Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Ištirti ir išlaikyti gerumą

2017 12 17 

Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite! Susilaikykite nuo visokio blogio! /1 Tes 5, 21-22/ 

Pakalbėkime apie tai, kaip apsivalyti nuo negatyvumo. Visiems nutinka tokių dalykų, kurie tempia mus žemyn. Tada mes jaučiame kaltę, apmaudą, liūdesį, nerimą, abejones. Kai leidžiame šiems dalykams įsišaknyti mūsų mąstysenoje, jie užkrečia mūsų atmintį, protą ir žodžius. Jie užima gerų dalykų vietą. Jie išstumia tai, kas gera. 

Viena televizijos laida pasakojo apie moterį, kuri šventė 100 metų jubiliejų. Ji buvo labai gražiai ir tvarkingai apsirengusi. Jos veide nebuvo jokių raukšlių. Ji šypsojosi ir kalbėjo labai įdomiai ir išmintingai. Jos protas buvo labai šviesus ir aštrus. Žurnalistas paklausė, kokia jos ilgo ir sveiko gyvenimo paslaptis. Ji atsakė: „Aš niekada nesinervinu. Aš atleidžiu visiems. Aš juokiuosi dažnai.“ Ji gyveno pagal principus, kurie padėjo jai nugalėti visus sunkumus, ligas, trūkumus. Kaip ir visi ji patyrė daug įžeidimų, padarė daug klaidų. Tačiau ji neleido, kad negatyvumas pasiliktų jos mąstyme ir atmintyje. Ji nuolat apsivalydavo nuo neigiamų dalykų. Gyvenimas pripildė ją gerais dalykais ir palaikė jos jaunystę ir stiprybę. 

Jei norite išlikti jauni, sveiki ir stiprūs, šalinkite negatyvumą iš savo gyvenimo. Šalinkite nerimą, liūdesį ir baimes. Kai padarote klaidą, šalinkite kaltę. Kai patyrėte nesėkmę, šalinkite nusivylimą. Kai kas nors įžeidė jus, šalinkite pyktį ir kerštą. Kai negavote to, ką turi kiti, šalinkite pavydą. Kai susiduriate su sunkumais, šalinkite abejones. Tuomet jūsų gyvenime bus daugiau vietos sveikatai, sėkmei, džiaugsmui ir ramybei. 

Dalį žmonių vargina įvairios fizinės, psichinės ir dvasinės ligos. Jie nebeturi užsidegimo, drąsos, ramybės, nes jų mintyse ir žodžiuose daug negatyvumo. Nerimas, baimės, pyktis ir neapykanta atima jų jėgas, jų energiją, jų sveikatą. Neigiamas nusiteikimas trumpina jų gyvenimą. Teigiamas nusiteikimas padeda išlaikyti jaunystę net vyresniame amžiuje. 

Šventasis Raštas sako: „Ramus protas duoda kūnui gyvastį, o pavydas pūdo kaulus /Pat 14, 30/.“ Jūsų mąstysena ir požiūris daro stiprią įtaką jūsų kūnui ir jo sveikatai. Nepavydėkite, kad kiti gavo tai, ko jūs siekėte. Jie gavo tai, nes tai buvo skirta jiems, o ne jums. Džiaukitės jų sėkme. Tikėkite, kad Dievas jums paruošė kažką dar geresnio. Jis dosniai dalija savo dovanas. Jas priimti galite tik tuomet, kai jūsų širdyje yra pakankamai vietos joms. Todėl šalinkite bet kokį pavydą, pyktį, nerimą. Tinkamu laiku tinkamoje vietoje jūs gausite išgydymą, darbą, sutuoktinį, namą, laisvę ir kitas dovanas. 

Gal jūsų bendradarbis gavo aukštesnes pareigas, kurių jūs daugelį metų siekėte. Jūs pavydite jam ir pykstate. Jūs kasdien mąstote, kad tai neteisinga. Jūs manote, kad jūs protingesnis ir tinkamesnis negu jis. Neleiskite negatyvumui įsišaknyti. Kartokite: „Dieve, tu laimini kiekvieną žmogų. Tai, ką tu padarei jo gyvenime, gali padovanoti ir man. Tavo malonė neišsemiama. Tavo gerumas ir galia neturi ribų.“ Pašalinkite iš savęs pavydą. Tai ves jus į naujas pergales. Atsivers naujos durys. 

Jūsų gyvenimas panašus į didelę dėžę, kuris pripildytas džiaugsmo, ramybės, stiprybės, drąsos, kūrybinės galios. Kai įsileidžiate nerimą, jis auga ir stiprėja. Jis užima vis daugiau vietos toje dėžėje ir išstumia vis daugiau ramybės iš jos. Joje negali tilpti po 100 procentų abiejų dalykų. Jos talpa ribota. Kuo daugiau liūdesio įsileidžiate į ją, tuo mažiau džiaugsmo joje. 

Kartais jūsų gyvenimo dėžėje tiek daug vietos užima nerimas, liūdesys, baimė, pavydas, kad joje nebėra vietos geriems dalykams, kuriuos Dievas dovanoja jums. Šalinkite visas mintis apie neigiamas patirtis. Sukukite vietos jo gerumui, kuriuo jis pripildytų visas gyvenimo sritis. 

Šventasis Raštas sako: „Viešpats sotina tavo gyvenimą gėrybėmis, kad būtum jaunas ir stiprus lyg erelis /Ps 103, 5/.“ Kai šalinate blogus dalykus, jūs sukuriate vietos geriems dalykams, kuriais Dievas nuolat pripildo jūsų gyvenimą. Kai pašalinate iš savęs nerimą, jis pripildo jus ramybe. Kai pašalinate abejones, Dievas pripildo jus tikėjimu ir stiprybe. 

Daugelis žmonių negali gėrėtis gyvenimu, nes jis pripildytas neigiamomis mintimis, žodžiais ir darbais. Jų mąstyseną, kalbėseną ir elgseną sudaro 10 procentų nerimo dėl darbo, 15 procentų neapykantos kaimynui, 20 procentų kaltės dėl praeities klaidų, 25 procentai pavydo, kad kita šeima sėkmingesnė. Taigi, 70 procentų jų gyvenimo sudaro neigiami dalykai, kurių jie nenori ir nemėgsta. Tuo pat metu jie mąsto, kodėl jų gyvenimas toks sunkus, kodėl jiems trūksta džiaugsmo, užsidegimo, jėgų, idėjų, ramybės. Jie nepastebi, kad jų gyvenime telieka tik 30 procentų vietos geriems dalykams, kurių jie nori ir siekia. 

Dievas nori pripildyti jūsų gyvenimą gerais dalykais. Jis nori, kad būtumėte jauni, sveiki ir stiprūs. Jis paruošęs jums daug nuostabių dovanų, kuriomis jis nori nustebinti jus. Sukurkite joms daugiau vietos. Kasdien šalinkite negatyvumą. Neleiskite, kad neigiamos mintys nuodytų jūsų gyvenimą. Išlaikykite tyrą širdį. Tuomet jūs priimsite dar daugiau džiaugsmo, ramybės, sveikatos, turtų, galimybių ir pergalių. Jūs kursite patį geriausią gyvenimą, kuris jums dovanotas. 

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu mokai mane susilaikyti nuo blogio ir pasilaikyti tai, kas gera. Tu mokai mane neskirti vietos kaltei, nerimui, baimei, liūdesiui. Tu sakai, kad turiu šalinti tai iš savo mąstysenos, kalbėsenos ir elgsenos. Kartais būna labai sunku. Kai vargina liga, trūkumai, problemos, Dieve, pasitikiu tavimi. Tavo rankoje mano likimas. Tu kovoji mano kovą. Tu sakei, kad tu atnaujini mano sveikatą, gydai mano kūną. Priimu tavo išgydymą. Atveriu tau savo širdį. Pašalink mano nerimą, pripildyk mane ramybe net ir vidury gyvenimo audrų. Neleisiu, kad pavydas, pyktis, baimė užimtų vertingą vietą mano gyvenime. Neleisiu, kad neigiami dalykai pasiliktų, įsišaknytų ir nuodytų mano kasdienybę. Aš šalinsiu juos tam, kad joje būtų daugiau vietos tam, ko siekiu, ko trokštu, ką mėgstu, ką myliu, kuo tikiu. Sukursiu daugiau vietos tiems dalykams, kurie reikalingi mano laimingo gyvenimo kūrimui. Šalinu dabar tai, kas bloga ir priimu tai, kas gera, per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ