Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Lengva našta

2020 07 05

Mano jungas švelnus, mano našta lengva /Mt 11, 30/

Pakalbėkime apie lengvas naštas. Kartais dirbate labai daug, tačiau nematote gerų rezultatų, nepasiekiate užsibrėžtų tikslų. Gal šeimoje stengiatės kurti darnius santykius, bet niekas joje negerėja. Gal jūsų finansinė situacija labai sunki. Gal jus vargina didelės netikėtos išlaidos, kurios neleidžia jums taupyti svarbiems tikslams. Kartais jaučiate, kad vieną dieną žengiate žingsnį į priekį, o kitą dieną du žingsnius atgal. Kartais gyvenimo našta būna sunki. Tuomet labai lengva prarasti džiaugsmą, užsidegimą ir ramybę bei pasiduoti liūdesiui, nusivylimui ir nerimui.

Vienas tėvelis vieną penktadienio vakarą sėdėjo kartu su žmona ir dviem savo vaikais savo namuose prie vakarienės stalo. Pasibaigus vakarienei jų 14 metų dukra paprašė jo: „Tėveli ar gali man duoti 10 eurų, nes aš noriu su draugėmis šį vakarą nueiti į kiną.“ Jis atsakė: „Taip, tu gali eiti į kiną. Pasiimk 10 eurų iš mano piniginės, kuri padėta ant spintelės.“ Dukra padėkojo jam, pakilo nuo stalo ir nuėjo prie durų, ruošdamasi išeiti. Tėvelis pastebėjęs, kad dukra pamiršo pasiimti pinigų iš jo piniginės, paklausė jos: „Kodėl tu nepasiėmei pinigų?“ Dukra atsakė: „Aš juos jau pasiėmiau prieš vakarienę. Aš žinojau, kad tu man leisi pasiimti.“ Tėvelis mąstė apie tai kas įvyko. Jis džiaugėsi, kad dukra pažįsta jį ir žino apie jo gerumą. Dukra žinojo, kad tėvelis ją myli ir visada duos visa tai, ko jai reikia. Ji žinojo, kad jis duoda jai viską, dar jai net neprašius.

Taip pat ir Dievas jau dabar duoda tai, ko jums reikės ateityje. Jis jau dabar duoda jums tai, ko jūs prašysite rytoj. Jis nori parodyti savo gerumą jums. Jis nori padėti jums. Jis duoda jums viską, jums dar nepaprašius. Jam nereikia, kad maldautumėte jį, išprašytumėte reikalingų malonių. Jis jus labai myli ir džiaugiasi, kai jūs patiriate jo gerumą. Jis nori, kad mūsų gyvenime būtų daugiau džiaugsmo, ramybės ir gerovės. Jūs esate jo vertingiausias kūrinys. Jūs esate jo brangiausia nuosavybė. Jūs esate Amžinojo Tėvo mylimiausias vaikas.

Kiekvieną rytą išeidami iš savo namų kartokite: „Tėve, dėkoju už tavo malones, kurias man esi parengęs. Dėkoju, kad vedi mane taip, kad būčiau tinkamoje vietoje tinkamu laiku. Dėkoju už išmintį, priimant teisingus sprendimus. Dėkoju už stiprybę, kuri padės man susidoroti su kiekvienu iššūkiu. Dėkoju už tikėjimą, kuris galingai veikia mano gyvenime. Tėve, dėkoju, kad stiprini mane sunkiu metu. Su tavimi mano gyvenimo našta lengva. Tu kovoji mano gyvenimo kovas. Tu dovanoji man mano širdies troškimus. Tu darbuojiesi mano gerovei. Tikiu, kad jau dabar duodi visa tai, ko man dabar reikia.“

Kiekvienas žmogus gyvenime patiria didelių problemų. Jų neišvengia net labai stipraus tikėjimo žmonės, kurie ištikimai tarnauja Dievui ir gyvena pagal jo mokymą. Tačiau jis visada duoda ramybę ir stiprybę, kurios žmogui reikia sunkiu metu. Jis toliau darbuojasi jo gerovei. Jis padeda žmogui įveikti finansinius trūkumus, ekonominę krizę, kūno ligas, kitų sukurtą neteisingumą.

Gal jau daugelį metų jus vargina sunki finansinė padėtis. Vieną dieną jūs pamatysite tokį pagerėjimą, kurio niekada nesitikėjote. Jūs pastebėsite netikėtų galimybių, gausite paaukštinimą, naujų pajamų. Prisiminkite, kad ne šalies ekonomika, o Dievas yra visų jūsų turtų šaltinis. Jis gali atverti jums tas duris, kurių joks žmogus negalės uždaryti. Jis gali padaryti tai, kas jums dabar atrodo neįmanoma. Per akimirką jis gali jums duoti tai, ką jūs galite pasiekti tik per visą savo gyvenimą. Jis žino jūsų tikėjimą. Jis nori parodyti savo galią ir gerumą tam, kuris jo ieško.

Gal jau daugelį metų jus vargina sudėtinga situacija. Prisiminkite, kad jūsų našta gali labai greitai palengvėti. Per akimirką jūsų gyvenimas gali pasikeisti. Viskas gali staiga susidėlioti į reikiamas vietas. Labai sunki problema gali netikėtai išsispręsti. Vieną dieną jūs galite pasiekti tikslą, kurio jau daugelį metų siekiate. Vieną akimirką gali išsipildyti jūsų didelė svajonė. Būkite pasiruošę priimti palengvėjimą, kuris jau dabar jums ruošiamas ir kuriamas.

Vienas verslininkas pasakojo apie sunkumus, kurie jį vargino keletą metų. Jo verslas labai lėtai augo. Jis dirbo labai daug, tačiau negalėjo pasiekti norimų rezultatų. Jis stengėsi pritraukti daugiau klientų. Išbandė visas įmanomas priemones. Jam atrodė, kad jo verslas žlugs ir jis neišsilaikys šioje veikloje. Jis pradėjo mąstyti apie įmonės uždarymą. Bet taip pat pradėjo prašyti Dievą pagalbos. Jis prašė: „Viešpatie, tu kvieti ateiti pas tave tuos, kurie vargsta. Tu sakai, kad tavo našta lengva. Padėk man, nes man labai sunku.“ Tą dieną jam paskambino naujas klientas, kuris jau keletą savaičių ieškojo jo. Per vieną akimirką situacija pasikeitė. Nauja didelės apimties sutartis padėjo jo įmonei labai greitai augti, plėstis ir klestėti. Jo įmonė buvo sėkminga net ir sunkmečiu. Jo našta palengvėjo. Jis pasiekė tai, kas jam atrodė neįmanoma. Jis buvo sėkmingas, nes ėjo pas tą, kuris tikrai galėjo jam padėti.

Kai kurie šiandien vargstate tam tikroje srityje. Jau eilę metų nematote pagerėjimo. Prisiminkite, kad kasdien jums paruoštos naujos malonės. Prisiminkite Jėzaus pažadą palengvinti visas jūsų gyvenimo naštas. Tikėkite, kad jis jau dabar darbuojasi jūsų gerovei. Jūs tikrai labai greitai patirsite nepaprastą stiprybę. Jūs gausite naują malonę, kuri pakeis jūsų sunkią situaciją. Staiga išsispręs sudėtinga jūsų problema. Amžinasis Tėvas ves jus į dar didesnį džiaugsmą, laimę, sėkmę ir ramybę.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad tavo jungas švelnus, tavo našta lengva. Dėkoju už stiprybę, kurią man dovanoji, kai mano gyvenimo našta sunki. Viešpatie, tu kvieti mane ateiti pas tave ir priimti tave. Tu visada padedi man pakelti gyvenimo sunkumus, įveikti kliūtis, išgydyti ligas, sustiprinti šeimos santykius, pagerinti finansinę būklę, pasiekti visus užsibrėžtus tikslus. Su tavimi mano gyvenimo našta lengva. Tu kovoji mano gyvenimo kovas. Tu dovanoji man mano širdies troškimus. Tu darbuojiesi mano gerovei. Tikiu, kad jau dabar duodi visa tai, ko man dabar reikia Su tavo pagalba visa tai, kas buvo sunku, tampa lengva. Tavo malonė padeda man išspręsti bet kokią problemą, rasti išeitį net pačioje sudėtingiausioje situacijoje, sukurti darną gyvenime. Su tavo pagalba viskas veikia geriau ir lengviau. Viskas vyksta sklandžiau ir darniau. Tavo malonė gerina mano santykius, sveikatą, darbo rezultatus. Ji prailgina mano amžių. Ji duoda man išminties, kūrybingumo, naujų idėjų, atsparumo, ištvermės. Ji atveria reikiamas duris ir galimybes. Priimu tave ir visa tai, ką man esi paruošęs per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys