Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR MALDA

Žmogaus vertingumas

2017 06 25 

O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. /Mt 10, 30/ 

Pakalbėkime šiandien apie žmogaus vertingumą. Mes esame Dievo kūrybos šedevrai. Esame sukurti talentingiausio pasaulyje menininko. Nešiojamės jo pirštų antspaudus. Šventasis Raštas sako: „Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti /Ef 2, 10/.“ Tai reiškia, kad nesame atsitiktinai atsiradę pasaulyje. Mūsų išvaizda, mūsų kūno trūkumai ir privalumai, mūsų talentai ir silpnybės turi tam tikrą tikslą. Gavome visa tai, ko reikia, kad kurtume patį nuostabiausią gyvenimą. 

Dalis žmonių nesijaučia patenkinti savimi, nuolat sau priekaištauja, mato vien tik neigiamus dalykus. Jie norėtų būti truputį didesnio ūgio, linksmesnio charakterio, turėti daugiau sąmojo. Jie nesidžiaugia tuo, kad jau šiandien yra patys vertingiausi ir mylimiausi Dievo kūriniai. Jei norite būti laimingi gyvenime, turite mokytis gėrėtis tuo, kas esate, ką turite, ką darote. Ryte atsikėlę pirmiausia džiaukitės dar viena jums dovanota diena. Gėrėkitės, kad patys be kitų pagalbos atsikėlėte. Kasdien kartokite: „Esu Dievo mylimiausias kūrinys. Esu palaimintas ir apdovanotas visu tuo, ko reikia, kad gyvenčiau pilnutinį gyvenimą. Nesu vidutiniškas kūrinys, nes esu sukurtas pagal Dievo paveikslą. Gal neturiu tokių talentų, kuriuos turi kiti. Gal nesu toks patrauklus, kaip kiti. Tačiau turiu tai, ko neturi kiti. Turiu dar daug neatskleistų talentų, idėjų, tikslų. Esu stiprus, sveikas, tvarkingas, kūrybingas ir darbštus, ramus ir laimingas.“ 

Neseniai girdėjau, kad mokslininkai paskaičiavo, kiek kainuoja vidutinio amžiaus žmogus. Jie įvertino žmogaus galvos, rankų, kojų ir visų kitų kūno dalių teikiamą vertę ir duodamą naudą visuomenei. Viską sudėjo. Žmogaus vertė buvo 3 milijonai eurų. Kiekvienas iš mūsų esame bent 3 milijonų vertės. Kūrėjas tiek investavo į kiekvieną iš mūsų. Jis sukūręs mus gėrisi ir didžiuojasi savo kūriniais. Mes pilni jo galios ir malonės. Kartokime: „Dėkoju Dieve, kad nuostabiai mane sukūrei. Tu sukūrei mane nepakartojamą. Tau patinka mano šypsena, mano žvilgsnis, mano charakteris. Nesu kopija. Esu tavo kūrybos šedevras.“ 

Dažnai pasakoju apie vyrą vardu Nick Vujicic. Jis nuo pat gimimo neturi nei rankų, nei kojų. Jo tėvai buvo labai nusivylę ir nesidžiaugė jo gimimu. Mokykloje iš jo daugelis šaipėsi. Jam reikėjo nuolatinės priežiūros ir globos. Pamanytumėte, kad jis pats nelaimingiausias žmogus pasaulyje.  Priešingai, jis yra laimingas milijonierius, kuris keliauja po pasaulį vesdamas motyvacijos seminarus įvairiose verslo įmonėse bei sakydamas vilties ir džiaugsmo pamokslus didelėse bažnyčiose. Jis turi didelį namą, mėgstamą darbą, nuostabią žmoną ir gražią šeimą.  Neturėdamas kojų jis puikiai įvaldė savo kūną. Jis puikiai vaikšto namuose ir plaukioja baseine. Be to, savo dantų ir galvos pagalba, jis pats atlieka įvairius namų ūkio darbus, kalba telefonu, dirba kompiuteriu. Jis vienas iš sėkmingiausių motyvacijos kalbėtojų ir pamokslininkų savo krašte ir pasaulyje. Savo išraiškingoje ir humoro kupinoje kalboje jis spinduliuoja drąsa, tikėjimu ir džiaugsmu, kurie paliečia ir pritraukia klausančiuosius. 

Žinoma, jis galėjo pasilikti nusivylęs savo išvaizda. Jis galėjo ir toliau mąstyti, kad jis nieko niekam negali duoti. Vaikystėje galvojo net apie savižudybę. Bet paskui jis pradėjo skaityti Šventąjį Raštą ir klausti savęs, kodėl jį Dievas tokį sukūrė. Šiandien jis atrado atsakymą. Jis tiki, kad jis turi ypatingą misiją gyvenime. Jo užduotis - įkvėpti tūkstančius žmonių nepasiduoti nusivylimui, nugalėti sunkumus ir siekti didelių tikslų. Jis moko mus priimti save tokius, kokie esame ir atrasti savo misiją gyvenime. Jis sako: „Jei aš, neturėdamas nei rankų nei kojų, galėjau pasiekti tiek daug gyvenime ir tapti laimingu, ar jūs galite pasilikti nepatenkinti ir nusivylę, turėdami dvi rankas ir dvi kojas?“ Esate sukurti būtent taip, kaip Dievas norėjo. Jis davė jums visa tai, ko jums reikia laimingam ir prasmingam gyvenimui. 

Pastebėjau, kad paprastai žmonės nepatiria meilės iš kitų žmonių, kai jie nemyli patys savęs. Daugeliui trūksta meilės santuokoje, nes jie nesigėri ir nesidžiaugia savimi. Jei žmogus nemyli savęs, jis negali kurti sveikų ir stiprių santykių. Jei mąstote, kad esate nepatrauklūs ir nemylimi, tada jūs atstumiate kitus nuo savęs. Net ir grožio modelis gali atstumti visus, jei jis manys, kad yra negražus. Tai kas jūsų mintyse, pasireiškia ir išorėje. Žmonės žvelgia į jus taip, kaip jūs žvelgiate į save. Jei mąstote, kad esate vertingi, talentingi, stiprūs, mieli, tai ir kiti tai pastebi jumyse. Jei mąstote apie savo stiprybes, dorybes, talentus, jūs jų daugiau atskleidžiate savyje. 

Kartą lankiausi vienoje šeimoje. Jų namų sienos buvo papuoštos įvairiausiais paveikslais. Man jie nebuvo itin gražūs ir vertingi, nes nesu meno ekspertas. Kai kurie iš jų atrodė, kad juos nupiešė koks nors penkerių metų vaikas. Mano manymu, tai buvo labai abstraktūs ir negražūs kūriniai. Tą vakarą jie man papasakojo, kad už vieną iš tų paveikslų jie sumokėjo keliasdešimt tūkstančių eurų. Kiti buvo šiek tiek pigesni. Paveikslai buvo nutapyti vieno iš žymiausių dalininkų. 

Kai jie tai pasakė, aš pagalvojau, kad tie paveikslai tikrai gražūs ir įdomūs. Tą akimirką pradėjau suprasti, kas yra geras meno kūrinys. Tada suvokiau, jog nesvarbu, ar man paveikslas yra gražus ar ne. Svarbu, kas yra jo dailininkas. Paveikslas įgauna savo vertę nuo kūrėjo. Jei kas nors pabandytų tiksliai nukopijuoti originalų paveikslą, jis neturėtų net vieno procento originalo vertės. Tas paveikslas buvo vertas vieno milijono, nes ant jo buvo genialaus dailininko pirštų antspaudai. 

Panašiai atrodo ir mūsų vertė gyvenime. Nesvarbu, kaip mes atrodome, kokių charakterio savybių turime. Mūsų vertę nusako ne mūsų išvaizda ir sugebėjimai, bet tai, kas yra mūsų kūrėjas. Visagalis Dievas įkvėpė gyvenimą kiekvienam iš mūsų. Esame milijonus kartų vertingesni už patį brangiausią paveikslą. Esame nuostabiai sukurti. Esame itin vertingi. 

Mūsų sielos priešas nenori, kad mes taip apie save mąstytume. Jis padaro taip, kad visos silpnybės, ligos, trūkumai, klaidos būtų mums visada prieš akis. Keiskite savo neigiamą požiūrį. Nebekritikuokite savęs. Dažniau pastebėkite tai, kas gera jumyse. Pripažinkite, kad esate nuostabiai sukurti. Kiekvieną rytą atsikėlę pažvelkite į veidrodį ir sakykite: „Ačiū, Dieve, kad mane tokį nuostabų sukūrei. Esu talentingas, kūrybingas, stiprus, ramus, vertingas, mylimas kūrinys. Savyje nešiojuosi tavo pirštų antspaudus.“ 

Viena šeima pasakojo, kad prieš trisdešimt metų jie susitaupė pakankamai pinigų ir nusprendė pasistatyti savo nedidelį namą. Kadangi tuomet buvo labai sunku surasti gerą statybų firmą, jie nusprendė statyti patys. Kai baigė statyti, namas atrodė puikiai. Tačiau po poros metų jie pastebėjo, kad mūrinė tvora šalia namų pradėjo irti, nes apačioje nebuvo gero pamato. Kas mėnesį ji atrodė prasčiau ir prasčiau. Kiekvieną kartą jie, praeidami pro tvorą, mąstė ir girdėjo savo mintyse: „Kam tu statei šią tvorą? Tu neturi jokios patirties. Tu nesugebi to daryti. Dabar ta tvora griūva. Kaimynai tikriausiai šaiposi iš tavo kūrinio. Pataisymas kainuos daugiau pinigų ir laiko, negu jos pastatymas.“ Daug mėnesių ta viena klaida juos liūdino ir nervino. Bet vieną dieną jie apsisprendė nebepaisyti tos vienos klaidos ir pastebėti tai, ką padarė gerai. Nors tvora buvo kreiva, privažiavimas prie garažo buvo tiesus, garažo durys veikė puikiai, visa vandentiekio sistema ir šildymas veikė be problemų. Namas, jo durys ir langai atrodė labai gražiai. Jie atrado šimtus dalykų, kuriuos padarė gerai statydami savo namus. 

Mokykitės kreipti dėmesį ne į vieną nepavykusį darbą, bet į tūkstančius tų dalykų, kuriuos padarėte gerai. Taip atrasite dar daugiau džiaugsmo ir ramybės gyvenime. Tokiu būdu ugdysite pasitikėjimą Dievu ir leisite jam pasirūpinti visais trūkumais ir problemomis. 

Gal kartais sakote: „Esu tik paprastas verslininkas... Esu tik neišsilavinęs darbininkas... Esu tik eilinė mokytoja... Esu tik neturtinga senelė... Esu tik vieniša mama.“ Ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia prisiminti, kad esate Visagalio Dievo vaikai. Gal dar nepasiekėte savo tikslų, gal dar neturite mėgstamo darbo, gal šeimoje įtampa. Prisiminkite, kad jūsų asmeninis vertingumas nepriklauso nuo to, kaip jūs atrodote, koks jūsų charakteris arba pasiekimai. Jūsų vertę nusako tai, kas yra jūsų kūrėjas, kuris įkvėpė jums savo gyvenimą. Kiekvieną vakarą gėrėkitės tuo, ką tą dieną nuveikėte. Džiaukitės kiekviena diena. Pripažinkite savo vertingumą. Tuomet dar labiau stiprės jūsų tikėjimas. Jūs dar labiau atsiversite Dievo palaimai. Tada pastebėsite naujų galimybių, sutiksite reikiamų žmonių ir pasieksite dar didesnių tikslų. 

-

Sekmadienio malda

Visagali Amžinais Tėve, tu sakai, kad visi mano galvos plaukai suskaičiuoti. Dėkoju tau, kad nuostabiai sukūrei mane, myli mane ir globoji. Matau, kad turiu daug silpnybių ir trūkumų. Ne viskas vyksta taip, kaip noriu. Bet žinau, kad esu palaimintas. Esu mylimiausias ir vertingiausias tavo kūrinys. Tu matai mano grožį, gerumą, stiprybę ir talentus. Tu žvelgi į mane ir gėriesi savo kūryba. Mokyk mane dar labiau atrasti tave savo gyvenime.  Padėk man ugdyti nuolankumo dorybę tam, kad pripažinčiau tavo kūrybos grožį, kuris slypi manyje. Mokyk mane žvelgti į savo gyvenimą tavo akimis. Padėk man pastebėti tavo duotus talentus, galias, dovanas. Esu nuostabiai sukurtas. Esu vertingiausias meno kūrinys. Esu ypatingas, nepakartojamas, talentingas. Esu tavo kūrybos šedevras.  Tikiu, kad tu rodai man tai, kas geriausia manyje. Tu padedi man atskleisti savo talentus ir dovanas. Tu vedi man reikiamus žmones. Tu kuri man naujas galimybes. Tu nugali mano kliūtis ir dovanoji man naujas pergales per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 Kun. Rytis Gurkšnys SJ