Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Mieli mano svetainės lankytojai,

Dėkoju Jums, kad skaitote ir dalinate mano mokymų mintis kitiems.

Kitas mano sekmadienio mokymas bus parengtas rugsėjo 2 d.

Linkiu Jums visiems ramių vasaros atostogų dienų ir sėkmės darbuose!

 Esame nuostabiai sukurti

2018 06 24

Šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas. /Ps 139, 14a/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kad esame nuostabiai sukurti. Daugelio asmeniniame gyvenime vyksta nuolatinė žiauri kova su savimi pačiu. Jie nepatenkinti savo išvaizda, asmenybe, sugebėjimais, savybėmis. Jie nuolat mąsto, kad norėtų būti kitokie. Jie norėtų būti truputį didesnio ūgio, linksmesnio charakterio, turėti žalias akis, daugiau sąmojo, mažiau svorio. Jie nuolat mąsto apie tai, kad norėtų būti kitokie. Jie nelaimingi, nuliūdę ir nusivylę. Jie nemoka ir negali gėrėtis savimi. Jie pamiršta arba nepastebi, kad jie nuostabiai sukurti. Jie negali priimti kitų žmonių, nes jie negali priimti savęs.

Kai mokiausi mokykloje, vaikystėje turėjau neįprastai didelę nosį, iš kurios daugelis mano draugų šaipydavosi, kurdavo visokias pravardes. Buvau tikrai nepatenkintas savimi. Bet netrukus perskaičiau kažkokiame žurnale, kad pagal atliktus tyrimus žmonės su ilgomis nosimis gyvena apie šešerius metus ilgiau negu kiti. Nuo to laiko pradėjau džiaugtis ir didžiuotis tuo, kad toks esu. Jei esate su trumpa nosimi, nenusiminkite, susitiksime danguje, kur jūs manęs palauksite keletą metų.

Turite gėrėtis ir džiaugtis tuo, kas esate, nes tai turi tam tikrą tikslą. Neturėsite ramybės gyvenime tol, kol nuolat save smūgiuosite neigiamais žodžiais apie save. Neleiskite, kad jus valdytų jūsų neigiamas požiūris į save. Ryte atsikėlę pirmiausiai švęskite tai, kad gyvenate, kad esate nuostabiai sukurti. Kartokite: „Esu Visagalio mylimiausias kūrinys, esu palaimintas, esu apdovanotas visu tuo, kuo reikia, kad gyvenčiau pilnutinį gyvenimą. Nesu vidutiniškas kūrinys, nes esu sukurtas pagal jo atvaizdą.“

Kartą lankiausi vienoje šeimoje. Jų namų sienos buvo papuoštos įvairiausiais paveikslais. Man jie nebuvo ypatingai gražūs ir vertingi, nes nesu meno ekspertas. Kai kurie iš jų atrodė, kad juos koks nors vaikas nupiešė. Tai buvo labai modernūs, abstraktūs kūriniai, kuriuose aš nieko aiškaus negalėjau įžvelgti. Tą vakarą jie man papasakojo, kad už vieną iš jų jie sumokėjo tūkstančius dolerių. Kiti buvo šiek tiek pigesni. Kai jie tai pasakė, aš pagalvojau, kad tie paveikslai iš tikrųjų gražūs. Tą akimirką pradėjau suprasti, kas yra geras meno kūrinys. Pasirodo, kad tie paveikslai buvo vieno iš įžymiausių pasaulio dalininkų. Tada supratau, kad nesvarbu ar paveikslas yra gražus ar ne. Svarbu ne tai, koks yra paveikslas, bet kas yra dailininkas. Paveikslas įgauna savo vertę nuo savo kūrėjo. Jei kas nors pabandytų tiksliai nukopijuoti originalų paveikslą, jis neturėtų net vieno procento originalo vertės. Tas paveikslas buvo vertas pusės milijono, nes ant jo buvo genialaus dailininko pirštų antspaudai.

Nesvarbu, kaip jūs atrodote, kokias charakterio savybes turite. Jūsų vertingumą nusako tai, kas yra jūsų kūrėjas. Visagalis Visatos Kūrėjas įkvėpė jums savo gyvenimą. Esate milijonus kartų vertingesni už patį brangiausią paveikslą. Esate nuostabiai sukurti. Esate ypatingai vertingi. Nekritikuokite savęs. Pastebėkite ir pripažinkite, kad esate nuostabiai sukurti. Kasdien kartokite: „Esu palaimintas, esu talentingas, esu kūrybingas, esu nuostabiai sukurtas.“ Jūsų sielos priešas nenori, kad jūs matytumėte tai, kas gera jumyse. Jis padaro taip, kad visos silpnybės, trūkumai, klaidos būtų jums visada prieš akis. Kiekvieną rytą atsikėlę pažvelkite į veidrodį ir sakykite: „Viešpatie, šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas /Ps 139, 14a/.“ Kartokite šiuos žodžius. Tegul jie įsišaknija jūsų mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.

Jei norite gyventi laimingą gyvenimą, turite ne tik priimti save su savo silpnybėmis, bet ir džiaugtis, kad esate nuostabiai sukurti. Turite savo žodžiais ir darbais rodyti, kad esate nuostabiai sukurti. Kartais jūs giriame kitus, o savęs negalite priimti. Jūs rodote kitų puikias savybes ir talentus. Tai labai svarbu. Bet taip pat turite džiaugtis ir rodyti, kad ir jūs patys esate ypatingi ir nepakartojami. Turite rodyti savo talentus, sugebėjimus, grožį ir gerumą. Gal kiti turi tai, ko jūs neturime. Bet tikrai turite savyje tai, ko joks kitas žmogus neturi. Turite tokių talentų ir sugebėjimų, kurių niekas kitas neturi ir negali duoti.

Vieno nedidelio miestelio meras labai didžiavosi, kad pasiekė tokia pareigas. Kartą jis su savo žmona važiavo per miestelį. Sustojo į degalinę. Toje degalinėje dirbo jo žmonos buvęs draugas, su kuriuo ji daugelį metų bendravo. Kai užsipylę degalų jie važiavo toliau, vyras sakė žmonai: „Tu padarei gerą pasirinkimą, kad ištekėjai už manęs. Jei būtum jį pasirinkusi, šiandien būtum degalinės darbuotojo žmona. Ar tu nesidžiaugi, kad padarei tokį išmintingą pasirinkimą.“ Žmona atsakė: „Taip, aš džiaugiuosi savo pasirinkimu. Jei būčiau ištekėjusi už to vyro, šiandien ne tu, o jis būtų miesto meras.“

Visada prisiminkite, kas esate. Dievas įkvėpė jums gyvenimą. Jūs nešiojatės jo karališką prigimtį savyje. Esate ypatingai apdovanoti. Gal dar neatskleidėte visų savo talentų. Gal dar nepanaudojote visų savo galių. Pakelkite galvas. Gyvenkite kaip karališkos giminės atstovai. Esate Visatos Valdovo ir Karaliaus vaikai. Jūs esate mirties nugalėtojo dukros ir sūnūs. Jūs nesate kaip visi, nesate kaip kiti, nes žinote, kas esate, kas jūsų kūrė.

Prisiminkite, kad esate ypatingi, nepakartojami, vertingiausi meno kūriniai. Kiekvieną rytą mąstykite: „Man svarbu ne tai, kas aš esu, bet kieno sukurtas ir globojamas. Esu nuostabiai sukurtas. Esu vertingiausias meno kūrinys. Esu ypatingas, nepakartojamas, talentingas...“ Jei taip žvelgsite į save, jūs turėsite daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau drąsos, daugiau stiprybės. Tuomet dar labiau atskleisite savo talentus ir dovanas. Jus pastebės reikiami žmonės. Jūs sukursite naujų galimybių. Nugalėsite visas kliūtis. Peržengsite visus priešus. Jūs gyvensite tą gyvenimą, kuriam esate sukurti. Priimsite visa tai, ką Dievas yra jums paruošęs.

-

Savaitės malda 

Visagali Amžinasis Tėve, šlovinu tave, kad tu mane nuostabiai sukūrei. Tu nekuri kopijų. Esu unikalus, originalius tavo kūrinys. Matau, kad neturiu to, ką turi kiti. Tačiau man davei daug dalykų, kurių neturi kiti. Tu davei man visa tai, ko man reikia sėkmingam ir laimingam gyvenimui. norime, Tavo dovanoti talentai skirti tam, kad galėčiau rodyti tavo garbę ir didingumą. Džiaugiuosi, nes žinai, kas esu, kieko kūrinys esu. Dieve, ačiū tau, kad mane tokį sukūrei. Kartu su tavimi, gėriuosi savo akių spalva, savo odos spalva, savo charakteriu ir temperamentu. Gėriuosi savimi, didžiuojuosi tuo, kas esu. Kai einu į darbą, kai einu į parduotuvę, kai pjaunu pievelę, kai valau kambarius, gėriuosi savimi ir šlovinu tave, kad mane nuostabiai sukūrei. Kasdien dėkoju tau, kad esu tavo sukurtas, esu tavo vertingiausias kūrinys, nešiojuosi tavo nepakartojamus pirštų antspaudus. Mano asmeninis vertingumas nepriklauso nuo to kaip aš atrodau, ne nuo to, kokį charakterį ir kokius talentus turiu. Mano vertę nusako tai, kas yra mano kūrėjas, kuris įkvėpė man savo gyvenimą. Priimu tavo palaimą, naujas galimybes, mylinčius žmonės, daugiau nuostabių dalykų, kuriuos tu esi man paruošęs per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ