Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Dvasios atsinaujinimas

2018 01 21 

Atsiverskite ir tikėkite Evangelija! /Mk 1, 15b/ 

Pakalbėkime šiandien apie dvasios atsinaujinimą. Daugelis eina per gyvenimą nusivylę. Jie mąsto apie savo problemas ir mato tai, ko jie negali padaryti. Jie mano, kad jie niekada nepasieks savo didelių ir prasmingų tikslų. Kai būnate ir bendraujate su tokiais žmonėmis, jūs užsikrečiate nuo jų tokia pačia dvasia. Jie tempia jus žemyn, gesina jūsų užsidegimą, slopina jūsų tikėjimą, atima jūsų energiją.  Nepasiduokite ir nesustokite mąstyti ir kalbėti apie tai, kas gera. Spinduliuokite pozityvia energija. Prisiminkite, kad Dievas darbuojasi ten, kur gerumas ir tikėjimas. Reikiamu laiku jis padarys, kad pasikeistų žmonės, įvykiai ir situacija. 

Vienas 90 metų vyras buvo laimingas žmogus, visada vaikščiojo su šypsena veide. Jis buvo labai mielas, draugiškas, švelnus ir mandagus žmogus. Jis mėgo skaityti Šventąjį Raštą. Vieną dieną jis kartu su kitais keleiviais skrido lėktuvu į kitą šalį aplankyti savo giminaičių. Jis sėdėjo šalia 50 metų amžiaus vyro, kuris buvo labai negatyvus, piktas ir liūdnas žmogus. Senelis pasakojo jam apie tai, kad jo gyvenimas buvo puikus. Tas vyras pasakojo apie tai, kad jo gyvenimas buvo labai sunkus ir vargingas. Senelis pasakojo apie savo mylinčią šeimą. Vyras pasakojo apie tai, kad jis buvo išsiskyręs ir niekada nebesutikdavo savo vaikų. Senelis džiaugėsi savo stipria sveikata. Vyras skundėsi, kad jį vargino įvairios ligos ir negalavimai. 

Tie vyrai buvo labai skirtingi. Jų požiūriai į gyvenimą buvo radikaliai priešingi. Kai vyras skaitė laikraštį, senelis skaitė Bibliją. Kai senelis kalbėjo apie maldą, vyras sakė, kad nešvaisto laiko tokiems dalykams. Senelis toliau visą kelionę kalbėjo apie teigiamus dalykus. Jis nepritarė nei vienai pašnekovo minčiai. Jis neleido, kad neigiamas kaimyno požiūris užkrėstų jį. Jis mąstė ir kalbėjo apie tai, kas gera. Tai stiprino jo atsparumą tam negatyvumui, kuris atakavo jį. 

Neleiskite, kad kiti užkrėstų jus savo negatyvumu. Išlaikykite džiaugsmą ir dalinkite gerumą kiekviename žingsnyje. Pastebėkite kuo daugiau gerumo visur. Dažniau mąstykite apie tai, kad esate palaiminti. Būkite kasdien laimingi. Jūsų džiaugsmas, ramybė, tikėjimas, viltis, laimė ir kiti teigiami dalykai užkrės tuos, su kuriais gyvenate, bendraujate ir darbuojatės. Jūsų pavyzdys drąsins nusivylusiuosius, pakylės nelaiminguosius, stiprins vargstančiuosius, gydys sergančiuosius. Jūsų žodžiai ir darbai šalins negatyvumą iš jų mąstysenos ir elgsenos. 

Gal mąstote: „Turiu daug drąsių svajonių ir didelių tikslų. Tačiau neturiu nei pinigų, nei draugų, nei reikiamų žmonių, kurie padėtų man pasiekti tai.“ Prisiminkite, kad jūs turite daug draugų Danguje. Visi šventieji ir angelai jus nuolat globoja ir rūpinasi jūsų gerove. Jie gali padėti jums daugiau negu visi turtingiausi ir įtakingiausi pasaulio žmonės. Jūs dangiškasis Tėvas veda jus į sėkmę, klestėjimą ir laimę. 

Kartais mūsų giminės, draugai ir kaimynai sako: „Mes gyvename sunkiu metu, vargingame krašte. Negavome gero išsilavinimo ir tinkamo auklėjimo.“ Jūs turite kartoti: „Turiu visa tai, ko man reikia, nes esu Dievo vaikas. Ne mano tėvai, bet visagalis amžinasis Tėvas nulemia mano likimą. Esu nuostabiai sukurtas ir apdovanotas gausiais talentais. Jis mane labai myli, mane veda pačiu geriausiu keliu, mane moko ir duoda visa tai, trokšta mano širdis. Jokie trūkumai, jokie žmonės, jokie sunkumai negali sutrukdyti man būti tuo, kuo jis mane sukūrė.“ 

Mes negalime išvengti neigiamų žmonių, jų žodžių ir veiksmų, kurie mus paliečia. Tačiau mes galime ugdyti atsparumą, kuris neleis jų negatyvumui padaryti mums jokio poveikio. Kuo daugiau negatyvumo jūsų aplinkoje, tuo daugiau atsparumo turite išsiugdyti. Gal kiti sako: „Nieko gero mano gyvenime. Esu neturtingas ir nesėkmingas.“ Jūs kartokite: „Esu sėkmingas. Esu stiprus. Esu labai turtingas, nes mane Dievas labai gausiai laimina. Jo gerumas pripildo mano gyvenimą.“ 

Kiti sergantys žmonės gali užkrėsti jus įvairiais virusiniais susirgimais. Tam, kad sustiprintume savo imuninę sistemą, turime vartoti maistą, kuriame daug vitaminų ir kitų organizmui reikalingų medžiagų. Gal dirbate su negatyviais, piktais ir nelaimingais žmonėmis. Tam, kad išlaikytume ramybę ir pozityvumą, turite kiekvieną rytą dėkoti už tai, kas gera buvo jūsų gyvenime ir dar bus tą dieną. Kiekvieną dieną pradėkite šlovindami Dievą už jo gerumą. Pradėkite dieną su šypsena ir eikite į darbą su džiaugsmu. Susikoncentruokite į tai, kas gerą. Spinduliuokite entuziazmu ir užsidegimu. Tikėkite, kad jūsų laukia nuostabi ateitis. Tokia elgsena sustiprins jūsų atsparumą. Kitų neigiama įtaka nepaveiks jūsų. 

Kaip pyktis ir liūdesys yra užkrečiami dalykai, taip ir gerumas bei džiaugsmas yra užkrečiama. Kuo daugiau kiti kalba apie nesėkmes, tuo daugiau turite kalbėti apie pergales ir pasiekimus. Kuo daugiau jie kaltina kitus, tuo daugiau jūs turite girti kitus. Kai kiti rodo savo nepasitenkinimą kuo nors, jūs rodykite, kad esate laimingi. Kai kiti neša nerimą, išlaikykite ramybę savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose. 

Nepritarkite negatyviems žmonėms. Spinduliuokite teigiama energija. Tikėkite, kad jums dovanoti troškimai išsipildys. Tikėkite Dievo meilės neribota galia. Darbuokitės ramiai ir ištvermingai. Tai leis jums pasiekti tai, kas jums atrodo neįmanoma. Jūs įveiksite kliūtis, kurios jums dabar atrodo neįveikiamos. Jūs priimsite tuos nuostabius dalykus, kurie jūsų laukia ateityje. 

-

Savaitės malda

Visagali amžinasis Tėve, tu kvieti mane atsiversti ir atsinaujinti. Tu mokai mane keisti savo požiūrį. Tu skatini mane spinduliuoti pozityvumu ir nesekti negatyvių žmonių pavyzdžiu. Kai susiduriu su sunkumais, žinau, kad visa tai praeis. Kai liga vargina mane tikiu, kad tu jau dabar dovanoji man išgydymą ir stiprini mano sveikatą. Kai netenku brangių dalykų, žinau, kad tu man kažką geresnio esi parengęs. Tikiu, kad tavo dvasia nuolat veikia manyje. Kai kiti kaltina vadovus, ekonomiką, valdžią, oro sąlygas, pasakoja apie savo šeimos ir vaikų problemas, kalba apie savo ligas, savo finansinius trūkumus, aš mąstau, kad esu ypatingas ir nepakartojamas tavo vaikas. Manyje slypi dieviška galia. Tavo malonė mane apgaubia. Nesu sukurtas tam, kad gyvenčiau vidutinišką gyvenimą. Padėk man atsinaujinti savo dvasioje. Mokyk mane dažniau pastebėkite tai, kas gera. Padėk man ieškoti gerų dalykų savyje, kituose ir pasaulyje. Priimu visa tai, ką dar nuostabaus man esi parengęs per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ