Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Sunkumų nauda

2020 06 28

Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. /Mt 10, 38/

Pakalbėkime apie tai, kaip priimti sunkumus. Visi kartais patenkame į labai nemalonias ir nepatogias situacijas. Kartais labai ilgai nepavyksta pasiekti užsibrėžto tikslo. Netenkame šeimos nario arba draugo. Kartais nesiseka sukurti gerų santykių su tam tikru žmogumi. Gal daugelį metų nerandame mėgstamo darbo. Visa tai nemalonu arba skaudu. Gal patenkame į eismo spūstį, kuri sugriauna visus mūsų tos dienos planus. Tačiau tokie įvykiai ugdo ir stiprina mus. Tokiose situacijose mes ugdome savo stiprybes ir atskleidžiame tai, ką turime geriausia savyje. Tuomet mes ugdome atsparumą, ištvermę, kantrybę, išmintį, drąsą, tikėjimą ir kitas dorybes, kurių mums reikės ateityje. Gyvenimo sunkumai ir kliūtys ruošia mus laimingam gyvenimui. Jie padeda mums priimti naujas jos dvasines ir materialines gėrybes.

Jauna moteris Danielė pasakojo, kad prieš 30 metų augo nedarnioje šeimoje. Mama niekur nedirbo ir keliaudavo nuolat iš vienos vietos į kitą, ieškodama naujo gyvenimo draugo. Danielė lankydavo mokyklą kelis mėnesius ir turėdavo kraustytis į kitą vietą. Jos gyvendavo tokiose vietose, kuriose nebūdavo vandentiekio ir elektros. Tačiau Danielė buvo viena iš geriausių mokinių klasėje. Ji niekuo nesiskundė. Jis darė geriausiai visa tai, ką tuo metu galėjo. Gimnazijos metais ji dirbo valytoja. Keldavosi anksti ryte, išvalydavo kelias klases. Vakare pasilikdavo mokykloje ir dirbdavo toliau tam, kas užsidirbtų pragyvenimui. Ji susitaupė pakankamai pinigų vasaros stovyklai. Tačiau negalėjo išvykti, nes reikėjo mamos parašo. O mama jau buvo išvykusi į kitą miestą ieškoti naujo draugo. Danielė laukė motinos kelias savaites, bet nesulaukė.

Apie tai sužinojo kita mokyklos valytoja ir priėmė Danielę į savo namus. Pirmą kartą ji pasijuto vertinga, priimta, mylima. Gimnazijoje ji mokėsi puikiai. Ji baigė ją su pagyrimu ir gavo daug apdovanojimų už socialinius projektus, kuriuos ji organizavo savo mokykloje, besirūpindama stokojančių šeimų ir globos namų vaikais. Draugai ją padrąsino siekti didesnių aukštumų. Ji stojo į didžiuosius universitetus. Labai apsidžiaugė, kai gavo laišką iš Harvardo universiteto su patvirtinimu, kad ji priimta studijuoti ten. Baigusi universitetą labai greitai gavo mėgstamą darbą. Ji šiandien laiminga ir sėkminga, nes sunkumai ją stiprino, ugdė, mokė. Ji sako, kad sunki vaikystė ruošė ją nuostabiems dalykams. Ji parodo, kad gauname daug daugiau, negu mes netekome. Problemos, netektys, trūkumai skirti mūsų gerovei.

Gal nepatiriate padėkos arba paaukštinimo savo darbo vietoje už tai, ką darote dėl visos įmonės. Gal bažnyčioje arba mokykloje jūs savanoriaujate jau daugelį metų. Tačiau nepatiriate vidinės ramybės, paguodos, dvasinės ir fizinės sveikatos. Jūs sunkiai dirbate ir pasiaukojate dėl kitų, bet santykiai šeimoje negerėja. Tai sunkumai, kurie naudingi jūsų augimui, atsparumui ir ištvermei stiprinti. Nesustokite, nepasiduokite, neliūdėkite. Prisiminkite, kad kiekviena nesėkmė ruošia jus didesnei sėkmei, pasiekimams ir kitiems teigiamiems pokyčiams. Kiekviena kliūtis skirta didesnei jūsų dvasinei ir materialinei gerovei. Sunkumai naudingi jums, nes jie padeda jums ugdyti stiprybes.

Dalis iš jūsų jau šiandien arba rytoj patirsite tam tikrų sunkumų. Gal vairuodami automobilį sutiksite vairuotoją, kurio veiksmai sukurs labai sudėtingą situaciją arba neleis jums pakeisti eismo juostos. Gal turėsite spręsti labai sudėtingą darbo situaciją tuomet, kai vėluosite į kitą susitikimą arba skubėsite atlikti kitą užduotį. Gal pas jus užsuks kaimynas prašydamas pagalbos tuomet, kai jūs stebėsite tiesioginę televizijos krepšinio rungtynių transliaciją. Tai bus jūsų charakterio savybių ugdymas ir gyvenimo vertybių mokymas.

Gal negalite priimti labai nemalonaus vadovo nurodymų. Gal jūsų sutuoktinis, vaikas arba draugas nervina ir žeidžia jus. Prisiminkite, kad tie žmonės yra galimybė jums augti ir tobulėti. Jie parodo jums tai, ką turite keisti savyje. Kai jums sunku arba nesiseka, nepasiduokite nusivylimui ir pykčiui. Prisiminkite, kad tai tik išbandymas. Tai galimybė jums tobulėti. Išlaikykite ramybę ir džiaugsmą. Tai ugdo jūsų kantrybę, gailestingumą, atidumą, geranoriškumą ir kitas savybes, kurių jums reikės ateityje.

Šventasis Raštas sako: „Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jus ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. /1 Pt 4, 13/.“ Sunkumai skirti tam, kad jie atskleistų jūsų charakterio stiprybes. Tai gali būti eismo spūstis, grubus žmogus, netikėta liga arba netektis. Dažniausiai būna labai sunku priimti tokius įvykius. Tai sukelia pyktį, nepasitenkinimą, nerimą arba nusivylimą. Pradedate pavydėti, kaltinti ir kritikuoti kitus arba save. Dalis žmonių netobulėja nes nepriima sunkumų kaip galimybės ugdyti savo charakterį.       

Priimkite sunkumus. Priimkite juos kaip pamoką ir galimybę augti bei stiprėti. Sėkite gerumą visose vietose. Darykite gera visiems, kurie neteisingai elgiasi su jumis. Ugdykite dorybes. Jei taip gyvensite, jūs kilsite visose srityse. Jūs rinksite gausų gyvenimo gėrybių derlių. Išsipildys visos jūsų svajonės. Jūs patirsite išgydymą, atsivertimą, ramybę, turtą, atleidimą, darną ir visa tai, ko trokšta jūsų širdis.

Mūsų vertingumas

2020 06 21

O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. /Mt 10, 30/

Pakalbėkime šiandien apie žmogaus vertingumą. Mes esame Dievo kūrybos šedevrai. Esame sukurti talentingiausio pasaulyje menininko. Nešiojamės jo pirštų antspaudus. Šventasis Raštas sako: „Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti /Ef 2, 10/.“ Tai reiškia, kad nesame atsitiktinai atsiradę pasaulyje. Mūsų išvaizda, mūsų kūno trūkumai ir privalumai, mūsų talentai ir silpnybės turi tam tikrą tikslą. Gavome visa tai, ko reikia, kad kurtume patį nuostabiausią gyvenimą.

Vyras vardu Nick Vujicic, kuriam dabar beveik 40 metų, nuo pat gimimo neturi nei rankų, nei kojų. Jo tėvai buvo labai nusivylę ir nesidžiaugė jo gimimu. Mokykloje iš jo daugelis šaipėsi. Jam reikėjo nuolatinės priežiūros ir globos. Pamanytumėte, kad jis pats nelaimingiausias žmogus pasaulyje. Priešingai, jis yra laimingas milijonierius, kuris keliauja po pasaulį vesdamas motyvacijos seminarus įvairiose verslo įmonėse bei sakydamas vilties ir džiaugsmo pamokslus didelėse bažnyčiose. Jis turi didelį namą, mėgstamą darbą, nuostabią žmoną ir 4 vaikų šeimą. Neturėdamas kojų jis puikiai įvaldė savo kūną. Jis puikiai vaikšto namuose ir plaukioja baseine. Be to, savo dantų ir galvos pagalba, jis pats atlieka įvairius namų ūkio darbus, kalba telefonu, dirba kompiuteriu. Jis vienas iš sėkmingiausių motyvacijos kalbėtojų ir pamokslininkų savo krašte ir pasaulyje. Savo išraiškingoje ir humoro kupinoje kalboje jis spinduliuoja drąsa, tikėjimu, optimizmu, viltimi, entuziazmu ir džiaugsmu, kurie paliečia ir pritraukia klausančiuosius.

Žinoma, jis galėjo pasilikti nusivylęs savo išvaizda. Jis galėjo ir toliau mąstyti, kad jis nieko niekam negali duoti. Vaikystėje galvojo net apie savižudybę. Bet paskui jis pradėjo skaityti Šventąjį Raštą ir klausti savęs, kodėl jį Dievas tokį sukūrė. Šiandien jis atrado atsakymą. Jis tiki, kad jis turi ypatingą misiją gyvenime. Jo užduotis - įkvėpti tūkstančius žmonių nepasiduoti nusivylimui, nugalėti sunkumus ir siekti didelių tikslų. Jis moko mus priimti save tokius, kokie esame ir atrasti savo misiją gyvenime. Jis sako: „Jei aš, neturėdamas nei rankų nei kojų, galėjau pasiekti tiek daug gyvenime ir tapti laimingu, ar jūs galite pasilikti nepatenkinti ir nusivylę, turėdami dvi rankas ir dvi kojas?“ Esate sukurti būtent taip, kad galėtumėte įvykdyti jums skirtą užduotį pasaulyje. Jūs turite visa tai, ko jums reikia laimingam ir prasmingam gyvenimui.

Viena šeima pasakojo, kad prieš trisdešimt metų jie susitaupė pakankamai pinigų ir nusprendė pasistatyti savo nedidelį namą. Kadangi tuomet buvo labai sunku surasti gerą statybų firmą, jie nusprendė statyti patys. Kai baigė statyti, namas atrodė puikiai. Tačiau po poros metų jie pastebėjo, kad mūrinė tvora šalia namų pradėjo irti, nes apačioje nebuvo gero pamato. Kas mėnesį ji atrodė prasčiau ir prasčiau. Kiekvieną kartą jie, praeidami pro tvorą, mąstė ir girdėjo savo mintyse: „Kam tu statei šią tvorą? Tu neturi jokios patirties. Tu nesugebi to daryti. Dabar ta tvora griūva. Kaimynai tikriausiai šaiposi iš tavo kūrinio. Pataisymas kainuos daugiau pinigų ir laiko, negu jos pastatymas.“

Daug mėnesių ta viena klaida juos liūdino ir nervino. Bet vieną dieną jie apsisprendė nebepaisyti tos vienos klaidos ir pastebėti tai, ką padarė gerai. Nors tvora buvo kreiva, privažiavimas prie garažo buvo tiesus, garažo durys veikė puikiai, visa vandentiekio sistema ir šildymas veikė be problemų. Namas, jo durys ir langai atrodė labai gražiai. Jie atrado šimtus dalykų, kuriuos padarė gerai statydami savo namus. Toks požiūris pagerino jų savijautą, nuotaiką, sveikatą, santykius ir darbo rezultatus.

Mokykitės kreipti dėmesį ne į vieną nepavykusį darbą, bet į tūkstančius tų dalykų, kuriuos padarėte gerai. Taip atrasite dar daugiau džiaugsmo ir ramybės gyvenime. Tokiu būdu ugdysite teisingą požiūrį į save, kitus ir pasaulį. Toks nusiteikimas padės jums atskleisti dar daugiau savo išminties, kūrybingumo ir energijos.

Jei norite būti laimingi gyvenime, turite mokytis gėrėtis tuo, kas esate, ką turite, ką darote. Ryte atsikėlę pirmiausia džiaukitės dar viena jums dovanota diena. Gėrėkitės, kad patys be kitų pagalbos atsikėlėte. Kasdien kartokite: „ Dieve, esu tavo mylimiausias kūrinys. Esu palaimintas ir apdovanotas visu tuo, ko reikia, kad gyvenčiau pilnutinį gyvenimą. Nesu vidutiniškas kūrinys, nes esu sukurtas pagal tavo atvaizdą. Gal neturiu tokių talentų, kuriuos turi kiti. Gal nesu toks patrauklus, kaip kiti. Tačiau turiu tai, ko neturi kiti. Turiu dar daug neatskleistų talentų, idėjų, tikslų. Esu stiprus, sveikas, tvarkingas, kūrybingas ir darbštus, ramus ir laimingas.“       

Gal kartais sakote: „Esu tik paprastas verslininkas... Esu tik neišsilavinęs darbininkas... Esu tik eilinė mokytoja... Esu tik neturtinga senelė... Esu tik vieniša mama.“ Ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia prisiminti, kad esate Visagalio Dievo vaikai. Gal dar nepasiekėte savo tikslų, gal dar neturite mėgstamo darbo, gal šeimoje įtampa. Prisiminkite, kad jūsų asmeninis vertingumas nepriklauso nuo to, kaip jūs atrodote, koks jūsų charakteris arba pasiekimai. Jūsų vertę nusako tai, kas yra jūsų Kūrėjas, kuris įkvėpė jums savo gyvenimą. Kiekvieną vakarą gėrėkitės tuo, ką tą dieną nuveikėte. Džiaukitės kiekviena diena. Pripažinkite savo vertingumą. Tuomet dar labiau stiprės jūsų tikėjimas, sveikata, santykiai. Tada pastebėsite naujų galimybių, sutiksite reikiamų žmonių ir pasieksite dar didesnių tikslų.

Amžinojo gyvenimo duona

2020 06 14

Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius. /Jn 6, 58c/

Pakalbėkime šiandien apie amžinojo gyvenimo duoną. Kai ją valgome, mes gauname amžinąjį gyvenimą. Ji taip pat duoda visa tai, ko mums reikia šiame gyvenime, nes jis yra amžinojo gyvenimo dalis. Ši duona dovanoja mums puikius žmones, palankias aplinkybes, reikiamas galimybes, teigiamus pokyčius. Jis duoda mums visa tai, ko mums reikia dabar ir reikės ateityje. Kai ją valgome, mes gauname visa tai, ko mes siekiame, ko trokštame, apie ką svajojame.

Jauna neturtinga mergina baigusi mokyklą pradėjo dirbti kino studijos priimamajame budėtojos padėjėja. Ji dirbo tik kelias valandas per dieną. Ji buvo kviečiama į darbą tuomet, kai budėtoja buvo labai užimta. Jauna moteris atliko savo pareigas labai kruopščiai. Be to, ji kiekvieną sekmadienį priimdavo amžinojo gyvenimo duoną. Ji tikėjo, kad ta duona veikia visas jos gyvenimo sritis.

Praėjus pusei metų netikėtai jai buvo pasiūlytas naujas pastovus darbas tuomet, kai buvo atleista viena studijos darbuotoja. Ji ir toliau stengėsi atlikti savo naujas užduotis labai gerai. Po kelių mėnesių ją netikėtai paaukštino ir jai atiteko vienos skyriaus vedėjos vieta, kuri išėjo motinystės atostogų vieneriems metams.

Kartą tos firmos savininkas pasakė savo direktoriui: „Man patinka ši mergina. Man patinka jos nusiteikimas, jos charakteris, jos pasiaukojimas. Pasirūpink, kad ji čia pasiliktų.“ Po metų ji tapo tos didelės filmų kompanijos generalinio direktoriaus pavaduotoja. Ji laiminga ir stebisi: „Vis dar negaliu patikėti, kad prieš dvejus metus pradėjau dirbti čia budėtojos padėjėja ir tapau viena iš įmonės vadovių.“ Kas įvyko? Ji patyrė tai, kas jai buvo paruošta ir dovanota. Ji darė geriausiai tai, ką ji kasdien galėjo. Ji tikėjo, kad jos laukia daug nuostabių dalykų ateityje. Kai ji dar nematė viso to, ji tikėjo, kad gyvenimo duona ruošė jai neįtikėtinų pokyčių.

Visi galite tikėtis ir patirti neįtikėtinų pokyčių savo šeimoje, finansuose, veikloje ir sveikatoje. Visi galite tikėtis gausių gyvenimo malonių, kurios dalinamos neatsižvelgiant į žmogaus nuopelnus. Laikykite atvirą širdį. Tikėkite, kad kiekvieną akimirką gaunate tai, ko trokšta jūsų širdis. Priimkite visa tai, ką ji jums dovanoja.

Vienas jaunas vyras per autoavariją patyrė abiejų kojų traumą. Abi kojos buvo sulaužytos. Po operacijos jam gydytojai sakė, kad jis ne tik negalės niekada bėgioti, bet ir tikriausiai negalės vaikščioti be ramentų. Grįžęs iš ligoninės, jis pirmiausiai nuvyko į sporto klubą ir užsiregistravo. Žinoma, jis net kelis mėnesius negalėjo ten nueiti. Jis galėjo pasiduoti liūdnoms mintims, susitaikyti su esama padėtimi. Bet jis tikėjo, kad vieną dieną jis galės vaikščioti. Kiekvieną sekmadienį jis stiprino savo tikėjimą gyvenimo duona. Po daugelio metų jis puikiai bėgioja. Šiandien jis greitesnis už mane. Reikia klausyti gydytojų. Bet šiuolaikinė medicina nėra visagalė. Amžinojo gyvenimo duona gali daugiau negu medicina ir gydytojai.

Niekada neplanuokite skurdaus ir vargingo gyvenimo. Nesate, kaip visi, nes dažnai priimate gyvenimo duoną. Kai ją priimate, ji pripildo jūsų visą gyvenimą savo galia. Tikėkitės ilgo, turtingo ir sveiko gyvenimo. Kiekvieną rytą kartokite: „Amžinasis Tėve, dėkoju, kad darbuojiesi mano gyvenime. Tikiu, kad viskas keičiasi mano gerovei. Tu kvieti mane nuolat tobulėti, mokytis, augti ir klestėti.“

Planuokite ilgą, sveiką ir laimingą gyvenimą. Nusistatykite sau didelį gyvenimo tikslą. Tai turėtų būti toks tikslas, kurio per savo gyvenimą nepasiektumėte, kad kiti tai tęstų ir naudotųsi jūsų darbo vaisiais. Tikėkite, kad būsite sveiki, kūrybingi, aštraus mąstymo, stiprūs ir laimingi iki pat paskutinės dienos. Jūsų tikėjimas veikia jūsų gyvenimą ta linkme, kuria tikite, kuria nuosekliai darbuojatės.

Gyvenimas nuolat lieja netikėtą palaimą kiekvienam iš jūsų. Jūs patiriate tai, kai staiga sutikti žmonės padeda jums, kai jie netikėtai pasiaukoja dėl jūsų, kai jie duoda jums tai, ko jums labai reikia. Kartais jie ir patys nesupranta kodėl jaučia įkvėpimą padėti jums. Gyvenimas duoda paaukštinimą, išmintį, galimybes, žmones. Visa tai laukia jūsų ateityje. Jis laukia, kada jūs atversite širdis ir priimsite visa tai.

Kai žvelgiu į savo gyvenimą, stebiuosi, kaip galėjau gauti tiek, kiek dabar turiu. Baigiau net 11 metų geriausių studijų Austrijoje, Vokietijoje, Amerikoje ir kitose pasaulio šalyse. Gavau tai, apie ką jau seniai svajojau. Tapau kunigu, gimnazijos direktoriumi ir laimingo gyvenimo mokytoju. Sunku patikėti, kad esu vienas iš labiausiai apdovanotų žmonių, nors neturiu išskirtinių įgimtų talentų. Mano svajonės išsipildė daug daugiau negu tikėjausi. Visada tikėjau amžinojo gyvenimo duonos galia pasaulyje. Stengiausi daryti geriausiai tai, ką galėjau. Tai vedė mane pačiu geriausiu keliu ir patyriau gausių materialinių ir dvasinių turtų.       

Daugelis turite didelių troškimų. Pasilikite ištikimi savo svajonėms. Tikėkite, kad kažkas nuostabaus laukia jūsų ateityje. Jūs eisite nuo įmonės budėtojo iki vadovo. Jūs pakilsite nuo įrangos valytojo iki įrangos savininko. Jūs persikelsite iš buto į namą. Jūs sutiksite reikiamą žmogų, kuris atvers jums naujas duris. Pateksite į įmonę, kurioje gausite mėgstamą darbą. Sukursite puikią šeimą. Sustiprinsite savo santykius. Patirsite dar daugiau džiaugsmo, ramybės, prasmės ir kitų dovanų.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ