Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR MALDA

Žvilgsnis į kito širdį

2017 03 26

 Žmogus mato išorę, o Viešpats žvelgia į širdį /1 Sam 16, 7/.

Pakalbėkime šiandien apie tai, kaip dažniau žvelgti į kito širdį. Žmonės labai lengvai pastebi kitų silpnybes, blogus įpročius ir pasirinkimus. Jie mato tai, kas bloga savo vaikų, savo sutuoktinio, savo vadovo elgsenoje ir charakteryje. Jie nori sunaikinti kitų silpnybes ir ydas. Jie siekia, kad kiti pakeistų savo charakterį, kad jie pakeistų savo gyvenimo būdą, kad jie išsilaisvintų iš priklausomybės, kad ateitų sekmadienį į bažnyčią. Tačiau visos šios jų pastangos paprastai būna nesėkmingos, nes jie nežvelgia į kito širdį ir nemato to gausaus gerumo, kuris slypi kitame žmoguje. Kai mąstote apie kito silpnybes, ydas, priklausomybes, klaidas, nuodėmes, jūs sukuriate dar daugiau to blogio savo ir kito gyvenime. Jūs nematote ir neatskleidžiate jame slypinčio dieviško didingumo. Jūs neleidžiate jam keistis, nes jūs žvelgiate ne į jo širdį, bet į jo išorę, veiksmus, pasirinkimus ir žodžius, kurie jums nepatinka.

Prieš keletą metų girdėjau pasakojimą apie vyrą ir žmoną, kurie dažnai kartu vesdavo įmonių vadovų mokymus savo dideliame mieste. Vyras visada atvykdavo viena valanda anksčiau į mokymų vietą tam, kad pasiruoštų, susikauptų ir nusiramintų. Žmona visada važiuodavo kitu automobiliu ir atvykdavo paskutinę minutę prieš renginį. Vyrą tai labai nervindavo. Jis ją nuolankiai mokė ir siekė pakeisti jos įpročius. Tačiau vieną dieną jis pastebėjo, kad per 25-erius jų bendro darbo metus ji niekada nepavėlavo. Jis suprato, kad jis turi priimti ją tokią, kokia ji yra. Jis suvokė, kad jis turi žvelgti ne į jos veiksmus ir elgseną, bet į jos gerumą ir vertingumą. Jis pakeitė požiūrį į ją. Jis pradėjo dar labiau ją gerbti, mylėti, drąsinti ir vertinti. Tai suteikė jam daugiau ramybės, stiprybės ir gyvenimo džiaugsmo. Toks jo požiūris padėjo jam toliau kurti savo laimingą santuoką ir gyvenimą. Toks požiūris leido Dievui darbuotis žmonos gyvenime ir keisti jos įpročius.

Kai žvelgiate į kito silpnybes, jūs norite panaikinti tai, kas jums nepatinka. Kai siekiate pakeisti kito charakterį, elgseną, požiūrį, jūs švaistote savo laiką ir jėgas. Tuomet jūs kuriame įtampą, kuri išauga į tarpusavio priešiškumą. Žvelkite į tai, kas gera kitame ir dėkokite Dievui už tai. Tai suteiks jums daugiau džiaugsmo, ramybės, stiprybės, sveikatos ir laimės. Toks žvilgsnis į kito širdį atskleis dar daugiau gerumo jame. Tas gerumas greitai ir lengvai išstums tą jo blogį, kuris jums nepatinka.

Kartais vyrai labai skuba kritikuoti žmoną dėl jos silpnybių ir įpročių. Tai sukuria daugiau ginčų, nesutarimų ir nerimo jų šeimoje. Toks žvilgsnis į kito elgseną naikina šeimos darną ir laimę. Prasti santykiai šeimoje neigiamai veikia vyro savijautą, jo sveikatą ir darbo kokybę. Jei norite turėti geresnę sveikatą, daugiau laimės, sėkmės, turto ir ramybės, dažniau prisiminkite savo žmonos gerąsias savybes ir priežastis, kurios jums leido pamilti vienas kitą. Kasdien įsivardinkite sau bent dešimt žmonos savybių, kurios jums patinka, jus žavi, jums malonu. Dažniau mąstykite ir kalbėkite apie tai, kas joje gera, gražu, vertinga ir brangu. Šventasis Raštas sako: „Žmogus, kuris randa gerą žmoną, randa laimę, ir gauna iš VIEŠPATIES malonę /Pat 18, 22/.“ Vyrai visada turi prisiminti, kad žmona neša jam Dievo palaimą. Žmonos gali priminti savo vyrams: „Kai tu vedei mane, tu gavai Dievo palaimą per mane.“

Kai kurie sako: „Būsiu laiminga, kai mano sutuoktinis pakeis savo įpročius. Būsiu laimingas, kai mano vaikai pradės gyventi taip, kaip aš noriu. Būsiu laimingas, kai mano vadovas pasikeis.“ Jei norite būti laimingi šeimoje ir sėkmingi veikloje, žvelkite ne į tai, kas bloga kituose, bet į tai, kas gera juose. Toks žvilgsnis turi gali pakeisti net pačią sudėtingiausią jūsų ir kitų gyvenimo situaciją. Toks žvilgsnis pagerins jūsų savijautą, sveikatą, santykius ir finansus. Jame slypi galia, kuri daro stiprią teigiamą įtaką jums ir tiems, su kuriais gyvenate, bendraujate ir darbuojatės.

Vienas tėvelis pasakojo apie savo penkiolikos metų dukrą. Jis sakė, kad jo dukra ne tik graži, bet ir labai kūrybinga. Ji mėgsta madingus drabužius. Ji turi labai vertingą kūrybingumo talentą ir puikią dizainerio nuojautą. Ji paima pačius keisčiausius drabužius ir suderina juos su kitais dar keistesniais. Ir tas derinys jai labai tinka. Ji visada puikiai atrodo su tais drabužiais. Ji nemėgsta tradicinės aprangos. Ji renkasi tai, kas nauja, neįprasta, šiuolaikiška. Ji dažo plaukus visomis įmanomomis spalvomis. Ji visada turi savo ypatingą ir nepakartojamą savo mados stilių. Žinoma, daugumai tai nepatinka. Jie sako: „Man nepatinka jos apranga ir jos plaukų spalva. Tai keista, negražu, netinkama. Reikėtų jai apie tai pasakyti. Turėčiau ją pamokyti. Aš žinau, kas yra gražu.“ Taip mąstydami ir kalbėdami jie neleidžia žmogui būti savimi, išreikšti save, augti, ieškoti, klysti, atrasti ir kurti.

Jos tėveliui taip pat patinka ne visi jos drabužių ir spalvų pasirinkimai. Jis taip pat dažnai jaučia pagundą ją pataisyti, pamokyti, jai patarti. Tačiau jis visada stengiasi žvelgti į tai, kas gera, gražu, vertinga dukros gyvenime ir pasirinkimuose. Jis ją priima tokią, kokia ji yra. Jis leidžia jai ieškoti, klysti, mokytis ir augti. Jis domisi jos gyvenimu, jos svajonėmis, jos troškimais, jos poreikiais. Jie abu puikiai sutaria. Jų bendravimas labai atviras ir turtingas. Jų santykiai ypatingai artimi, nes jie gerbia vienas kitą. Jie puikiai supranta vienas kitą, nes jie žvelgia į gerumą, kuris slypi kitame. Jie laimingi, nes jie leidžia vienas kitam būti savimi.

Dievas dovanoja tam tikrus talentus ir kūrybingumą. Gal žmonės nėra tobuli vienoje srityje. Bet tikrai jie yra gausiai apdovanoti kitoje. Prisiminkite, kad jie yra Dievo kūriniai. Juose slypi jo kūrybinė galia, kurią jie pašaukti atskleisti ir panaudoti dėl kitų. Leiskite jiems būti savimi, atrasti jiems dovanotą kūrybinę galią, išreikšti save. Lieskite jiems ieškoti, klysti, mokytis, keistis ir tobulėti. Jis siunčia jums žmones su skirtingais talentais, sugebėjimais ir tikslais. Nesistenkite jų keisti, tobulinti ir taisyti. Nešvaistykite laiko ir energijos, siekdami, kad kiti būtų tokie patys, kaip ir jūs. Gyvenimas jums duotas ne tam, kad galėtumėte kitus keisti, tobulinti, kritikuoti, mokyti, teisti ir taisyti. Prisiminkite, kad jūsų pašaukimas juos mylėti, priimti, gerbti, vertinti, padrąsinti, paremti ir laiminti.

Mes esame panašūs į Dievą, kai padedame žmogui, kuriam sunku gyvenime. Jis moko mus žvelgti į kito širdį, kuri visada sužeista. Kiekviena širdis yra tam tikra prasme sužeista, nes kiekvienas žmogus patiria daug blogos įtakos per savo gyvenimą. Šiandien tarp mūsų yra labai daug tokių žmonių. Jie darbuojasi su mumis įmonės, vaikšto su mumis miestuose, meldžiasi su mumis bažnyčiose. Jie gražiai apsirengę, mandagūs, dažnai šypsosi, patarnauja mums. Tačiau viduje kenčia labai didelį skausmą, nerimą, liūdesį. Jie vieniši. Jų mintyse sumaištis. Jie nemato gražios ateities. Jie siunčiami į jūsų gyvenimą tam, kad jūs pakylėtumėte jų dvasią aukštyn. Pastebėkite juos, skirkite jiems laiko, žvelkite į jų širdį, padrąsinkite juos, priminkite jiems, kas juos sukūrė ir kas juos laimina.

Gal bendradarbis padarė didelę klaidą ir jūs negalite jam atleisti. Prisiminkite, kad Dievo gydanti galia daug stipresnė už pačią didžiausią žmogaus klaidą. Gal mylimas žmogus jau daugelį metų klaidžioja gyvenime ir padarė daug neteisingų sprendimų. Prisiminkite, kad Dievas gali bet kurią akimirką atvesti jį į teisingą kelią. Gal šeimos narys kenčia nuo priklausomybės jau trisdešimt metų. Tikėkite, kad Visagalio Dievo meilė gali nutraukti šią priešo grandinę ir per akimirką išlaisvinti žmogų.

Vienas vyras po sunkios darbo dienos sėdo į traukinį ir važiavo namo. Jis patogiai atsisėdo ir džiaugėsi ramybe traukinyje. Tačiau po kelių minučių į traukinį įlipo tėvelis su trimis mažais vaikais. Tie vaikai garsiai kalbėjo, ginčijosi, šaukė, verkė, stumdė vienas kitą. Besistumdydami jie užgaudavo ir kitus keleivius sėdinčius keleivius. Tas vyras pastebėjo, kad vaikų tėvelis visiškai netvarko savo vaikų, jų nenuramina. Jis priėjo prie jo ir paklausė: „Kodėl jūs nenuraminate savo vaikų? Argi nematote, kaip jie elgiasi? Jie trukdo kitiems keleiviams? Kodėl nieko nedarote?“ Tėvelis atsakė: „Šiandien palaidojome jų motiną. Mes grįžtame iš laidotuvių. Nežinau, kaip vaikams padėti. Aš nežinau ką daryti. Aš nežinau, kaip jiems padėti.“ Po šių žodžių to vyro požiūris į vaikus pasikeitė. Jis mąstė apie tai, ką patyrė vaikai. Jis mąstė apie tai, kas vyko vaikų širdyse. Jų išorinė elgsena ir jų keliamas triukšmas jo nebenervino ir nebeerzino. Jis žvelgė ne į vaikų veiksmus ir žodžius, bet į jų sielos būseną, jų liūdesį, sielvartą ir skausmą.

Dažnai mes jaučiame pagundą kritikuoti ir bausti tuos, kurie nesilaiko mūsų tradicijų, normų ir taisyklių. Prisiminkite, kad daugelis šiandien taip elgiasi, nes jiems labai skauda. Gyvenimo sunkumai daugelį labai prislegia. Jiems nebereikia jūsų kritikos, kaltinimų, pamokymų. Gydykite sužeistas širdis. Žvelkite į kitus Dievo akimis. Padrąsinkite nusivylusius. Parodykite gailestingumą klystantiems. Palengvinkite kitų naštas. Kiekviename iš jūsų slypi gydanti meilės galia. Panaudokite ją kiekviename žingsnyje. Pastebėkite tuos, kuriems dabar labai sunku. Laiminkite savo mintimis, žodžiais ir darbais tuos, kuriuos Dievas jums siunčia į jūsų gyvenimą.

Jei taip gyvensite, jei žvelgsite į kito širdį, jei pastebėsite gerumą kituose, būsite panašūs į mūsų amžinąjį Tėvą. Jei toliau tarnausite jo vaikams, jo veidas dar labiau jums švies. Savo teigiamu požiūriu jūs padėsite kitiems keistis. Patirsite gerovę su pertekliumi savo sveikatoje, šeimoje, darbe ir namuose. Kursite ramų, sveiką, turtingą, darnų ir laimingą gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

-

Sekmadienio malda

Visagali amžinasis Tėve, tu mokai mane žvelgti ne į kito išorę, bet į jo širdį. Tu matai, kad aš dažnai noriu pakeisti kito žmogaus mąstyseną, elgseną ir gyvenseną. Aš negaliu pakeisti to, kas man nepatinka jame. Tu gali visa tai pakeisti per vieną akimirką. Tau viskas įmanoma. Tu jau dabar šalini bet kokias kito silpnybes, priklausomybes ir ydas. Bet kol jis pasikeis ir patobulės, aš pasilieku ramus, tvirtas, laimingas. Aš tikiu, dėkoju ir džiaugiuosi, kad tu jau dabar darbuojasi jo gyvenime. Padėk man suvaldyti save, kai noriu kitą pakeisti, patobulinti ir pataisyti. Mokyk mane priimti kiekvieną žmogų, kaip tavo dovaną man. Padėk man žvelgti į jo širdį ir leisti jam būti savimi. Viešpatie, laimink žmones, kuriuos man sunku priimti, gerbti ir mylėti. Priimu tavo palaimą, kurią man duodi per tokius žmones. Padėk man pastebėti tuos, nuo kurių priklauso mano ramybė, laimė ir sėkmė. Priimu tavo palaimą ir visus žmones, kuriuos tu man dovanoji per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ