Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Kelias į sėkmę

2021 10 17

Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas, ir kas panorės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. /Mk 10, 44/

Pakalbėkime apie kelią į sėkmę. Savo gyvenime pastebėjau tokį dėsnį. Kai padedu kitiems siekti jų tikslų, aš pats pasiekiu daugiau savo tikslų. Kai sėju gerumą kitų gyvenime, tuomet sulaukiu daugiau gerumo iš kitų. Jei norite pasveikti iš depresijos, eikite ir suraskite tą, kuriam galėtumėte suteikti džiaugsmo. Jei norite išspręsti savo problemą, eikite ir padėkite kitiems spręsti jų problemas. Jei jums reikia laimės, padėkite kam nors tapti laimingu. Jei jums reikia gyvenimo draugo, eikite ir pasiūlykite savo draugystę vienišam žmogui. Jei norite, kad pagerėtų jūsų finansinė padėtis, eikite ir dalinkitės tuo turtu, kurį turite. Jei norite daugiau teigiamų dalykų, dažniau mąstykite apie kitų poreikius, negu apie savo reikmes. Kelias į sėkmę veda per tarnavimą.

Vienas šeimos tėvas pasakojo, kad jis daug metų nesurasdavo bendros kalbos su savo paaugliu sūnumi. Jis buvo jo sporto komandos treneris. Jo komandoje buvo kitas vaikas, kuris augo be tėvo. Dažnai jis pasiimdavo jį kartu su savo sūnumi ir parsiveždavo namo vakare. Važiuodamas į įvairias savaitgalio išvykas su savo sūnumi jis pasiimdavo ir vaiką, kuriam reikėjo tėvo artumo. Jis padėdavo jam ir paremdavo finansiškai. Jis stengėsi jam patarnauti. Vaiko motina buvo jam labai dėkinga ir džiaugėsi, kad jos sūnus matė tėvo pavyzdį. Kai tėvas padėjo svetimam vaikui pamažu ir jo santykiai su jo paties sūnumi pradėjo gerėti. Greitai tėvas ir sūnus vėl tapo geriausi draugai. Šventasis Raštas sako: „Sunkiu metu, pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera /Ps 37, 3/.“

Jis jau dabar duoda jums sveikatą, išgydymą, sutarimą šeimoje, sutuoktinį, naują darbą ir daugiau pajamų. Tačiau dažnai jūs negalite viso to priimti, nes jūsų širdis pilna visokių kitų dovanų. Jei norite priimti tam tikrą naują dalyką, turi kažką atiduoti. Jei norite sukurti daugiau vietos sveikatai, ramybei, pinigams, naujiems žmonėms, turite dalintis savo jėgomis, talentais, turtais, pagarba, džiaugsmu.

Viena moteris sirgdama vėžiu nesėdėjo namie. Ji ir toliau lankė maldos grupę ir meldėsi už visus žmones sergančius vėžiu. Be to, ji lankėsi onkologinėje ligoninėje ir meldėsi išgydymo tiems, kurie ją priimdavo maldai. Ji meldėsi už sergančius, ji tikėjo kitų išgydymu, ji jiems tarnavo, stiprino, drąsino juos. Tuo metu Dievas gydė jos pačios žaizdas. Ji šiandien sveika ir energinga. Dievas, kuris yra meilė, negali likti abejingas tokiam žmogui, kuris būdamas silpnas ir paliegęs iš visų jėgų tarnauja kitiems. Dangiškojo Tėvo širdį ypatingai paliečia tas, kuris sėja gerumą tuomet, kai jam pačiam sunku. Kai sėjate sėklą kitų gyvenimuose, Dievas sprendžia jūsų problemas. Pranašas Izaijas sako: „Kai pamaitinsi alkaną, kai aprengsi vargstantį, tuomet ir tavo gyvenimas prašviesės, tavo išgydymas greit ateis /Iz 58, 7-8/.“ Kelias į sveikatą ir gerovę veda per tarnavimą.

Kartais sakote: „Dabar negaliu daugiau laiko skirti savanoriškai veiklai. Dabar negaliu daugiau aukoti bažnyčiai. Dabar negaliu patarnauti vargstantiems ir sergantiems žmonėms. Turiu per daug savo darbų ir problemų. Kai išspręsiu savo problemas, tada padėsiu kitiems sunkumuose. Kai turėsiu pakankamai pinigų daugiau aukosiu kitiems. Kai mano vaikai užaugs, tada padėsiu jaunimo sielovadoje.“ Tačiau viskas gyvenime vyksta atvirkščiai. Jei norite gauti, pirmiausiai turite dosniai duoti kitiems. Jei norite pritraukti reikalingų žmonių, turite pirmiausiai patarnauti kitiems. Jei norite daugiau sėkmės, turite pirmiausiai padėti kitiems būti sėkmingais. Taip veikia šis gyvenimo sėkmės dėsnis.

Visi paliksime tam tikrą palikimą. Kai išeisiu iš šio pasaulio norėčiau, kad mane žmonės prisimintų kaip tą, kuris padėjo atskleisti kitiems tai, kas geriausia juose. Noriu palikti pasaulį geresne vieta negu atėjau. Mes turime pasiekimų, kuriuos visi pamiršta. Bet išlieka tai, ką mes investuojame į kitus. Atskleiskite savo vaikų, savo sutuoktinio, savo draugų, savo bendradarbių ir pavaldinių potencialą. Padrąsinkime kitus, pakylėkime jų dvasią aukščiau. Įkvėpkime kitus išnaudoti gautus talentus ir sugebėjimus, gyventi tą gyvenimą, kuriam jie sukurti. Klauskime nuolat savęs: „Kieno gyvenimą galiu pagerinti? Kam galiu padėti siekti sėkmės? Ką galiu padrąsinti šiandien? Kam galiu padėti išnaudoti savo sugebėjimus? Kam galiu padėti nugalėti kliūtis?“

Jėzus sako: „Duokite ir jums bus duota /Lk 6, 38a/.“ Mūsų tarnavimas, šlovinimas, aukojimas neša gausių vaisų ir mūsų gyvenime. Kai parodome gerumą kitiems, Dievas parodo gerumą ir mums. Visi turime žmonių, kurie mus parėmė, padrąsino, įkvėpė naujiems žingsniams. Ką mes turime padrąsinti, paremti, įkvėpti didesniems siekiams ir darbams? Kiekvienas turime tai, ko reikia kitiems. Atskleiskime tai, kas geriausia tų žmonių gyvenime, kuriuos sutinkame. Kai ugdome kitus, mes patys augame. Kai padedame kitiems kilti, mes patys kylame. Kai padedame kitiems siekti jų tikslų, tuomet ir mes patiriame daugiau sėkmės savo gyvenime. Kai taip gyvename, mes patiriame dar daugiau laimėjimų. Viešpats veda mus ten, kur neįsivaizdavome būti. Mes priimame jo dovanojamą geresnę sveikatą, naujas pajamas, geresnius santykius, mėgstamus darbus, daugiau ramybės, džiaugsmo ir kitų turtų gausą.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad mano kelias į sėkmę eina per tarnavimą kitiems. Tu mokai mane patarnauti kitiems, padrąsinti juos, parodyti jų sugebėjimus. Kitų žmonių ugdymas yra geriausia investicija į mano ateitį. Ši investicija tikrai sugrįžta kitais netikėtais keliais. Tarnavimas daro didelę įtaką ne tik jų, bet ir mano gyvenimui. Dėkoju už tuos, kurie mane parėmė, padrąsino, įkvėpė naujiems žingsniams. Mokyk mane pastebėti tai, kas gera kitų žodžiuose, mintyse ir darbuose. Padėk man dažniau pastebėti jų gerąsias savybes, talentus ir stiprybes. Mokyk mane padėti savo šeimos nariams, draugams, savo bendradarbiams, savo bendruomenės nariams išnaudoti savo potencialą. Parodyk man tuos, kuriuos turiu padrąsinti, paremti, įkvėpti didesniems siekiams ir darbams. Tikiu, kad turiu tai, ko reikia kitiems. Tikiu, kad su manimi bendraujantys žmonės tampa geresni, stipresni, drąsesni. Kai ugdau kitus, aš pats augu. Kai padedu kitiems kilti, aš pats kylu visose gyvenimo srityse. Kai padedu kitiems siekti sėkmės, tuomet ir aš patiriu daugiau sėkmės savo gyvenime. Kai parodau daugiau gerumo kitiems, tu parodai dar daugiau gerumo ir man. Tu vedi mane ten, kur neįsivaizdavau būti. Priimu tavo dovanojamą geresnę sveikatą, naujas pajamas, geresnius santykius, mėgstamus darbus, daugiau ramybės, džiaugsmo ir visų kitų turtų gausą per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys