Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR MALDA

Mieli mano svetainės skaitytojai,

Dėkoju, kad skaitote, apmąstote ir panaudojate mano mokymų mintis bei dalinate jas kitiems.

Tikiu, kad jos neša arba neš gausių vaisių jūsų gyvenime.

Kitą sekmadienio mokymą paruošiu ir įdėsiu į svetainę rugpjūčio 26 d.

Pasistenkime atitrūkti nuo kasdieninės aplinkos bei darbų. Skirkime laiko poilsiui, tylai ir atsinaujinimui visose gyvenimo srityse. 

Linkiu visiems jums ramios, įspūdingos ir nuostabios vasaros bei jos nuotykių.

Kun. Rytis

Mūsų turtingumas

2017 07 16 

Kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. /Mt 13, 12/ 

Pakalbėkime šiandien apie mūsų turtingumą. Jėzus sako, kad turtas sukuria dar daugiau turto. Tas, kas turi tikėjimą Dievo žodžiu, tas turi ir kitų gėrybių su pertekliumi. Tačiau dažnai mes turime labai mažai tikėjimo jo galia. Mes mąstome apie tai, kad niekada nepasieksime savo svajonių. Mąstome, kad neturime talentų, draugų, pinigų, jėgų, laiko. Netikime, kad mūsų šeima gali būti darni ir laiminga. Netikime, kad išsilaisvinsime iš skolos naštos. Toks požiūris trukdo mums priimti naujus turtus. Jei mes nematome reikiamo kelio, tai dar nereiškia, kad nėra tokio kelio. Visada yra išeitis iš sunkios padėties net ir tuomet, kai mes nematome jos. 

Kai Abraomo žmona Sara netikėjo Dievo pažadu, jis sakė jai: „Argi yra Dievui negalimų dalykų? /Pr 18, 14a/. Jis sako kiekvienam iš jūsų: „Ar man yra negalimų dalykų? Ar tavo problemos yra per daug sunkios man? Ar tavo svajonės man per didelės? Argi aš negaliu padaryti taip, kad jos išsipildytų? Argi aš negaliu atkurti tavo santuokos, tavo sveikatos, tavo džiaugsmo?“ Tikėkite, kad jam viskas įmanoma. Jis visagalis. Jis gali pakeisti net pačią sudėtingiausią situaciją. Jis mėgsta daryti tai, kas žmogui atrodo neįmanoma. Jis nori nustebinti jus savo gerumu. Tačiau nepatirsite jo, jei netikėsite. Jėzus sako, kad tikėjimas padaro mus turtingais, sveikais ir laimingais. 

Viena jauna mama labai svajojo apie nedidelį baseiną šalia savo namų. Ji keletą kartų užsiminė apie tai savo vyrui. Tačiau jis nepritarė šiai žmonos idėjai. Jis sakė jai: „Tai per brangu. Jam reikia daug priežiūros. Neturime nei laiko, nei pinigų naujam baseinui įsirengti ir prižiūrėti. Galime įsirengti ką nors kita savo kieme.“ Žmona klausėsi jo atsakymo, bet negalėjo priimto jo. Po kelių dienų ji vėl kalbėjo apie baseiną. Vyras klausėsi jos ir mąstė, kad jos svajonė neišsipildys. Ji dažnai maldoje dėkojo Dievui už jo gerumą. Praėjo vieneri metai. Vyro nuomonė nesikeitė. Jis kartojo: „Sakiau tau jau daug kartų, kad mes nepirksime baseino.“ Ji toliau atkakliai kartojo savo maldą. Ji tikėjo, kad Dievas viską tvarko ir darbuojasi taip, kad jos svajonė išsipildytų. Širdyje ji žinojo, kad vieną dieną jų kieme bus baseinas. 

Vieną dieną ji išmatavo sklypą ir pažymėjo, kurioje vietoje bus baseinas. Vyras paklausė jos: „Ką tu čia matuoji?“ Ji atsakė: „Aš mąstau, kurioje vietoje būtų geriau įrengti baseiną.“ Vyras tylėjo ir mąstė: „Čia nebus jokio baseino.“ Po šešių mėnesių jie dalyvavo renginyje. Ten jie netikėtai susipažino su kita pora, kuri turėjo baseinų gamybos įmonę. Žmona pasinaudojo proga, papasakojo jiems apie jos seną svajonę. Jie nusprendė padovanoti jiems naują baseiną. Po kelių mėnesių baseinas buvo įrengtas ten, kur žmona planavo. Visa šeima džiaugėsi šia dovana. Visi mąstė apie tai, ką padarė mamos ištvermingas tikėjimas ir atkakli malda. Ji leido nepaprastai Dievo galiai veikti ir jos svajones paversti tikrove. 

Šventasis Raštas sako: „Džiaukis iš širdies VIEŠPAČIU, ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis /Ps 37, 4/.“ Laikykite Dievą savo gyvenime centre. Garbinkite jį savo žodžiais ir darbais. Jūsų tikėjimas sukurs jums dar daugiau turtų. Jis tikrai padarys taip, kad kiti žmonės būtų palankūs jums. Jis ves jus taip, kad būtumėte tinkamoje vietoje reikiamu laiku. Jo palaima jus lydės jus kiekviename jūsų žingsnyje. 

Vieniša mama gyveno labai vargingai su savo mažamete dukra. Kiekvieną sekmadienį meldėsi savo bažnyčioje. Ji sužinojo, kad jos bendruomenė planavo didelį bažnyčios remonto projektą. Vieną sekmadienį kunigas paskelbė, kad visas remontas kainuos 2 milijonus eurų. Jis drąsino bendruomenės narius prisidėti prie jo tiek, kiek kas gali. Be to, jis paklausė jų: „Jei Dievas staiga duotų jums didelių netikėtų pajamų, kas iš jūsų paaukotumėte juos šiam projektui? Tikrai neprašau ir nereikalauju jūsų aukoti, jei dabar neturite. Tik noriu paklausti jūsų, ar jūs paaukotumėte bažnyčiai, jei staiga gautumėte nepaprastai didelių pajamų. Ar galite įsipareigoti padaryti tai?“ Ta jauna moteris pakėlė ranką. 

Po kelių dienų jos labai turtingas draugas paskambino jai. Jis sakė, kad jis neseniai gavo netikėtų pajamų, nes laimėjo teismo procesą. Jam buvo paskirta 2 milijonų eurų suma. Jis širdyje jautė, kad turi padovanoti tuos pinigus jai. Ji labai džiaugėsi tokia dovana ir dėkojo jam. Ji sakė jam: „Aš jau žinau, kaip panaudosiu šiuos pinigus. Aš paaukosiu juos savo bažnyčios projektui.“ Po kelių dienų jis vėl paskambino jai ir pasakė: „Aš jaučiu, kad aš turiu duoti tau dar 2 milijonus. Jei tu nusprendei tuos 2 milijonus atiduoti bažnyčiai, aš nusprendžiau duoti tau dar 2 milijonus tam, kad tu pati juos turėtum.“ 

Tai Dievo malonė, kuri su pertekliumi pripildo tikinčiojo gyvenimą. Tikėjimas padaro žmogų turtingu. Per keletą dienų ta moteris gavo tai, ko negalėjo niekada pasiekti savo pastangomis. Vienas drąsus jos apsisprendimas paskatino tai, kad jos draugas gautų naujų pajamų, kad jis paskirtų jas jai, kad ji galėtų įvykdyti savo įsipareigojimą bažnyčiai. Ji suremontavo bažnyčią, neišleisdama nei vieno cento. Tai parodo, kad Dievas gausiai laimina tą, kuris dosniai laimina kitus. 

Žinoma, ta moteris galėjo pasielgti kitaip. Kai kunigas prašė įsipareigoti aukoti ateityje, ji galėjo mąstyti: „Tikrai nekelsiu rankos. Tikrai niekada negausiu papildomų pajamų arba dovanų. Tai ne man.“ Tačiau ji drąsiai pakėlė ranką ir mąstė: „Viešpatie, tikiu, kad tu viską gali. Tikiu, kad tu gali duoti man tai, ką aš paaukosiu savo bažnyčiai. Tikiu tavo nepaprasta galia. Tu esi mano pajamų šaltinis. Tu duodi man visa tai, ko man reikia.“ Toks tikėjimas leido jai padaryti teisingą pasirinkimą, pakelti ranką ir įsipareigoti paremti bažnyčią. Toks tikėjimas leido Dievui daryti nuostabius dalykus jos gyvenime. Jis padarė ją turtinga. 

Tam, kad priimtumėte gausią palaimą, jūs neprivalote žinoti, kaip viskas įvyks. Jūs neprivalote išsiaiškinti visas priežastis, kodėl jūsų gyvenime jums sunku. Jūs privalote tikėti jo galia. Jūs privalote kuo dažniau kartoti septynis paprastus žodžius: „Viešpatie, aš tikiu, kad tu viską gali.“ Gal sergate. Kartokite: „Viešpatie, aš tikiu, kad tu viską gali.“ Gal jus vargina skola. Kartokite: „Viešpatie, aš tikiu, kad tu viską gali.“ Gal seniai laukiate paaukštinimo. Kartokite: „Viešpatie, aš tikiu, kad tu viską gali.“ Mažiau mąstykite apie tai, ko jums trūksta. Dažniau mąstykite apie Dievo meilės galią, kuri veikia jūsų gyvenime. Sėkite gerą tikėjimo sėklą. Leiskite jai įsišaknyti jūsų širdyje ir mintyse. Tikėkite, kad jums paruošos gausios malonės su pertekliumi. 

Kai kurie iš jūsų šiandien mąstote, kad šie metai bus vidutiniški. Tačiau prisiminkite, kad Dievas paruošė jums nuostabius metus. Gal jūs planuojate kai nors išgyventi. Jis planuoja jums visokių turtų gausą. Jūs mąstote apie tai, kaip įveikti visokius trūkumus. Jis mąsto apie dvasinių ir materialinių gėrybių perteklių. Jūs mąstote apie tai, kaip jums išgyventi. Jis mąsto apie tai, kaip jums klestėti. Dažniau mąstykite apie tai, ką mąsto Dievas. Jis turi paruošęs jums dar daug nepaprastų dalykų. Jis turi paruošęs jums naujas galimybes, pilną išgydymą, laimingą šeimą. Jis nori daryti tai, kas jums atrodo neįmanoma. Jis nori padaryti jus turtingu. 

Viena jauna moteris sakė: „Ryti, nemanau, kad pasveiksiu. Mano gydytojai sako, kad nėra veiksmingo gydymo mano ligai.“ Sutinku, kad medicinos mokslas turi savo ribas. Šiuolaikinė medicina gali labai daug. Tačiau ji negali išgydyti visų ligų. Prisiminkite, kad ji yra tik vienas iš gydymo būdų. Klausykite ne tik tai, ką sako gydytojai, bet ir tai, ką sako Šventasis Raštas. Jis sako: „Aš grąžinsiu tau sveikatą, tavąsias žaizdas aš užgydysiu, – tai VIEŠPATIES žodis /Jer 30, 17a/.“ Jėzus sako: „Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima /Mt 19, 26/.“ Kai vargina sunki liga, kai gydytojai negali padėti, dažnai kartokite tikėjimo žodžius: „Nemirsiu, bet gyvensiu ir skelbsiu VIEŠPATIES darbus /Ps 118, 17/.“ 

Gal nematote, kaip pasieksite savo svajonę. Prisiminkite, kad Dievas turi tūkstančius būdų padaryti, kad jos labai greitai taptų tikrove. Jūs mąstote apie tai, kas paprasta. Jis mąsto apie tai, kas nepaprasta. Jo neriboja medicinos pasiekimai, mokslo atradimai, ekonominė padėtis. Jo neriboja žmogaus atrasti gamtos dėsniai. Jis gali paimti jūsų jėgas ir padauginti jas. Jis gali paimti jūsų talentus ir padauginti juos. Jis gali paimti jūsų pajamas ir padauginti jas. Jei tikėsite jo nepaprasta galia, jūs būsite turtingi visose gyvenimo srityse. 

Kiekvienas tėvas nori padaryti ką nors gera dėl savo vaikų. Jis džiaugiasi, kai jo vaikai laimingi, turtingi, sveiki. Jūsų dangiškasis Tėvas nori, kad patirtumėte jo gerumą ir turtingumą. Jis nori nustebinti jus savo malonių gausa. Jis duoda jums jūsų širdies troškimus ir darbuojasi, kad jie išsipildytų. Tikėkite jo meilės galia. Tikėkite, kad šie metai bus ne vidutiniški, bet ypatingi metai. Šiais metais išsipildys jūsų didelė svajonė. Šiais metais atrasite savo talentą, apie kurį nežinojote anksčiau. Šiais metais jūs pasveiksite arba sustiprėsite. Jūsų laukia dar daug netikėtų pokyčių, galimybių, pasiekimų, turtų ir kitų nuostabių dalykų su pertekliumi. 

-

Sekmadienio malda 

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad kas turi, tam bus duota. Kai turime tikėjimą tavo Žodžiu, mes turime visokių turtų su pertekliumi. Dėkoju tau už sveikatą, darbą, šeimą, ramybę ir kitus gausius turtus. Tikiu, kad tu dabar keli mane į naują lygį darbe ir finansuose. Tu gydai mano ligas. Tu išlaisvini mane iš visokių trūkumų ir dovanoji visokių turtų gausą. Kai aš mąstau apie tai, kaip įveikti visokius trūkumus, tu mąstai apie dvasinių ir materialinių gėrybių perteklių. Kai aš mąstau apie tai, kaip man išgyventi, tu mąstai apie tai, kaip man klestėti. Mokyk mane dažniau mąstyti apie tai, ką tu mąstai. Viešpatie, aš tikiu, kad tu viską gali. Tu nori daryti tai, kas man atrodo neįmanoma. Parodyk man žmones, kuriuos turiu laiminti savo jėgomis, talentais ir turtais. Priimu tave ir visus gausius turtus per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 Kun. Rytis Gurkšnys SJ