Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Dovanų gausa

2021 02 28

Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, - kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo?! /Rom 8, 32/

Pakalbėkime šiandien apie Dievo dovanų gausą. Visi mes jau esame gausiai apdovanoti. Jau turime labai daug visokių materialinių ir dvasinių turtų. Per Abraomo tikėjimą mes visi esame palaiminti. Šventasis Raštas šiandien sako: „Per tavo palikuonis bus palaimintos visos žemės tautos, nes tu paklausei mano balso /Pr 22, 18/“. Visos tautos, visos šalys, visos šeimos, visos įmonės, visos įstaigos, visos bažnyčios dabar gauna gausią palaimą.

Kai kurie žmonės nemato gausios palaimos ir sako: „Nejaučiu jokios Dievo palaimos. Jis neduoda man nei sveikatos, nei turto, nei šeimos, nei mylimo žmogaus. Nesipildo mano svajonės. Jis man nepadeda ir neduoda to, ko prašau“. Gal nematote jo turtų dabar. Gal nepatiriate teigiamų pasikeitimų, sveikatoje, šeimoje, darbe. Gal neturite to, ką turi kiti. Bet tai nereiškia, kad Dievas jūsų nelaimina. Jis jau jus dosniai apdovanojo įvairiais keliais.

Turtingas anglas Baron Fitzgerald staiga neteko savo sūnaus. Tėvas niekuomet nesusitaikė su šia netektimi. Tam, kad save nuramintų, jis ėmė pirkti tapybos šedevrus. Jo turtai vis augo. Iki savo mirties jis surinko įspūdingą dailės kolekciją. Savo testamente jis parašė, kad nori, jog visi šie paveikslai būtų išparduoti.

Aukciono dieną susirinko didžiulė minia. Atėjo atstovai iš muziejų ir įvairūs kolekcionieriai. Testamento reikalų tvarkytojas tarė: „Pirmas testamento punktas nurodo parduoti paveikslą, kuris vadinasi ‚Mano mylimasis sūnus‘. Tai buvo nežinomo autoriaus, prastos meninės kokybės paveikslas. Tai buvo tokios mažos vertės darbas, kad tik vienas žmogus pasiūlė savo kainą. Tai buvo jų tarnas, kuris labai mylėjo šeimininko sūnų. Jis jį nupirko už labai nedidelę sumą vien dėl prisiminimų, kuriuos paveikslas jam kėlė. Visi nekantriai laukė kitų brangiausių meno kūrinių pardavimo. Tvarkytojas tuomet perskaitė antrą testamento punktą: „Kas nupirks paveikslą ‚Mano mylimasis sūnus’ tam atiteks viskas. Aukcionas baigtas.”

Apaštalas Paulius šiandien mums sako, kad Amžinasis Tėvas atidavė savo Sūnų už mus. Jis atidavė tai, ką kiekvienas tėvas turi brangiausia. Kartu su juo mes gauname visa tai, ko mums dabar reikia. Visi krikščionys gauna gerovę, sveikatą, sėkmę, laimę, ramybę, džiaugsmą ir visas kitas gausias dovanas. Viešpats duoda mums visa tai, ko prašome, ko siekiame, ką norime gauti arba sukurti.

Kai atidžiau pažvelgiate į savo gyvenimo praeitį, pastebite, kad tam tikru metu patyrėte ypatingai gausių turtų. Kai ramiai apmąstote praėjusius gyvenimo įvykius, prisimenate dienas, kai išlaikėte sunkius egzaminus, baigėte mokyklą, įstojote į universitetą, gavote darbą, padidėjo pajamos, sutikote sutuoktinį, sukūrėte šeimą, susilaukėte vaikų, išsisprendė sudėtinga darbo problema, atradote savo pašaukimą. Tam tikroje srityje gavote daug daugiau negu prašėte ar siekėte. Vieni turi gražią šeimą, kiti mėgstamą darbą, dideles pajamas, kiti stiprią sveikatą, aukštas pareigas, svajonių namą, kiti didelių įkvepiančių projektų. Visa tai parodo, kad esame gausiai ir dosniai apdovanoti.

Dažnai pasakoju apie visa tai, ką gavau ir patyriau per mano 30 metų nuo tos dienos kai 1991 metais asmeniškai sutikau Jėzų ir priėmiau jį į savo gyvenimą. Dažnai pasakoju, kaip jis mane nuostabiai vedė į įvairias šalis, į puikias mokyklas, pas geriausius mokytojus. Jis vedė mane per iššūkius į naujus laimėjimus. Sutikau daug žmonių, kurie man pasakojo ir pasakoja apie tai, kaip Dievas gydo ligas, atveria naujas galimybes, siunčia reikiamus žmones, teikia gyvenimo džiaugsmą. Kasdien vis labiau pastebiu, kad kiekvienas yra gausiai apdovanotas.

Kartais žmonės mane vadina besišypsančiu kunigu. Toks jau esu labai seniai ir nesistengiu to keisti. Tačiau kai, kurie žmonės klausia: „Kodėl jis toks linksmas, toks keistas? Kodėl jis taip dažnai šypsosi? Juk normalūs žmonės nėra tokie?“ Manau, kad mano šypsena yra Dievo veikimo rezultatas mano gyvenime. Dabar jaučiuosi laimingas, džiaugiuosi tuo, ką esu gavęs. Jei kam nors nepatinka mano šypsena, tai jau ne mano problema. Negaliu slėpti, kad esu palaimintas, atpirktas, išlaisvintas, apdovanotas, talentingas, vertingas, brangus ir mylimas Dievo vaikas. Esu ramus, klestintis, sėkmingas, sveikas, stiprus, drąsus. Nugaliu visas kliūtis savo kelyje. Turiu daug laimėjimų ir pasiekimų įvairiose gyvenimo srityse. Turiu dar daug svajonių, tikslų ir planų. Man teikia labai daug džiaugsmo visa tai, ką gavau praeityje, ir tai, kas dar nuostabaus manęs laukia ateityje. Noriu, kad dar daugiau žmonių pamatytų tai, ką Dievas duoda tam, kuris jo nuoširdžiai ieško.

Kai kurie žmonės pavydės jums, kai matys, ką jūsų Amžinasis Tėvas daro jūsų gyvenime. Jie pavydės jums gausių turtų, laimėjimų, talentų, šypsenos, džiaugsmo, ramybės, laimės. Dievas nori, kad per jūsų dovanas, palaimą, turtus pasaulis pamatytų jo galią, gerumą, turtingumą, dosnumą ir gailestingumą. Jis nori parodyti, kad jūsų tikėjimas, tarnavimas, pasiaukojimas neša gausių vaisių jūsų ir kitų gyvenime. Jis duoda sveikatą, šeimą, pajamas, galimybes, ramybę. Jis yra paruošęs jums dar daugiau nuostabių dalykų. Kasdien kartokite: „Amžinasis Tėve, priimu tavo Sūnų ir visa tai, ką man dovanoji kartu su juo“. Jei jį laikysite savo gyvenimo centre, jis suteiks jums dar didesnę savo dovanų gausą.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu nepagailėjai savo Sūnaus, bet atidavei jį už mus visus. Taip tu dovanoji ir visa kita kartu su juo. Tu atidavei tai, ką turi brangiausia. Kartu su juo aš gaunu visa tai, ko man dabar reikia. Priimu tavo išmintį, sveikatą, sėkmę, laimę, ramybę, džiaugsmą ir visas kitas gausias dovanas. Tu duodi man visa tai, ko prašau, ko siekiu, ką noriu gauti arba sukurti. Nėra jokių ribų, ką tu man gali dovanoti. Tu nori, kad per tavo dovanas, palaimą, turtus pasaulis pamatytų tavo galią, gerumą, turtingumą, dosnumą ir gailestingumą. Amžinasis Tėve, priimu tavo Sūnų ir visa tai, ką man dovanoji kartu su juo. Tu esi mano dovanų gausos šaltinis. Iš tavęs aš gaunu visus gerus dalykus. Tu man dovanoji paaukštinimą, sveikatą, ramybę ir kitus turtus. Tu per žmones teiki man tokias dovanas. Tu esi tikrasis visų mūsų gėrybių kūrėjas. Tu dalini jas taip kaip tau taip, kaip tau patinka. Malonė neužsitarnaujama. Ji yra dovana. Tu jas duodi ne už mano nuopelnus arba patirtį. Mokyk mane dar labiau priimti tavo Sūnų. Padėk man jį dar labiau pastebėti, išgirsti, pažinti, suprasti, sekti. Padėk man dar labiau atsiverti tavo malonėms ir šalinti kliūtis, kurios trukdo joms laisvai lietis į mano gyvenimą. Priimu tavo dovanų gausą per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys