytum mano stiprybę, atsparumą ir savarankiškumą. Priimu visa tai, ką tu man dovanoji mano tobulėjimui, gerovei ir sėkmei per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys