Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Besąlygiškas pasitikėjimas

2018 03 25 

„Aba, Tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę! Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu.“ /Mk 14, 36-37/ 

Pakalbėkime apie besąlygišką pasitikėjimą. Kartais gyvenime patiriate netikėtus posūkius, nemalonias situacijas, nesėkmes, netektis ir dideles kliūtis. Sunkumai ir kliūtys kartais jums atrodo neįveikiamos. Tuomet prarandate drąsą ir pasiduodate nusivylimui. Pradedate abejoti Dievo galia, gerumu ir veikimu. Tačiau tokioje situacijoje turite tikėti, kad jis toliau veda jus. Turite pasitikėti juo, kai nesuprantate, kodėl visa tai vyksta. 

Šventasis Raštas sako: „VIEŠPATS man įvykdys savo užmojį /Ps 138, 8a/.“ Jis sako, kad jūs neprivalote viską padaryti ir pasiekti savo pastangomis. Jūs turite nusiraminti, atsipalaiduoti ir leisti jam veikti. Jis gali viską padaryti geriau negu jūs. Jis žino geriausią ir lengviausią kelią. Jis viską sukūrė. Jis visatos valdovas. Jis viską valdo, tvarko ir daro jūsų gerovei. 

Galbūt kažkas nevyksta taip, kaip norite. Nepasiduokite liūdesiui ir nusivylimui. Kai susiduriate su sunkumais, turite maldoje kartoti: „Dieve, man sunku dabar. Bet žinau, kad tu keiti mano sunkią situaciją ir darbuojiesi mano gerovei. Esu laimingas, nes žinau, kad tu viską nuostabiai tvarkai. Priimu tavo stiprybę ir tai, ką dar esi man parengęs. Džiaugiuosi kiekviena savo gyvenimo akimirka, nes tu vedi mane geriausiu keliu. Man sunku, bet aš visur einu su šypsena, nešu gerumą kitiems, šlovinu tave kiekviename žingsnyje. Pasitikiu tavimi. Tebūnie, kaip tu nori.“ 

Kartais mes negauname to, ko prašome, nes tam dar netinkamas laikas arba dar nesame pasirengę priimti to. Negauname tam tikrų dalykų, nes Dievas ruošia mums kažką geresnio ir didingesnio. Galbūt jis leidžia sunkumus tam, kad mus mokytų ir ugdytų mūsų stiprybę, ištvermę, kantrybę, atkaklumą ir atsparumą. Jis visada ruošia mus didesniems darbams ir pergalėms. Jis nori duoti mums tai, kas geriausia mums. 

Apaštalas Paulius rašė: „Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau /2 Kor 12, 7/.“ Paulius pasakojo apie tam tikrą savo kūno ligą arba negalią, kuri jam trukdė gyventi ir darbuotis. Tris kartus jis prašė Dievą pašalinti ją iš jo kūno. Tačiau jis nepašalino jos. Paulius šlovino Dievą, jam tarnavo, jį skelbė, jis parašė apie pusę Naujojo Testamento raštų. Kodėl jis nepašalino to, kas jam trukdė? Jis sakė apaštalui: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume /2Kor 12, 9/.“ Jis nepašalino blogio, bet davė Pauliui stiprybės gyventi su liga ir toliau sėkmingai darbuotis. Jis davė jam visa tai, ko reikia laimingam gyvenimui. 

Galbūt jis nepašalina kokio nors blogo dalykų iš jūsų gyvenimo. Tačiau jis duoda jums stiprybės darbuotis, kurti ir džiaugtis gyvenimu. Gal ne viskas tobula jūsų gyvenime. Gal norite kažką būtinai pakeisti. Prašykite, tikėkite ir atiduokite į Dievo rankas visa tai, jums reikia. Neprisiriškite prie to, ko norite ir siekiate, nes jis visada nori duoti jums didesnių ir geresnių dalykų. Kartokite: „Dieve, tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu.“ Jis dovanoja jums malonę būti laimingu šiandien. 

Kartais labai prisirišame prie savo tikslų, planų ir idėjų. Tuomet mąstome, kad viskas turi vykti taip, kaip mes norime ir planuojame. Norime pasiekti tam tikrą tikslą arba gauti tam tikrą daiktą mūsų numatytu laiku. Žinoma, turime išsakyti Dievui tai, ko trokštame, ko siekiame, ko norime. Turime prašyti, kad pasveiktų mylimas žmogus, sutiktume reikiamų žmonių, surastume mėgstamą darbą, gautume daugiau pajamų. Tačiau turime būti brandūs pasakyti: „Dieve, tebūnie, kaip tu nori. Jei nepasveiks mano mylimas žmogus, jei neteksiu darbo, jei sugrius santuoka, visada pasitikėsiu tavimi. Visada tikėsiu, kad tu man kažką nuostabaus esi parengęs. Tikiu, kad tu toliau galingai darbuojiesi mano gyvenime ir ruoši man didingą ir prasmingą ateitį.“ 

Visada patirsite tokių sunkių ir sudėtingų dalykų, kurių negalėsite suprasti arba priimti. Pastebėsite, kad sudėtinga situacija nesikeičia taip greitai, kaip norite. Galbūt kas nors nevyksta taip, kaip planavote. Gal nuoširdžiai meldėtės ir ištvermingai tikėjote, kad pasveiks mylimas šeimos narys, bet jis staiga išėjo namo pas Viešpatį. Jūs negavote to, ko prašėte, troškote, tikėjotės. Jūs mąstote, kad jis neatsakė į jūsų maldas. Tačiau jis tikrai atsakė. Bet jis atsakė jums kitaip negu jūs norėjote. Jis atsakė jums taip, kaip jis norėjo. Jis visada nori to, kas jums geriausia. 

Prisiminkite, kad negalite suprasti visų Dievo atsakymų ir veiksmų. Brandus tikėjimas yra pasitikėjimas Dievu tuomet, kai negalite suprasti to, kas vyksta jūsų gyvenime ir pasaulyje. Gal šiandien nesuprantate, kodėl nepasveiko mylimas žmogus, kodėl šeimos narys arba draugas jus skaudžiai įžeidė, kodėl atleido jus iš darbo, kodėl jus paliko sutuoktinis. Tikėkite, kad Dievas ir toliau veda jus, stiprina, drąsiną, laimina. 

Kai siekite savo didelių ir prasmingų tikslų, įsiklausykite į tai, ką Dievas jums sako. Kai jums sunku, pasitikėkite juo besąlygiškai. Kartokite: „Dieve, tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu.“ Tikėkite, kad jis gali daugiau, negu jūs prašote arba įsivaizduojate. Tikėkite, kad jis jau dabar kažką nuostabaus ruošia ir nori padovanoti jums. Jei taip mąstysite ir darysite, jūs patirsite dar daugiau gerų dalykų ir teigiamų pokyčių. Jūs lengviau rasite problemų sprendimus ir išeitis iš sudėtingos situacijos. Jūs greičiau pasieksite savo tikslus. Jūs sutiksite reikiamų žmonių. Netikėtai pagerės jūsų sveikata, finansai ir santykiai. Jūs priimsite gausią palaimą, kuri jums paruošta.

-

Savaitės malda 

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad tu įvykdysi man savo užmojį. Tu sakai, kad neprivalau viską padaryti ir pasiekti savo pastangomis. Tu mokai mane nusiraminti, atsipalaiduoti ir leisti tau veikti. Tu gali viską padaryti geriau negu aš. Tu žinai geriausią ir lengviausią kelią. Tu viską sukūrei. Tu visatos valdovas. Tu viską valdai, tvarkai ir darai mano gerovei. Tu žinai mano sunkumus. Tu keiti mano sunkią situaciją ir darbuojiesi mano gerovei. Esu laimingas, nes žinau, kad tu viską nuostabiai tvarkai. Džiaugiuosi kiekviena savo gyvenimo akimirka, nes tu vedi mane geriausiu keliu. Man sunku, bet aš visur einu su šypsena, nešu gerumą kitiems, šlovinu tave kiekviename žingsnyje. Pasitikiu tavimi. Priimu tavo stiprybę, drąsą, ramybę, džiaugsmą, gerovę ir tai, ką dar esi man parengęs. Daryk stebuklus mano darbe, šeimoje, sveikatoje. Mokyk mane pasitikėti tavimi besąlygiškai tuomet, kai ne viskas vyksta taip, kaip aš noriu. Tikiu, kad tu gali daugiau, negu aš prašau arba įsivaizduoju. Tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ