Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Ištikimybė mažuose dalykuose

2020 11 15

Šeimininkas atsakė: 'Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!' /Mt 25, 21/

Pakalbėkime apie tai, kaip mes galime būti ištikimi mažuose dalykuose. Kai Dievas turi mums paruošęs didelių dalykų, jis pradeda nuo mažų dovanų. Kai nuolankiai jam tarnaujame smulkmenose, mes labai greitai judame į didesnę palaimą. Kai esame ištikimi jo vedimui, kai laikomės jo įsakymų, kai daliname gerumą kitiems, mes sukriame arba gauname daugiau gerų dalykų. Tačiau dažnai nematome gerų pokyčių savo šeimoje, darbe ar sveikatoje. Darykime ir toliau viską kuo geriausiai kiekviename žingsnyje. Būkime pasiruošę patirti gerumo gausą.

Kiniškų bambukų sėkla pasėta į dirvą net ketverius metus auga po žeme, bet neišleidžia jokių daigų žemės paviršiuje. Per tuos metus tai sėklai reikia geros dirvos, pakankamai drėgmės, tinkamos šviesos. Bambukas ilgai neišdygsta ir nepasirodo žemės paviršiuje. Atrodo, kad jis neauga. Bet po žeme jis auga ir sukuria labai dideles šaknis. Penktaisiais metais iš tų stiprių šaknų pradeda augti labai didelis augalas. Per kelis mėnesiu jis stiebiasi aukštyn net keletą metrų. Ketverius metus augalas po žeme ruošiasi augimui. Jei nebūtų lėto požeminio augimo, nebūtų ir greito augimo virš žemės paviršiaus.

Mes irgi turime daugelį metų ugdyti savo charakterį, savo atsparumą ir tikėjimą sunkumuose. Turime skirti laiko mokytis iš geriausiųjų. Turime ilgai ir ištvermingai augti tam, kad priimtume paaukštinimą, kuris mums paruoštas.

Kai esame ištikimi mažuose dalykuose, Dievas mums patiki didesnius. Gal dabar esame dykumoje, susiduriame su sunkumais. Gal dirbame darbus ir neišnaudojame savo potencialo. Galime būti pikti, nuliūdę, nusivylę bambekliai. Galime tinginiauti ir atlikti darbus paviršutiniškai. Bet nepamirškime, kad tai mūsų ugdymo, stiprėjimo ir pasiruošimo metas. Jei būsime apsileidę šiuo metu, mes nepatirsime didelių laimėjimų ir sėkmės ateityje. Darbuokimės sąžiningai, nuoširdžiai ir pasiaukojančiai mažuose dalykuose. Tikrai labai greitai patirsime paaukštinimą ir naujas bei įdomias užduotis ir pareigas.

Jaunas vyras baigė rinkodaros specialybę, bet nerado sau tinkamo darbo pagal specialybę. Keletą mėnesių jis dalyvavo darbuotojų atrankos pokalbiuose, bet niekas nepriėmė jo į darbą. Pagaliau jis gavo labai žemos kompetencijos ir įgūdžių darbą. Jis turėjo tvarkyti įmonės pašto siuntas. Visą dieną jis turėjo nešioti dėžes, jas atidarinėti ir išdalinti laiškus bei siuntinius darbuotojams. Jo išsilavinimas ir sugebėjimai buvo daug kartų didesni, negu šio darbo reikalavimai. Tačiau jis visą dieną kruopščiai darbavosi, atlikdamas tuos paprastus darbus. Niekada nesiskundė ir nepyko.

Jis kasdien dėkojo Dievui už būsimas darbo galimybes ir už nuostabią ateitį, kuri jam parengta. Trejus metus jis darbavosi toje vietoje ir nerado jokio geresnio darbo kitur. Jis sau kartojo: „Dabar esu čia. Darysiu viską kuo geriausiai. Darysiu sąžiningai visa tai, kas man priklauso. Tikiu, kad vieną dieną patirsiu tai, ką Viešpats dabar daro dėl manęs.“

Vieną dieną netikėtai atsirado vieta rinkodaros skyriuje ir jis buvo priimtas. Po poros mėnesių skyriaus vadovas turėjo persikelti į kitą miestą. Netikėtai šis jaunas vyras buvo paskirtas skyriaus vadovu. Visi stebėjosi, kad daug daugiau patirties turintys specialistai negavo šio paaukštinimo. Po kelerių metų jis tapo visos šios tarptautinės kompanijos direktoriaus pavaduotoju rinkodarai. Šiandien jis atsakingas už visos įmonės rinkodarą. Jis dėkoja Dievui už tai, kad jis vedė jį mažus darbus ir ugdė jį dideliems laimėjimams. Jis žino, kad turime pasilikti ištikimi Dievui mažuose dalykuose tam, kad būtų patikėti dideli.

Jūsų laukia staigus augimo šuolis. Jūsų laukia netikėta palaima. Netrukus patirsite didelių laimėjimų ir pergalių. Kodėl galite tikėtis gerų pokyčių? Jūs daugelį metų ištikimai tarnaujate Dievui. Jūs pasiaukojate dėl organizacijos. Jūs sąžiningai atliekate savo darbo užduotis. Jūs nuoširdžiai mylite visus žmones, kurie neparodo jums savo meilės. Jūs darbuojatės geriausiai, atiduodami visas savo jėgas ir panaudodami savo talentus. Būkite pasiruošę. Dievas labai greitai parodys savo gerumą jums. Jūs kūrėte dideles šaknis ir dabar jūsų gyvenimas pradės labai greitai augti.

Galbūt jums atrodo, kad jau pasiekėte savo aukščiausią gyvenimo tašką. Jums atrodo, kad jūsų geriausios dienos praeityje. Jūs esate laimingi, dirbate svajonių darbą, jūsų šeimos santykiai puikūs, jūsų sveikata stipri. Bet Dievas nenori, kad sustotumėte. Jis visada yra perengęs dar didesnių pergalių. Tikrai dar jūsų laukia didesni laimėjimai ir pasiekimai. Jis tikrai gali suteikti daug daugiau negu prašote ar įsivaizduojate. Juk tarnaujate Visatos Valdovui, Visagaliam Tėvui. Jis visada turi netikėtų dovanų, kuriomis jis nori nustebinti savo vaikus. Nesutokite, ugdykite šaknis, ruoškitės priimti naujas malones.        

Tarnaujate Dievui nesitikėdami padėkos ar atlygio. Labai greitai patirsite jo palaimą netikėtais keliais. Jums atsivers naujos durys, pastebėsite naujas galimybes, pasieksite naujų pergalių, sutiksite reikiamus žmones. Jūs esate ištikimi kiekviename žingsnyje. Jūsų šaknys jau stipriai išvystytos. Jokia kliūtis, joks sunkumas, jokie žmonės negali jūsų sustabdyti. Sielos priešas negali jums sutrukdyti. Jūs esate ištikimi jam dabar. Jis parodys savo galią ir gerumą labai greitai. Išsipildys jūsų svajonės. Jūs pamatysite tai, ko dabar trokšta jūsų širdis. Darbuokitės sąžiningai ir nuoširdžiai ten, kur esate. Visagalis Tėvas jums suteiks visa tai, ką jis yra jums parengęs.

Ieškoti išminties

2020 11 08

Spinduliuojanti ir neblėstanti yra išmintis, lengvai pastebima tų, kurie ją myli, ir surandama tų, kurie jos ieško. /Išm 6, 12/

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip ieškoti išminties. Išmintis visada veda mus ir rodo mums teisingą kelią. Ji niekada netempia mūsų už rankos. Ji niekada neverčia mūsų daryti tam tikrus sprendimus. Mes esame laisvi rinktis tokį gyvenimą, kokį norime. Kai esame jautrūs ir ieškome išminties, ji visada rodo mums reikiamas galimybes ir įspėja mus apie pavojus. Ji visada parodo, kurį sprendimą priimti. Ji padeda mums kasdien padaryti teisingus pasirinkimus kiekviename žingsnyje.

Prieš daugelį metų vienas vyras nusipirko 30 hektarų žemės sklypą toli nuo miesto. Jis mokėjo mažiau negu 100 eurų už hektarą. Tai buvo nederlinga ir nevertinga žemė. Jis keletą metų nenaudojo jos. Kartais nuvažiuodavo ten trumpam apsilankyti. Kaimynai labai stebėjosi jo pirkiniu ir bandė atspėti jo pasirinkimo priežastis.

Vieną dieną jie nusprendė paklausti jo: „Kodėl pirkote šią žemę? Tikriausiai turite kokį nors planą, kaip ją panaudosite ateityje?“ Vyras atsakė: „Visiškai nežinau, kam aš ją pirkau. Nuoširdžiai sakau, kad neturėjau jokio tikslo, plano ar idėjos panaudoti šį sklypą ateityje. Važiuodamas pro tą vietą, paprasčiausiai pajutau, kad turiu pirkti šį sklypą. Vidinė nuojauta man liepė tai daryti. Kai nusipirkau, pajutau didelį pasitenkinimą ir ramybę širdyje. Ir nesigailiu, kad taip padariau.“ Po tokių jo žodžių visi mąstė ir kalbėjosi tarpusavyje: „Koks neišmintingas žmogus. Koks kvailas pasirinkimas. Jei nori pirkti žemę turi ieškoti geresnės vietos. Turi pasikonsultuoti su ekspertais, kaip geriau investuoti savo lėšas.“

Po penkiolikos metų jis gavo laišką iš vienos valstybinės institucijos. Jame buvo rašoma, kad superkami sklypai toje vietoje. Ten buvo planuojamas greitkelis, kuris turėjo eiti tiesiai per jo žemės sklypą. Tomis dienomis jis gavo 100 kartų didesnę kompensaciją už jo sklypo panaudojimą kelio statybai. Vėliau žurnalistai rengė reportažą apie iškeliamus žmones. Jie paklausė to vyro: „Kas jums patarė pirkti šią žemę? Kokie ekspertai patarė jums įsigyti ją?“ Sąmojo kupinas vyras atsakė: „Mano tėvas?“ Žurnalistas: „Jūsų tėvas tikrai yra geras nekilnojamojo turto ekspertas. Jis labai išmintingas žmogus.“ Vyras: „Taip. Mano Dangiškasis Tėvas labai išmintingas. Jis yra ekspertas. Jis viską žino apie viską. Jis duoda man geriausius patarimus.“

Kodėl iš tiek daug žemės sklypų savo didelėje šalyje jis pasirinko būtent tą? Jis ieškojo išminties ir klausėsi jos balso, kuris kalba ir veikia visame kame. Visi „ekspertai“ jam sakė: „Tu darai klaidą. Tai nevertinga žemė. Tai pinigų švaistymas.“ Bet jis savo širdies gelmėje jautė, kad tai buvo geriausias sprendimas. Kai klausote tylaus širdies balso, išmintis veda jus pačiu geriausiu keliu. Kai viduje jaučiate ramybę, džiaugsmą ir padrąsinimą, tuomet išmintis kalba jums. Sekite tuo tyliu širdies balsu. Vieną dieną nustebsite, kai pamatysite, kur jis veda jus.

Vienas chirurgas dirbo Afrikoje, gydydamas vargingai gyvenančių šeimų vaikus. Kartą viena motina atnešė jam vienerių metų sūnų. Jis buvo labai silpnas. Gydytojas nustatė, kad jo širdis nusilpusi dėl prasto maisto ir nešvarumų, kurie patenka į organizmą. Vaiko širdį galima buvo išgydyti geresniu maistu ir vaistais nuo žarnyno uždegimo. Jis davė vaikui tablečių ir paguldė į ligoninę. Tačiau visą naktį gydytojas negalėjo užmigti. Jis mąstė apie tą vaiką.

Anksti ryte jis dar kartą patikrino vaiką ir vėl nerado jokių sunkios ligos simptomų. Jis ir toliau negalėjo nurimti. Jis jautė, kad vaiką reikia operuoti. Jis kažkada skaitė straipsnį, kuris rašė, kad žarnyno užsikimšimo simptomai gali būti labai panašūs į širdies nusilpimo požymius. Gavęs tėvų sutikimą, jis operavo vaiką. Jis jautė, kad tai geriausias sprendimas, nors neturėjo visų tyrimų rezultatų. Jis atvėrė pilvo ertmę ir atrado, kad vaiko žarnynas susisukęs ir užveržęs svarbias kraujagysles. Vaistai tikrai būtų neišgydę vaiko. Operacija pavyko puikiai ir išgelbėjo vaiko gyvybę. Jis darė tai, ko negalėjo paaiškinti kitiems.

Kartais aš negaliu paaiškinti kodėl atsisakau tam tikro darbo ir atkakliai siekiu to tikslo, kuris kitiems atrodo neįmanomas. Kartais jaučiu vidinį įkvėpimą palikti vieną projektą ir pradėti naują. Reikia labai daug nuolankumo, kai siekiu ieškoti išminties, o ne ekspertų patarimo. Reikia labai daug nuolankumo, kai negaliu paaiškinti, kodėl darau tam tikrą sprendimą, kodėl pasirenku tokį projektą. Tikrai sunku paaiškinti, kodėl išmintis duoda įkvėpimą būtent man rašyti knygą apie gyvenimo sėkmės dėsnius. Tikrai negaliu pilnai paaiškinti, kodėl noriu kurti garso įrašus apie laimingų žmonių įpročius ir išsiųsti juos internetu tūkstančiams išminties ieškančių žmonių. Tikiu, kad tokie troškimai iš Dievo, nes jie jau daugelį metų dega mano širdyje. Tikiu, kad jis įvykdys tai, ką pradėjo mano gyvenime. Jis žino, ko reikia žmonėms. Jis rodo, kaip įvykdyti tokius projektus. Jis visada mato daugeliu žingsnių toliau negu aš.

Jūs turite savyje tą išminties galią, kuri padeda jums atpažinti tai, kas gera ir teisinga. Ji yra jūsų patarėjas, mokytojas, vadovas, kuris gyvena jūsų širdyse. Ji rodo ir dovanoja jums tai, kas geriausia. Tikėkite, kad jūsų išmintis veda jus pačiu geriausiu keliu. Darykite sprendimus, kurie teikia jums ramybę ir padrąsinimą. Pasitraukite nuo tų dalykų ir žmonių, kurie jums kelia nerimą ir baimę. Tuomet išmintis ves jus pačiu geriausiu keliu. Tuomet ji pripildys jus dar labiau, atvers reikiamas duris, parodys tinkamas galimybes. Jūs nugalėsite visas kliūtis ir kursite laimingą gyvenimą.

Visų šventųjų iškilmė

2020 11 01

Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. /Mt 5, 12/

Pakalbėkime šiandien apie pripažinimą. Visi siekiame pastebėti ir pripažinti kitų pasiekimus ir nuopelnus. Taip pat dauguma norime, kad ir kiti mus pastebėtų bei vertintų mūsų pastangas ir darbus. Kai kas nors išeina iš darbo į pensiją, mes paprastai rengiame atsisveikinimo vaišes. Norime viešai padėkoti už to žmogaus bendradarbiavimą keletą metų. Norime įvertinti ir parodyti jo įnašą į visos organizacijos gerovę. Tai galimybė ne tik padėkoti žmogui, bet ir parodyti visiems, ką mes vertiname ir branginame.

Žiniasklaida paprastai rodo įvairias aktorių, solistų, politikų, sportininkų ir kitų profesijų atstovų apdovanojimų ceremonijas. Prezidentai taip pat kasmet įteikia įvairius valstybinius apdovanojimus daugiausiai šalies gerovei pasitarnavusius žmones. Tie apdovanojimai primena mums, kiek daug laisvalaikio, poilsio, pramogų ir kitų gerų dalykų jie turėjo paaukoti, siekdami didelių ir prasmingų tikslų bei pergalių. Tai skatina ir palaiko kitus žmones taip pat siekiančius išnaudoti savo talentus, laiką ir jėgas kitų gerovei. Jų pasiekimai parodo jų charakterio stiprybes ir dorybes, jų pasiaukojimą ir pasišventimą. Jų pasiekimai įkvepia kitus irgi siekti didesnių tikslų, kurti gražesnį pasaulį.

Bažnyčia taip pat tam tikromis dienomis prisimena ir pagerbia tuos, kurie daug nuveikė ir pasiekė gyvendami dėl kitų ir darbuodamiesi didesnei Dievo garbei. Šiandien Visų šventųjų iškilmės dieną, mes išreiškiame padėką tiems Bažnyčios nariams, kurie savo gyvenimo šventumu jau laimėjo Dangaus karalystę. Ši šventė skirta parodyti ir pripažinti tuos, kurie baigė savo žemišką gyvenimą ir pasiekė amžinybės namus. Mes dėkojame jiems už jų gyvenimo pavyzdį, kuris pradeda mūsų kelyje į Dangų.

Vieni šventieji yra labai plačiai žinomi. Juos pripažįsta ir jų globą patiria milijonai žmonių pasaulyje. Daugelis žino šventuosius Pranciškų Asyžietį, Tomą Akvinietį, Antaną Paduvietį, Teresę Avilietę, Joną Paulių II, Motiną Teresę ir kitus. Tačiau šalia mūsų gyvena labai daug šventųjų, kuriuos mažai kas pastebi ir pripažįsta. Daugelis jų yra labai tylūs, ramūs, nuolankūs, dosnūs, mieli, linksmi žmonės. Jie dar neišgarsėjo visame pasaulyje. Tačiau jie jau neša gerumą, meilę, ramybę, džiaugsmą, tikėjimą į kitų gyvenimus. Jie laimina kitus savo mintimis, žodžiais ir darbais. Jie padeda kitiems atskleisti tai, kas geriausia juose. Jie įkvepia mus atskleisti šventumą, kuris slypi kiekviename iš mūsų. Jie moko mus atrasti, panaudoti ir dalinti tai, ką geriausia turime savyje.

Šventas žmogus nėra tas, kuris visą dieną atlieka dvasines pratybas ir visada kalba apie Dievą. Šventas yra tas, kuris kasdien uoliai darbuojasi ten, kur jis yra dabar. Tačiau jo akys nuolat nukreiptos į ateitį. Jis kruopščiai atlieka savo kasdienines užduotis. Tačiau dažnai mąsto apie amžinybę, kuri jo laukia. Jis kuria savo žemišką gyvenimą pagal Dangaus viziją. Jo veiksmai ir pasirinkimai paremti tikėjimo šviesa. Jo darbuose atsispindi amžinybės džiaugsmas. Jo žodžiai ir charakteris rodo Dangaus ramybę.

Mes visi norime būti šalia laimingų, linksmų, ramių žmonių. Mums reikia tų, kurie spindi savo džiaugsmu net ir tuomet, kai jie eina per gyvenimo sunkumus. Mus traukia tie, kurie rodo atsparumą, ryžtingumą, drąsą, tikėjimą, išmintį kiekvienoje sudėtingoje situacijoje. Jie semiasi stiprybės ir ištvermės iš amžinojo gyvenimo, kuris jau vyksta čia ir dabar. Jie laimingi, nes jie išlaiko pusiausvyrą tarp dabarties ir ateities. Jie pasiaukojančiai darbuojasi, atlikdami savo kasdieninius įsipareigojimus šeimoje, darbe, moksle, bendruomenėje. Tačiau savo kasdienybę pripildo dvasinėmis pratybomis. Jie laimingi ir savo laime užkrečia kitus. Jie švyti ir įkvepia kitus siekti daugiau. Jie kasdien darbuojasi taip, tartum viskas nuo jų pačių priklausytų. Jie meldžiasi taip, tartum viskas nuo Dievo priklausytų. Jie pasineria į savo kasdienybę, bet nuolat mąsto apie amžinybę.

Visi esame sukurti ir pašaukti laimingam sveikam, turtingam, sėkmingam ir šventam gyvenimui. Esame sukurti džiaugtis ir gerai praleisti laiką žemėje. Galime ir turime būti laimingi visose gyvenimo situacijose. Jėzus sako šiandien: „Būkite linksmi ir džiaukitės, kai sergate, kai vargina nesutarimai šeimoje, kai trūksta pinigų, kai netekote darbo ar šeimos nario. Būkite linksmi ir džiaukitės, nes jūsų laukia daug nuostabių dovanų, pasiekimų ir žmonių ateityje.“ Kaip galime džiaugtis, kai sunku, kai sergame? Kaip galime būti linksmi, kai patiriame įžeidimus ir neteisingumą? Kaip galime būti laimingi, kai netenkame mylimo žmogaus, darbo, turto? Galime džiaugtis ir būti linksmi net eidami per didelius sunkumus, nes džiaugsmas ir laimė yra ne tik mūsų emocinė būsena, bet ir mūsų pasirinkimas. Mes galime pasirinkti, kaip mes mąstysime ir elgsimės sudėtingu metu.        

Būkite šviesa pasauliui. Švieskite kitiems savo tikėjimu, džiaugsmu ir entuziazmu. Jūsų džiaugsmas duotas ne tam, kad jį paslėptumėte. Jūsų džiaugsmas turi būti išreikštas. Jūsų džiaugsmas turi būti matomas. Jis turi šviesti kitiems ir rodyti jūsų tikėjimą. Kai greitkelyje kas nors užlenda nemandagiai, jūs norite paspausti signalą, bet jūs ramiai nusišypsote. Kai jūsų vaikas išlieja pieną ant ką tik nuplautų grindų, jūs norite išbarti jį, bet jūs tik nusišypsote. Kai bendradarbis išsako jums piktą kritiką, jūs norite pasiteisinti, bet jūs tik nusišypsote jam ir nueinate.

Jūs negalite pakeisti sudėtingos situacijos arba piktų žmonių, bet visada galite pasirinkti džiaugsmą ir ramybę tose situacijose. Būkite linksmi ir džiaukitės. Kasdien kurkite teisingą požiūrį. Žvelkite į Dievo gerumą. Skaičiuokite jo palaiminimus. Jis tikrai pakeis net pačią sudėtingiausią situaciją. Jūs turėsite daugiau jėgų savo kovose. Jūs kursite laimingą ir šventą gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ