Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR MALDA

Tikėjimo bendruomenė

2017 04 23 

Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. /Apd 2, 44/ 

Pakalbėkime apie tikėjimo bendruomenės naudą. Kartais manome, kad geriau gyventi vienam ir nesinaudoti kitų pagalba. Manome, kad toks gyvenimas būtų lengvesnis. Tačiau negalime išnaudoti savo potencialo be kitų artumo, padrąsinimo ir palaikymo. Kiti žmonės padeda mums greičiau ir lengviau pasiekti savo tikslus. Šeimos, draugų arba bendruomenės narių dvasinė parama stiprina žmogaus emocinę savijautą, fizinę sveikatą, gerina darbo kokybę ir kitas gyvenimo sritis. 

Raudonmedžiai yra vieni aukščiausių medžių pasaulyje. Jų aukštis siekia daugiau negu 100 metrų. Jų amžius būna iki 2000 metų. Jie labai atsparūs įvairiems iššūkiams. Jie išgyvena stiprius vėjus ir audras. Jie nesunkiai susidoroja su įvairiomis ligomis ir kenkėjais. Įdomu tai, kad jų šaknys siekia tik 2-4 metrų gylį. Šaknies storis gali būti iki 3 centimetrų skersmens. Tokios mažos ir plonos šaknys išlaiko tokį didžiulį medį, nes jos sukimba su kitų raudonmedžių šaknimis. Kiekvienas medis yra susijungęs su didžiuliu kitų medžių šaknų tinklu po žeme. Jokia audra negali įveikti raudonmedžių, nes visas miškas yra sujungtas tarpusavyje. Kiekvienas medis gali išgyventi šimtus metų, nes jį palaiko visas miškas. 

Tikėjimo bendruomenėje stipriai veikia didžiulė galia, nes jos nariai susijungę tarpusavyje palaiko vienas kitą. Ji padeda daugeliui įveikti dideles gyvenimo „audras,“ patirti ramybę, sustiprinti sveikatą, sutikti reikiamą žmogų, atnaujinti šeimos santykius, išsilaisvinti iš priklausomybės arba skolos. Kai nematote išeities iš sunkios situacijos, žinokite, kad tikėjimo bendruomenėje vyksta dideli stebuklai. Ten jūs galite gauti tai, ko jūs negalėtumėte pasiekti savo pastangomis. Kai jaučiatės silpni, nuliūdę, nusivylę, pasimetę, prisiminkite, kad tikėjimo bendruomenė yra ta galia, kurios negali įveikti jūsų sielos priešas.

Skaičiau straipsnį apie pingvinų gyvenimą labai šalto klimato sąlygomis. Ten oro temperatūra gali nukristi iki 40 laipsnių šalčio. Vėjo stiprumas gali siekti 200 kilometrų per valandą greitį. Jie išgyvena tokiomis oro sąlygomis, nes jie susiglaudžia tarpusavyje. Jie glaudžiasi vienas prie kito dideliame būryje, kurį gali sudaryti iki 60 tūkstančių pingvinų. Teigiamą jų kūno temperatūrą palaiko jų bendruomenės susirinkimas. Jei kuris nors iš jų nuspręstų išeiti vienas pasivaikščioti, jis tikrai neilgai išgyventų ir labai greitai žūtų tokiu šaltu metu. Kiekvieno išgyvenimas priklauso nuo jo bendruomenės. 

Panašiai ir žmonių gyvenime būna labai sunkių laikotarpių. Visi patiriame daug įvairių trukdymų, neramumų ir smūgių. Kartais būna labai tamsių laikotarpių mūsų šeimose, šalyje ir pasaulyje. Kiekvieną savaitę gauname blogų žinių apie tai, kas vyksta pasaulyje. Girdime žinias apie gaisrus, potvynius ir žemės drebėjimus. Skaitome pranešimus apie sprogimus miesto gatvėse, apie šaudymus mokyklose, apie sunkvežimius, kurie įvažiuoja į minią ir žudo žmones. Tokiu metu labai svarbu susirinkti kartu tam, kad vieni kitus sustiprintume, palaikytume, padrąsintume. Tikėjimo susirinkimai primena mums apie Dievo galia ir gerumą, kuri nuolat veikia. Jų metu jis mus stiprina, gydo, moko, drąsina ir skatina kurti geresnį pasaulį. 

Daug lengviau įveikti visas ligas, kliūtis, netektis, nesėkmes, iššūkius ir kitus sunkumus, kai esate susijungę su tikėjimo bendruomene. Daugelį savo didelių tikslų jūs galite greičiau pasiekti tik su Dievo pagalba. Vertingiausia dovana vaikams, kurią tėvai gali įteikti savo vaikams, yra galimybė dalyvauti ir augti vaikų ir jaunimo tikėjimo bendruomenėje. 

Prisiminkite tai, kas gero įvyko jūsų gyvenime. Gal jūs netikėtai atradote labai sudėtingos problemos sprendimą. Gal jūs stebuklingai išvengėte automobilio avarijos, kai patekote į pavojingą eismo situaciją. Gal gavote dovanų arba pajamų, kurių nesitikėjote. Gal netikėtai sutikote žmogų, kuris padėjo jums įgyvendinti jūsų seną svajonę. Tai nebuvo atsitiktinumas. Tai įvyko, nes priklausote Bažnyčiai, dažnai lankotės jos maldos susirinkimuose bei tarnaujate joje. Tai Dievo galia, kurią iš jos gaunate. Ji jus dengia, saugo ir stiprina. 

Vienoje Bažnyčios bendruomenėje jauna šeima labai ištikimai tarnavo kitiems jos nariams. Abu tėvai ir visi jų vaikai aktyviai įsijungė į jos veiklą. Jie dalyvavo visuose jos renginiuose. Tačiau pamažu jie įsitraukė į kitus darbus savo profesinėje veikloje ir laisvalaikio būrelius. Jie atitolo nuo savo tikėjimo bendruomenės. Jie mąstė, kad jiems nebereikia jos. Jie nebeskyrė laiko ir jėgų jai. Jie norėjo kurti savo gyvenimą vieni. Žinoma, toks jų pasirinkimas leido jiems daugiau savo laiko skirti savo profesinei karjerai. Jie dirbdavo vakarais ir savaitgaliais. Labai mažai laiko skyrė poilsiui ir maldai. Pasiekė didelių laimėjimų toje srityje. Džiaugėsi savo materialine gerove. Tačiau labai greitai jų šeima iširo. Jie išgyveno skaudžias skyrybas. Vyras pasidavė alkoholio priklausomybei. Jo žmona ir vaikai nutraukė visus ryšius su juo. Jis buvo nusivylęs, nuliūdęs, matydamas kaip jo gyvenimas griuvo. Tikriausiai jo gyvenimas būtų buvęs kitoks, jei jis būtų palaikęs ryšį su savo bendruomene. Tikiu, kad viskas būtų buvę kitaip, jei jis būtų laikęs Dievą savo gyvenimo centre, jei jis būtų skyręs dalį savo laiko ir jėgų tarnauti savo bažnyčioje. 

Gal jūsų bendruomenė neturi charizmatiško kunigo, didelės jaunimo grupės, stiprių šlovintojų, įvairių maldos grupių. Nelyginkite savo bažnyčios, jos kunigo, žmonių, giesmių su kitomis bendruomenėmis. Atraskite tai, kas gera joje, nes kiekvienoje iš jų yra tai, ko neturi jokia kita tikėjimo bendruomenė. Dievo palaima liejasi ne tik per pamokslą, kunigą, giesmes ir žmones, bet per patį bendruomenės susirinkimą, per jos narių buvimą kartu, per jų nuoširdžią maldą. Kiekvienas toks susirinkimas yra tarnavimas Dievui. Gal jis netobulas. Tačiau tai pakankama sąlyga tam, kad jo malonės lietųsi į žmonių širdis ir visas jų gyvenimo sritis. 

Gal esate vienas iš tų, kurie sako, kad sekmadienio pamaldos nepaliečia jų širdies, nieko neduoda, nekeičia jų ir nepadeda būti geresniu žmogumi. Jei manote, kad nieko negaunate iš bendruomenės, ateikite į bažnyčią kiekvieną sekmadienį ne dėl savęs, bet dėl kitų. Skirkite laiko tarnauti bendruomenei. Ateikite į pamaldas tam, kad paprašytumėte reikiamų dalykų tiems, kurie ten susirenka. Paprašykite palaimos tiems, kuriems labai sunku gyvenime, kurie serga, vargsta, kenčia, kurie negalėjo ateiti ten. Šlovinkite Dievą, giedokite ir melskitės bažnyčioje tam, kad Dievas per jus laimintų kitus. Prisiminkite, kad jūsų atėjimas ir tarnavimas bažnyčioje padeda kitiems pakilti iš liūdesio, nusivylimo, ligos, priklausomybės, skolos, nesėkmės. Jūsų malda už juos dovanoja jiems džiaugsmą, stiprina jų tikėjimą, sveikatą, šeimą. Jūs darote stiprią teigiamą įtaką kitiems, nes ateidami į bažnyčią atsinešate ir dalinate savo tikėjimą, palaimą, džiaugsmą, ramybę, sveikatą ir turtą. Kuo daugiau duodate kitiems tai, ką turite, tuo daugiau gaunate to, ko jums dabar labai reikia. Šis gyvenimo dėsnis tikrai visada veikia. Gal dar nematote ir nejaučiate jo stipraus veikimo. Tačiau tikrai niekas iš bažnyčios neišeina toks pat, koks atėjo.

Skrendančios žąsys suformuoja V formos grupės struktūrą. Toks skridimo būdas leidžia joms sutaupyti apie 40 procentų savo energijos. Žinoma, jos galėtų skristi savarankiškai po vieną. Tačiau jos žino, kad, skrisdamos kartu jos gali beveik dvigubai toliau nukeliauti. Jos žino šį sėkmės principą, kuris palengvina jų gyvenimą. Jos žino, kad joms reikia bendruomenės palaikymo. 

Džiaugiuosi, kad skaitote mano mintis ir semiatės stiprybės, drąsos, džiaugsmo, ramybės bei tikėjimo iš mano mokymų. Tačiau labai svarbu paskirti laiko ir kartą per savaitę dalyvauti bendruomenės maldos susirinkime. Gal jaučiatės pavargę ir norite pailsėti sekmadienio ryte, atlikti svarbius darbus namuose arba išvykti su visa šeima savaitgaliui. Paskirkite dalį savo sekmadienio laiko ir jėgų Dievo šlovinimui ir savo tikėjimo bendruomenės stiprinimui. Pradėkite naują savaitę sekmadienio ryto arba vakaro malda kartu su kitais savo tikėjimo broliais ir seserimis. Prisiminkite, kad visada iš jos gaunate daug daugiau negu duodate kitiems. Dievas mato jūsų pastangas atvykti sekmadienį į bažnyčią. Jis padės jums daugiau nuveikti ir pasiekti per ateinančią savaitę. Jis padės jums atrasti naujas idėjas, pastebėti naujas galimybes, sutikti reikiamus žmones, priimti teisingus sprendimus. 

Vienas sėkmingas futbolo žaidėjas po laimėtų rungtynių pasakojo žurnalistui apie tai, kas padėjo jiems laimėti tą dieną. Žurnalistas klausė, kaip pavyko jam įmušti tiek įvarčių per tas rungtynes. Jis paaiškino, kad jo komandos žaidėjai labai gerai žaidė. Jie jį labai gerai dengė. Jie tiksliai perdavė jam kamuolius. Jie sudarė jam labai puikias galimybes įmušti įvarčius. Jis dėkojo savo treneriams už puikų komandos paruošimą. Jis dėkojo savo gerbėjams už palaikymą. Jis pripažino, kad labai daug žmonių prisidėjo prie šios pergalės. Jis dėkojo visai komandos ir gerbėjų bendruomenei už bendradarbiavimą siekiant pergalės. 

Suraskite savo mieste tinkamą bendruomenę ir prisijunkite prie jos. Prisijunkite prie savo vietinės bažnyčios ir aktyviai darbuokitės stiprindami joje savo ir kitų tikėjimą. Jūs turite tai, ko niekas kitas neturi. Laiminkite kitus tam, kad Dievas jus dar gausiau laimintų. Pasilikite tikėjimo bendruomenėje ir šlovinkite jį. Joje jūs augsite, klestėsite ir patirsite dar gausesnių malonių. Ji padės jums kurti patį nuostabiausią gyvenimą, kuriam esate pašaukti. 

-

Sekmadienio malda 

Visagali amžinasis Tėve, tu sakai, kad „kur du ar trys susirinkę tavo vardu, ten ir tu esi tarp jų /Mt 18, 20/.“ Tu sakai, kad maldos susirinkimo metu sukuriama ypatinga aplinka. Tuo metu kažkas nuostabaus vyksta mano gyvenime. Dėkoju už tikėjimo bendruomenę, kurioje aš priimu tavo išgydymą, džiaugsmą, išmintį, ramybę, tikėjimą. Kai ateinu ten, aš sustiprėju, atsinaujinu ir pasikraunu naujos energijos. Ta aplinka paruošia mane naujai savaitei. Tikiu, kad esu sukurtas dideliems ir prasmingiems tikslams. Tu padedi man pasiekti svarbių pergalių ir laimėjimų. Tu dovanoji man bendruomenę, kuri moko, drąsina, remia ir stiprina mane. Būdamas kartu su savo tikėjimo broliais ir seserimis tampu geresnis, stipresnis ir galingesnis. Ten mus sujungia ta pati Dvasia, kuri prikėlė Jėzų iš mirties. Padėk man ištikimai šlovinti ir tarnauti tau, augti, klestėti ir laiminti kitus per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ