Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR MALDA

 Kentėjimo laikas

2017 05 21

 Verčiau kentėti už gerus darbus, negu už piktus. /1 Pt 3, 17b/

Pakalbėkime šiandien apie kentėjimo laiką. Visi patiriame tokias situacijas, kai tenka kentėti arba vargti. Gal matote, kad jūsų seserys susilaukė vaikų, o jūs jau eilę metų negalite pradėti kūdikio. Gal matote, kad kitų vaikai sveiki, o jūs auginate vaiką su negalia. Patiriate kentėjimą, kai netenkate mylimo žmogaus arba kovojate su sunkia liga. Gal gyvenimas staiga daro sudėtingą posūkį, kurio neplanavote. Tuomet jūs jaučiatės silpni ir bejėgiai. Bet tuo pat metu Dievas išlieka stiprus ir galingas. Jo galia slypi jumyse. Jei nesustojate ir nepasiduodate, tuomet jo galia pasirodo jūsų gyvenime.

Neleiskite vienam gyvenimo smūgiui sugadinti viso jūsų gyvenimo. Skyrybos, įmonės bankrotas, šeimos nario mirtis, sugriauta vaikystė negali sulaikyti jūsų nuo nuostabios ateities, kurią Dievas jums dovanoja. Gal kas nors savo apkalbomis sugadino jūsų karjerą. Gal jus atleido iš darbo po daugelio metų, per kuriuos parodėte ypatingą pasiaukojimą įmonei. Gal tėvai neskyrė jums pakankamai dėmesio tuomet, kai jums jų labai reikėjo. Bet tai tik jūsų gyvenimo sunkumai. Dievas yra daug didesnis už bet kokias kliūtis jūsų kelyje. Niekas negali nustebinti jo. Jis visuomet dovanoja sprendimus, idėjas, galimybes.

Izraelitai net 430 metų kentė vergiją Egipte. Dievas sakė: „Mačiau mano tautos vargą ir patirtą neteisingumą. Eisiu ir išgelbėsiu juos.“ Jis matė ir jūsų patirtus įžeidimus. Jis matė kiekvieną jūsų ašarą. Jis matė visa tai, kas vyko jūsų gyvenime. Jis sakė kiekvienam iš jūsų: „Eisiu ir išlaisvinsiu tave.“ Dievas ne tik išlaisvino izraelitus iš vergijos, bet ir vedė juos į nuostabią žemę. Jis ateina pas jus kiekvieną sunkią akimirką ir suteikia gausių savo malonių, atveria naujas duris, siunčia reikiamus žmones. Jis parodo savo galią jūsų silpnume. Tai neatsitinka per vieną naktį. Bet jūs tarnaujate Dievui, kuris yra galingas, turtingas ir teisingas. Jis mato, per kokius sunkumus ir kliūtis einate. Jis dovanoja visa tai, ko jums reikia juos įveikti.

Sudėtingose situacijose dažniausiai prarandate užsidegimą ir entuziazmą. Jums atrodo, kad taip bus visada. Bet Dievas sako jums tą patį, ką sakė izraelitams: „Eisiu ir išlaisvinsiu tave. Tave gausiai laiminsiu.“ Jis matė, kokius sunkumus kentėte. Jis tikrai ateina ir atnaujina jūsų džiaugsmą, ramybę, sveikatą. Jis dovanoja visa tai, ką jūs praradote vaikystėje. Jis tikrai siunčia jums tai, ko jūs netekote, kai kitas žmogus jus neteisingai apkaltino. Jis visada dovanoja tai, kas iš jūsų buvo atimta praeityje.

Gal dažnai tarnaujate kitiems, o jums patiems nesiseka gyvenime. Gal nuoširdžiai darbavotės įmonėje, o paaukštinimą gavo kitas darbuotojas. Kartais mąstote apie tai, kas buvo bloga, ko netekote, ką praradote, kas nepasisekė. Tokiomis mintimis jūs neleidžiate Dievui darbuotis. Turite kartoti: „Tai mano išlaisvinimo metas. Tai Dievo prisilietimas. Tai jo palaimos laikas. Jis ateina ir darbuojasi mano gerovei dabar.“ Prisiminkite, kad jis mato kiekvieną jūsų gerą darbą, kurį lydi nesėkmė.

Jauna moteris Danielė pasakojo, kad augo nedarnioje šeimoje. Mama niekur nedirbo ir keliaudavo nuolat iš vienos vietos į kitą, ieškodama naujo gyvenimo draugo. Danielė lankydavo mokyklą kelis mėnesius ir turėdavo kraustytis į kitą vietą. Jos gyvendavo tokiose vietose, kuriose nebūdavo vandentiekio ir elektros. Tačiau Danielė buvo viena iš geriausių mokinių klasėje. Ji niekuo nesiskundė. Ji darė geriausiai visa tai, ką tuo metu galėjo. Gimnazijos metais ji dirbo valytoja. Keldavosi anksti ryte, išvalydavo kelias klases. Vakare pasilikdavo mokykloje ir dirbdavo toliau tam, kas užsidirbtų pragyvenimui. Ji susitaupė pakankamai pinigų vasaros stovyklai. Tačiau negalėjo išvykti, nes reikėjo mamos parašo. O mama jau buvo išvykusi į kitą miestą ieškoti naujo draugo. Danielė laukė motinos kelias savaites, bet nesulaukė.

Apie tai sužinojo kita mokyklos valytoja ir priėmė Danielę į savo namus. Pirmą kartą ji pasijuto vertinga, priimta, mylima. Gimnazijoje jos pasiekimų įvertinimai greitai gerėjo. Ji baigė ją su pagyrimu ir gavo daug apdovanojimų už socialinius projektus, kuriuos ji organizavo savo mokykloje, besirūpindama stokojančių šeimų ir globos namų vaikais. Draugai ją padrąsino siekti didesnių aukštumų. Ji stojo į didžiuosius universitetus. Labai apsidžiaugė, kai gavo laišką iš Harvardo universiteto su patvirtinimu, kad ji priimta studijuoti ten. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievo galia pasireiškia mūsų silpnume. Dievas dovanoja visa tai, kas iš mūsų buvo atimta. Gauname daug daugiau, negu mes netekome. Jei tėvas ir motina mus palieka, Dievas mus priima savo vaiku.

Tai buvo Dievas, kuris įvaikino tėvų paliktą Danielę. Daugelį metų ji nematė, kaip jos situacija gali pasikeisti. Gal dabar jūs nematote, kaip gali pasikeisti jūsų situacija. Dievas gali atverti tas duris, kurių niekas negalės uždaryti. Jis gali siųsti žmones, kurie parodys jums gerumą. Jis gali padaryti tai, kas jums dabar atrodo neįmanoma ir nepasiekiama. 

Vienas vaikas mėgo žaisti krepšinį. Būdamas dvylikos jis norėjo patekti į komandą. Bet treneris vis atmesdavo jo prašymą: „Tu per mažas, kad galėtum žaisti krepšinį. Tu niekada negalėsi tapti geru žaidėju. Tu paprasčiausiai neturi reikiamų duomenų.“ Vėliau buvo formuojama antra miesto komanda iš mažiau talentingų žaidėjų. Atėjo ta diena, kai turėjo susitikti abi to miesto komandos. Varžybose nugalėjo mažiau talentinga komanda. Tas jaunuolis buvo rezultatyviausias varžybų žaidėjas. Jis pažvelgė į trenerį, kuris jį prieš metus atstūmė. Gal ekspertai mus atstumia, nuvertina, neįžvelgia mumyse slypinčios galios. Dievas žino, kas slypi mumyse. Kitais metais jau tos komandos treneris atėjo į jų namus paprašyti, kad šis talentingas vaikas žaistų jo komandoje. Tą dieną treneris, o ne žaidėjas tapo prašytoju. Tai Dievo galia, kuri pasireiškia mūsų silpnume. Jo neriboja jokie mūsų duomenys, mūsų išvaizda, mūsų praeitis.

Ką žmonės sako apie jus, nepakeičia jūsų prigimties. Paleiskite bet kokius įžeidimus, patirtą nepagarbą. Tikėkite savo svajone. Dievas tikrai paaukštins jus tuomet, kai visi trukdys jums. Jis tikrai jus apdovanoja tuomet, kai kiti atstumia jus. Jis jus paaukština tuomet, kai kiti sako: „Tu neturi talento. Tu neturi patirties. Tu neturi tinkamo išsilavinimo. Tu nepatraukli.“ Gal kiti jus atstūmė, nuvertino, įžeidė. Gal jūsų vaikai, į kuriuos tiek daug gerumo sudėjote, nenori nieko bendro turėti su jumis. Gal siekėte svajonės ir ji sudužo. Žinoma, galite dėl to pykti. Bet turite tikėtis, kad Dievas viską tvarko ir dovanoja tai, ką praradote. Pasilikite ištikimi Dievo pažadams.

Šventasis Raštas pasakoja apie Jobą, kuris prarado savo šeimą, savo visą ūkį ir savo sveikatą. Jis galėjo pykti ir kaltinti Dievą: „Buvau teisingas žmogus. Kodėl man taip atsitiko?“ Jis nesiskundė. Jis nieko nekaltino. Jis neverkšleno. Jis žvelgė į dangų ir sakė: „Žinau, kad mano gelbėtojas gyvas.“ Jis žinojo, kad jo Dievas ir toliau valdo jo gyvenimą. Jis viską sutvarkys. Ir žinoma, Jobas gavo dvigubai daugiau, negu tai, ko neteko. Kai jums sunku, kartokite kartu su Jobu: „Žinau, kad mano gelbėtojas gyvas. Žinau, kad jis viską pakeis. Joks ginklas negali manęs įveikti. Mano geriausios dienos dar ateityje.“ Dievas mato kiekvieną jūsų, nesėkmę, netektį, ašarą. Jis mato jūsų liūdesį, jis jaučia jūsų skausmą. Tai nauja pradžia. Jis jus stiprina sunkumuose.

Vienas mano draugas mane apgavo. Viską sutarėme iki mažiausių detalių. Labai juo pasitikėjau dėl naujo projekto. Bet po kelių dienų paaiškėjo, kad projektą reikia iš pagrindų pataisyti. Pinigai buvo sumokėti kaip už tobulą projektą. Jis atsisakė taisyti savo darbą. Žinoma, galėjau teisiniu keliu reikalauti, kad jis atlygintų žalą. Tačiau palinkėjau jam viso gero ir ėmiausi taisyti projektą. Žinojau, kad neturiu pykti ant to žmogaus, kuris mane apgavo, įžeidė, apiplėšė. Tikėjau, kad Dievas atlygina gausiai tam, kuris patiria neteisybę. Tikėjau ir toliau, kad Dievas nuostabiai tvarko mano gyvenimą ir kovoja mano kovas. Po kelių dienų kita mano projektas buvo patvirtintas, kuris man davė dvigubai daugiau naudos nei buvo planuota. Tokiu būdu man ne tik buvo atlyginta padarytas nuostolis, bet ir gauta daugiau pajamų nei tikėjausi.

Visi tam tikru metu einate per sunkumus. Dievas ne tik mato jūsų situaciją, bet ir laimina jus dar gausiau negu anksčiau. Jei nepasiduodate pykčiui ir nusivylimui, jūs leidžiate Dievui darbuotis. Gal kaip jaunas krepšininkas ir jūs buvote atstumti. Gal kaip Danielė augote netinkamoje aplinkoje, nesustokite ten, nesusitaikykite su tuo. Ta sunki situacija parodo, kad dabar Dievas jus laimins dar gausiau. Jei tikėsite jo galia, jis tikrai ves jus į naujus laimėjimus.

Gal kai kurie neturėjote tėvų, kurie ugdytų jūsų tikėjimą. Gal kiti patyrėte daug įžeidimų ir smurto šeimoje. Gal netekote mylimo žmogaus. Tikrai Dievas dabar darbuojasi. Paleiskite visa tai, ką bloga patyrėte. Paleiskite visas nesėkmes. Nepykite ant tų, kurie griovė jūsų gyvenimą. Palinkėkite jiems viso gero. Kreipkite žvilgsnį į Dievą, kuris yra geras ir dosnus. Priimkite gausią jo palaimą. Priimkite ramybę, kūrybingumą, džiaugsmą. Jei kas nors sugadino jūsų gyvenimą, jie jums padarė paslaugą, nes Dievo galia ir malonė ir galia ypatinga pasireiškia silpno ir vargstančio žmogaus gyvenime.

Dievas viską mato, jis viską registruoja. Jis tikrai veda jus per sunkumus ir kentėjimus į naujas pergales. Prisiminkite, kad Viešpats jau dabar jus stiprina ir dovanoja savo turtų gausą. Jei pasiliksite jam ištikimi, jei tikėsite jo gerumu, jei dalinsite gerumą, jūs tikrai patirsite dar daugiau teigiamų pokyčių visose srityse.

-

Sekmadienio malda

Visagali amžinasis Tėve, tikiu, kad tu visada su manimi. Tau viskas įmanoma. Tavęs neriboja gamtos dėsniai, kitų nuomonė apie mane. Tu esi mano vadovas. Tu matai, kad tau ištikimai tarnauju. Atleidžiu tiems, kurie mane įžeidė, įskaudino arba neteisingai pasielgė. Tu matai, kai man sunku. Tu matai, kai kenčiu ir vargstu. Tu su manimi, kai aš nematau pagerėjimo, kai nesipildo mano svajonė. Tu viską žinai. Tu vedi mane ten, kur turiu būti. Tėve, dėkoju už tavo stiprybę, kurią man dovanoji. Tikiu, kad tu atkuri tai, kas sugriauta. Tu dabar vedi mane iš šios sunkios situacijos. Tu laimini mane. Tu dovanoji man naujas pergales, laimėjimus, paaukštinimą, sprendimus, sveikatą. Niekas negali man sutrukdyti, nes tu vedi mane pačiu geriausiu keliu. Gyvensiu visavertį gyvenimą, kurį man dovanoji. Tikiu, kad šią savaitę dar labiau patirsiu tavo galią per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 Kun. Rytis Gurkšnys SJ